2015. január 3., szombat

ÚJ TUDAT TECHNOLÓGIÁK------Gyógyító számok

EZEK A HÓNAP MINDEN NAPJÁRA ESŐ GYAKORLATOK, A TUDATFEJLŐDÉSÉT SEGÍTIK, KEDVEZŐ HATÁST GENERÁLNAK ÉS KEDVEZŐ IRÁNYBA BEFOLYÁSOLJÁK AZ ÉLETBEN ZAJLÓESEMÉNYEK MENETÉT, TELJES ÉRTÉKŰ EGÉSZSÉG MEGSZERZŐ, A VILÁGEGYETEM PULZUSÁVAL HARMÓNIÁT LÉTESÍTŐGYAKORLATOK.Azt tanácsolom, hogy a hónap minden minden egyes napján szánjon időt,azokra a gyakorlat okra, amelyeket lent felsorolok. 
http://vegtelenforras.hu

A tisztánlátó Gregory Grabovoi kb. ezer számsort írt le, melyeket sikeresen rendelt különböző betegségekhez.Grigorij Grabovoj - Összpontosítás módszerei
11.
EZEK A HÓNAP MINDEN NAPJÁRA ESŐ GYAKORLATOK, A TUDATFEJLŐDÉSÉT SEGÍTIK, KEDVEZŐ HATÁST GENERÁLNAK ÉS KEDVEZŐ IRÁNYBA BEFOLYÁSOLJÁK AZ ÉLETBEN ZAJLÓESEMÉNYEK MENETÉT, TELJES ÉRTÉKŰ EGÉSZSÉG MEGSZERZŐ, A VILÁGEGYETEM PULZUSÁVAL HARMÓNIÁT LÉTESÍTŐGYAKORLATOK.Azt tanácsolom, hogy a hónap minden minden egyes napján szánjon időt,azokra a gyakorlat 
okra, amelyeket lent felsorolok. 

A hónap mindegyik napján,csak az annak a napnak szóló, 3 gyakorlatot javaslom elvégezni. Ezek gyakorlatok irányítást nyújtanak az eseményeknek. Ehhez alkalmazunk különböző összpontosításokat. A koncentrációs folyamat, során mindig tartsa szem előtt azt a konkrét célt, amelyet el szeretne érni. A cél lehet egy kívánt esemény megvalósulása, pl.: gyógyulás a betegségből, a Világ megismerését segítő mechanizmus fejlesztése és stb. Mindig iránytani, szabályozni kell az információt, hogy mentsük és segítsük a harmonikus fejlődést.
 Ez a szabályozásharccá válhat a megsérült információ vonalnál, mert Ön mentőként végzi a munkát.A gyakorlatban az Ön érzékelésének szintjén, az összpontosítás a következőképpen tud megvalósulni:* Határozzon meg gondolatban egy összpontosítási célt, valamely geometrikus alakban pl. gömb.
10.
 Ez a gömb - összpontosításának a célterülete.
 * Lelkileg hangolódjon rá és szükséges, hogy építse fel magának az eseményeket úgy, ahogy azt egy Alkotó csinálja.
* Összpontosítás különböző objektumokra, konkrét számokra, vagy a valóság megismerésére, figyelemmel kísérve a gömb helyét. Lelki erővel mozgassunk a gömböt érzékelésünk azon területére, ahol az összpontosítás pillanatában több fényt kap.

Én bemutattam az összpontosítás technológiájának egy variánsát a sok közül.Gyakorlatban sokféle módon el lehet végezni. Nagy hatást fejtenek ki, azok az eljárások, amelyek a Világ folyamatok megértésén alapuló eseményeket irányítanak az összpontosításokon keresztül.
 Vagy itt:    
http://www.scribd.com/doc/130599866/Grigorij-Grabovoj-Osszpontositas-modszerei
ÚJ TUDAT TECHNOLÓGIÁK Hogyan lehet szerveket regenerálni, alkotni, és kívánt módon irányítani:
http://slideplayer.hu/slide/1920009/#

Itt olvasható: http://www.orokfiatalsag1489999.com/az-uzleti-kodok/

Itt olvasható Titokzatos orosz gyógymódok:

http://hu.scribd.com/doc/210470493/Petra-Neumayer-Tom-Peter-Rietdorf-Titokzatos-orosz-gyogymodok
A különféle betegségek gyógyításának van egy egyszerű és rendkívül hatékony módszere, mégpedig az egymást követő, meghatározott számokra való koncentrálás.
Felmerül egy fontos kérdés: vajon egy ilyen egyszerű gyógymód, mint az egymás után következő meghatározott számokra való koncentrálás, ennyire hatásosnak bizonyul a betegségek gyógyításában?
A különböző számsorok a szabályoshoz, az eredetihez, az egészségeshez való visszatérést biztosítják. A vonatkozó betegséghez tartozó meghatározott számsorra való koncentráláskor a szervezet ráhangolódik a „normális", vagyis az egészséges állapotra. 

A betegség nem más, mint az egyes sejteknek, szerveknek vagy a szervezet egészének a szabályostól való eltérő működése. A gyógyítás akkor hatékony, ha a szervezet egésze újra szabályosan működik.
A vonatkozó betegséghez tartozó meghatározott számsorra való összpontosításkor, Önök létrehozzák azt az állapotot, amikor a szervezetük ráhangolódik a „szabályos", vagyis az egészséges állapotra. Nem kell mást tenni, mint a megfelelő számsorra koncentrálni, vagyis gondolatban kivetíteni a homlok belső részére ( ha lehet, akkor fehér fényben) a számokat, hogy megindulhasson a gyógyulási folyamat.

Az alábbiakban a gyógyítás lényegét, a számok vibrációs felépítését ismertetem.
Az élet minden megnyilvánulását ritmus járja át. A bolygók a Nap körül időszakos keringést végeznek, ez az évszakok ritmikus váltakozását jelenti. A Föld tengely körüli forgása miatt követi a nappalt az éjszaka. Ami megvan nagyban, ugyanaz van meg kicsiben is. 

Az atommag körül keringő elektronok mozgása éppen olyan szabályos, mint a Nap körül a bolygóké.
Csendben, befelé figyelve mindenki képes meghallani a saját ritmikus szívdobogását. 

Az emberi szervezetben minden sejtnek, minden kis- és nagy szervi egységnek megvan a maga ritmusa, összhangja, beleértve szervi szinten a sejtek nagyobb összességét, sőt az egyes szervek közötti kapcsolatokat is. Ilyen vonatkozásban az élő szervezet egy zenekarhoz hasonló. A zenekar egyetlen előadáson sem játszhat hamisan. Ez a szervezetre is jellemző. 

Az összhangnak minden esetben harmonikusnak kell lennie.
A betegség akkor kezdődik, ha valamelyik szerv vagy a szervek közti valamely kapcsolat eltér a szabályostól, vagyis a „test zenekarában" hamisan játszik. Ekkor Önök, mint a testük zenekarának karmesterei kénytelek lesznek kilendíteni a karmesteri botjukat, és visszaállítani a szervezetük egészének harmonikus hangzását.

Minden szám, számsor mögött megfelelő belső szellemi-energetikai-rezgésforma van. A gyógyító számok első érzékelésekor a szervezet számára még nem nyilvánvaló, hogy a számok rezgés-összefüggést rejtenek. A számsorokra úgy kell tekinteni, mint a számok határozatlan összekapcsolására. A zenekarnak, mint együttesnek más a hangzása, mint egy magányos hangszernek. 

Ehhez hasonlóan e számkészlet is egyéni hatással rendelkezik. A repülőgép nem megfelelő fedélzeti számsora, nemkívánatos rezgéseket idézhet elő. A helyesen összeállított számoknak nincsenek ilyen rezgései, vagyis a helyesen összeállított számsor a történések kedvező kimenetelét, a harmónia megteremtését eredményezheti. A fellépő különféle betegségeknél a megfelelően összeállított egy vagy több számsorra való összpontosítás meggyógyítja a fennálló betegséget, vagyis a szervezetet a normális állapotába állítja vissza.

A számok, számsorok mögött belső rezgési forma van, ezért magát a gyógyulási folyamatot is ennek megfelelően lehet leírni. A helyesen kiválasztott számsor visszaállítja a szervezet normális állapotát. Ennek oka, hogy a számsor (figyelembe véve a mögötte létező szellemi, energetikai és rezgési formát) önmagában is maga a „szabályosság".

 A számsor képviseli a szükséges és a helyes hangzást. A számsorokra való összpontosítás, ráhangolódás ugyanazt jelenti, mint a hangszerek hangjának a hangvilla segítségével történő hangolása. Némi gyakorlattal fel lehet idézni a számokat és ki lehet vetíteni fehér fényben a homlok belső felületére.
A kilenc számjegyből álló számsor, általában egy- vagy kettő,
a nyolc számjegyű egyszerre többnyire öt,
a hétjegyű számsor akár tíz- vagy ennél több betegséget is képes kezelni, gyógyítani. Vagyis a hét számjegyből álló számsor rendelkezik a legnagyobb gyógyító erővel.

Az egészség-helyreállító módszer kiterjesztése azt jelenti, hogy az egyik számsorra való összpontosításból megkapható a másik számsor. Tehát az egyik diagnózisból következik a másik. A tényleges diagnózisnak megfelelően, ezen összpontosítási eljárás, vagyis a számokra való összpontosítás lehetővé teszi az ember gyógyulását vagy a betegség megelőzését. Egy emberre vonatkozó kórismék összefüggenek egymással.

Gyakorlatilag, egy adott betegséghez tartozó hétjegyű számsor, továbbá egy következő betegséghez tartozó számsor számainak mögöttes jelentéséből nemcsak az tudható meg, hogy mi a közös a betegségekben, hanem a közös gyógymód is. Így lehetőség van arra, hogy a gyógyítás egy-egy impulzus-szintre összpontosuljon, és létrehozza a megfelelő lelkiállapotot. Adott esetben az összpontosítás csak a konkrét betegségfélék helyreállítására vonatkozik, de ezt más helyzetbe is át lehet fordítani, pl. az ember teljes egészségének a helyreállítására.

 Ha nincs konkrét kórisme, de megállapítható, hogy a betegség mely fejezethez tartozik, akkor a fejezetcím fő számsorára is lehet összpontosítani. Amennyiben van pontos diagnózis, akkor az annak megfelelő egészség-helyreállító számsorra kell összpontosítani. A számsorok átjárhatóak; az egyik koncentrációs számsorból át lehet lépni egy másik koncentrációs számsorba. így válik érthetővé, miként kell a számsorok sorrendjét felállítani ahhoz, hogy az egészség teljes helyreállítása célirányosan létrejöjjön.
A koncentráció végezhető úgy is, hogy egymás után egyenként elmondjuk a számokat, például az első számtól a hetedikig vagy csoportosítva pl. 1289435 esetében úgy is mondhatjuk, hogy 128-94-35 vagy bármilyen más felosztásban.

A számokra való összpontosítás módszere egyénenként változhat. Az adott számsorokra való összpontosítás időtartamától függően ki-ki maga erősíti az adott szám hatásfokát. Következésképpen, a meghatározott számsorra való összpontosítás idejének megváltoztatásával kissé megváltozik annak „hangzása", és ebből kifolyólag más lesz a hatása.

Az összpontosítási gyakorlatokban inkább hagyatkozzanak a megérzéseikre, annak ellenére, hogy a helyreállító hatás tetszőleges időtartamú összpontosítással is elérhető. Az összpontosítás ideje alatt mindenkinek tudatosnak kell lennie. Ez a szervezet normális állapotának gyors visszaállításához szükséges. 

A megjegyzett vagy a kiírt számokra való összpontosítást bármikor, bármely időben lehet alkalmazni. Ezt a módszert mások helyett is alkalmazhatjuk, úgy, hogy a gyógyítandó személyre gondolva és a homlokára összpontosítva mondjuk el a számokat.

Az egészség helyreállító számsorokra való „összpontosítás-tudása" nemcsak az egyén egészségének helyreállítására, javítására használható, hanem mindennemű globális katasztrófa kikerülésére is. A gondolat ereje a természetes megmenekülésre és a baj elkerülésére ösztönöz.

Prof.dr.Grigori Grabavoi


• MUNKA SZÁMSOROKKAL

 • Számok – ezek nem csak a matematika jelei, hanem a Teremtő energiája. Adott számmal vagy számsorral gyógyítani is lehet. Grigori Grabavoi válassza ki a sort, amely megfelel a betegségnek, vezesse be a szférába és gondolatilag csökkentse gyufafej nagyságáig, és ezt a gyógyuló vibrációt vezesse be a testbe, és hagyja ott egy ideig. Számok és számsorok elképzelhetőek különböző fényben és színekben.
 • „… számsorok, amelyeket pillanatnyilag említek, biztosítják voltaképpen a visszatérést a normába.
 • Összpontosítva egy megadott, meghatározott sorszámra, Ön megvalósítja szervezetének irányítását a Norma állapotába. Eredményképpen, ez úgy rögzül, mint kigyógyulás egy betegségből.” 
• Az egyszerűség ennek a módszernek nagy előnye, ezért vettem alapul könyvem megírása közben, amely könyv kézikönyv, hogy meggyógyuljunk bármelyik betegségtől. Címe „Az ember szervezetének helyreállítása (megújulása) számokra irányuló koncentrációval.” 
• „Irányuljon bármelyik konkrét számsorra, és gyógyítsa magát attól a betegségtől, amelyre az a számsor vonatkozik.” 
• „…Mindegyik betegségnormától való eltérést képvisel. Egyes sejtek, vagy szervek, vagy szervezetne, mint egésznek eltérése a normától. A kigyógyulás jelenti a visszatérést a normába. … Minden szám mögött ott van a neki megfelelő vibrációs szerkezet. Ugyanezt elmondhatjuk a számsorról is.… A számsorra koncentrálás jelenti az irányítottságot,” hangolást”. Azonosan hangolják a hangszereket hangvilla segítségével. “… (Grigori Grabavoi)


MUNKA SZÁMSOROKKAL 

• A számokat elképzelhetők háromdimenziós ezüstös- fehér színben, és bevezethetők a beteg szervbe, szervrendszerekbe, egyénként vagy egyszerre, a szükséges érzésig (bizsergés, melegség, vagy hasonló). Minden számot külön kell elképzelni és kimondani. 
• A számsorok hatással vannak a szervezetre anélkül, hogy rájuk koncentrálnánk. De, koncentráció közben a számsorok hatása jelentősen nő. És minél tisztább a koncentráció, annál erősebben és gyorsabban mutatkozik ki gyógyítási hatása az emberre. 
• A Teljes Világűrt ritmus szövi át makro- és mikroszinten is. Az emberi szervezet elszakíthatatlanul kötődik környezetéhez bioritmusával: a szívdobogás és légzés mellett, u legkülönbözőbb ritmikus szerkezetek sokasága létezik benne – mindegyik sejtje saját ritmusa szerint élt. A jól-lét, norma és egészség állapotában ezek a ritmusok kölcsönösen egyetértenek. 
• A számsor tükrözi kódolt formában az egész szervezet, vagy egyes szervek vibrációs normáját, amikor rá koncentrálunk, az kigyógyuláshoz vezet. 
• Amikor számsorokkal dolgozunk, különböző módon lehet hatni. Lehet egyesével koncentrálni minden számra, felváltva haladni egyikről a másikra, elidőzni valamelyikük felett. Lehet egyes számokon hosszabb ideig tartózkodni, másikon rövidebb ideig. Kezdhet a számsor végétől és fokozatosan haladhat a közepe felé. Eközben, változtatva a koncentráció időtartamát bármely szám fölött, mi e szám hatásának intenzitását változtatjuk, ami annyit jelent, hogy a számsor már valamelyest másképp hat.
 • „Gyakorlatban támaszkodjanak az intuíciójukra, noha a helyreállító hatás elérhető a koncentráció időtartamára való tekintet nélkül”. (Grigori Grabavoi)


SZFÉRÁKKAL VALÓ MUNKA 

• 1. Sejt- MEGMENTŐ kialakulása - az örök időtartam 
• 2. Szférák kialakulása - időtartam 24 óra Fej előtt, ezüstös-fehér szférát kell alkotni, 30 centiméteres legyen. Bele írni a számsort EZÜST szinnel. Vagy szót - NORMA Csökkenteni kell őt egy teniszlabda nagyságáig, lila színű legyen ( mivel a lila szin törli az összes negatív programot). Nagy sebességgel spirálisan be kell húzni őt a hipofizisba, és adja meg a következő parancsot: SOKSZOROSITÁS! Most nézze- az egész teste gyönyörő lila fénnyel ragyog. És ez a fény az egész országra táguljon. Először indig az egyetemes megmentésért és összhangolt fejlődésért dolgozunk, és eredményeként, magunkat is kigyógyulunk. Mindannyian sejtek vagyunk az egyetlen Isten testében. Mindannyian EGY vagyunk! Mindenki jólétéért dolgozunk- minden emberért, állatért, növényért, ásványért...SEJT ALKOTÁSA – MEGMENTŐ

 • Képzeljen el maga körül egy kb. 30 cm átmérőjű lila szférát. Ezek a tudat területek. Közelebb – közelebbi tudat terek • Távolabb – távolabbi tudat terek. Még távolabb - legtávolabbi tudat terek (pl. Sarkcsillag mellett). 

• A legtávolabbi terek egyike elkezdett ragyogni, mint egy kis szikra. Nevezze el sejt- Megmentőnek, közelítse maga felé, és kezdjen el vele dolgozni. 

• 1. Töltse ki a sejtet lila színnel. 
• 2. Vigye bele a sejtbe a „Megmentő“; és az Összhang számsorát 14111963. Vezesse be az örökkévalóság szimbólumát, a 8-ast, és a végtelenség szimbólumát, a ∞.

SEJT ALKOTÁSA – MEGMENTŐ 

• 3. Amennyiben egy adott betegségről van szó, vezesse be a sejt - Megmentőbe ennek a betegségnek számsorát. Erősen világítsa meg lila fénnyel. A Sejt most készen áll a munkára.
 • 4. Vezesse be ezt a sejtet a megbetegedett szervbe a helyreállítás céljából, és vezesse a szervén az óra mutatóinak mozgásával azonos irányában. 
• 5. Nézze, ahogyan az élő sejt- Megmentő elkezd szaporodni, ahogy felújítja a szervet (képzelje el, hogy a szerv elkezdett lila színnel ragyogni). Ez egészséges szerv a NORMA. Képzeljen el semleges színű szervet (az anatómiai atlasz szerint). 
• Az információs téren mindent megcsinálhat – alkothat, életre tud kelteni; továbbá ez az információ eléri a fizikai szintet.


KÉRDÉSEK ÉS PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 

• Számsor – 25122004 
• Ez segíteni fogja, hogy meghozzon bármilyen döntést, és nekilásson a feladat megoldásának. 
1. Lila színű szférát képzeljen, és vezesse belé az „örökkévalóság - végtelenség“ virágot aranyszínben; A „MEGOLDÁS“ számsor: 25122004. 
2. Vezesse be a szférát a szívbe. 
3. Határozza meg a célt: a döntés (kigyógyulás) erős, összhangban van a Teremtő törvényeivel és Természet minden valóságában“. 
Ható idő: 24 óra és Örökkévalóság. Ezzel a kompozícióval a Világért, Földért jó dolgozni.


LÁTAS HELYREÁLLÍTÁSA 

Első változat: Vigye be a szférába AZ irányító számsort: 1891014. 
Préselje a szférát teniszlabda nagyságúra, és vezesse be a fejbe. Vegye le a szemüvegét, és képzelje el, ahogyan az ezüstös-fehér fény világit a szférából; ez olyan, mint egy vetítő, ami világit szemeiből. Második változat: A szem betegségétől függetlenül, vezesse be a sejt- megmentőt a szemgolyóba, és sokszorosítsa azt, az óra mutató irányában. A beteg sejtek kiszűrődnek, vagy visszatérnek normál helyzetbe.


IRÁNYITÁS KONKRÉT FELADATAINAK MEGOLDÁSÁHOZ 

• 1. Képzelje el az ezüstös-fehér szférát, és helyezzen bele még egy, vele majdnem egyenlő átmérőjű szférát. Határozza meg a külső szférát, mint a makrómegmentés feladatát, a belsőt pedig, mint személyes feladatait. Adja meg a konkrét feladatot.
 • „Csomagolja be“a belső szférát minden feladatával, és nézzen a nagy szféra belsejébe. 
• Mindig, amikor a belső szféra hozzáér a külső szférához, megoldódnak a közös feladatok: többek között mindenki és önmagunk megmentése.


KÖZLEKEDÉSI BALESETEK MEGAKADÁLYOZÁSA 

• Közlekedési balesetek megakadályozása:...11179 
• Mielőtt útra indul mondja ki ezt a számsort gondolatban. 
• Felragaszthatja az autóra, és gondolatban elképzelheti a helyet, ahol fel van ragasztva. Amikor az egyesekre figyel, azok átmennek gyors jelzések szerkezetébe, és egy egyesként mutatkoznak, de amely a többi három számjegy fölött van. 
• Úgy néz ki, mintha négy egyes lenne, de háromnak írjuk. Vizualizálja az eredményt: nagy gyorsasággal a feladat megoldódik.


PÉNZÜGYEK SZABVÁNYOZÁSA 

• Pénzügyek szabványozása: 71427321893 
• Koncentrálás közben, a számsorral vegye magát körül, helyezze a pénztárcába, képzelje el az irodában, lakásban, tegye be a dokumentumokba, útlevélbe. 
• 398 – ez a számsor egyszerre megold sok problémát. Öt méteres Szféra belső szegélyén jelenik meg, kivilágítja, és nagy sebességgel forog, tömörít a konkrét megoldás céljából. 

VÁLASZ A KÉRDÉSRE 
• Örök fejlődés információjának forrása:..........................417584217888 
• Örök fejlődés információjának forrása. Ez minden információ forrása, ez az örök fejlődési szint. Ebből a sorbor Önre ezüst fény fog leereszkedni, és kérdésére vonatkozó gondolatot fog kapni. 

IRÁNYITÁS VILÁG SZABADSÁGA ÉRDEKÉBEN 
• SZABADSÁG SZÁMA..................................................9189481 
• Képzeljünk el szabad világot. Minden ország közi határ eltűnt, mindenki szabadon mozog, nincs szükség vízumokra, útlevelekre, SZABADSÁG


PÉNZÜGYEK SZABVÁNYOZÁSA NÁTHA ROSSZABBODÁSÁNAK ELKERÜLÉSE 

1. Képzeljen el maga előtt egy 10-15-cm átmérőjű szférát, amelynek belseje tükrökből van. A Belső tükör tere - ez a Tanításról szóló információ területe „A megmentésről és harmonikus fejlődésről “. 2. Ebbe a tükör szférába tekercselje cérnaként, nagyon gyorsan, az összes negatív információt (vagyis náthát) egy gombolyagba. 
3. Tolja ki ezt a szférát végtelenbe. 

A PROBLÉMATEKERCS TEKERCSELÉSE 

1. Képzeljen el a jobb kulcscsontnál, közel a pajzsmirigyhez, egy nem annyira nagy tekercset, akkorát, mint egy gyapjú labdagombolyagot. Ezek – a problémáink: fájdalmak, betegségek, szituációk. 
2. Tekercseljen, vezesse a gyomron, szíven, belső szerveken keresztül. 
3. Vizualizálja, ahogy csökken, kisebb lesz, letekerődik. A probléma is gyorsan kisebbedik, és feloldódik: teljeségben letekert és eltűnt. 

4. Vezesse ezt az információt az agykéregbe, igazolva: „Minden normában van. Én így akarom, így van és így lesz.“


Petrov & Grabovoi a YouTube-on

http://www.matrixenergetics.com/messageboard/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=87891&
fpart=4

Angolul

Arcady Petrov - Light of Eternity
Part 1
 https://www.youtube.com/watch?v=zuJYwwTSBBs
Part 2
 https://www.youtube.com/watch?v=_UBf3CL5XWk
Part 3
 https://www.youtube.com/watch?v=g_VlOty9psU
Part 4
 https://www.youtube.com/watch?v=e-hHtnxRQXI
Part 5
 https://www.youtube.com/watch?v=v4_dmGO7NOI
Part 6
 https://www.youtube.com/watch?v=jXFR5SlskdM
Part 7
 https://www.youtube.com/watch?v=izQXHW_FGTg
Grabovoi
https://www.youtube.com/watch?v=dSp_t6dEbVE

Nemetul

Verbesserung der Finanzlage - Zahlen nach Grabovoi plus eine
weitere Zahl.wmv
 https://www.youtube.com/watch?v=q_hHtYS_0Vg
Rosina Kaiser seminar – deutsch
Rosina Kaiser - Russische Heilzahlen in der Praxis (60 Minuten

Workshop)
 https://www.youtube.com/watch?v=tAs1wUFyLuMKöszönet a képekért  Krasznai V. Magdolnának!
             
 
 

• Számok – ezek nem csak a matematika jelei, hanem a Teremtő energiája. Adott számmal vagy számsorral gyógyítani is lehet. Grigori Grabavoi válassza ki a sort, amely megfelel a betegségnek, vezesse be a szférába és gondolatilag csökkentse gyufafej nagyságáig, és ezt a gyógyuló vibrációt vezesse be a testbe, és hagyja ott egy ideig. Számok és számsorok elképzelhetőek különböző fényben és színekben.

• „… számsorok, amelyeket pillanatnyilag említek, biztosítják voltaképpen a visszatérést a normába. 

• Összpontosítva egy megadott, meghatározott sorszámra, Ön megvalósítja szervezetének irányítását a Norma állapotába. Eredményképpen, ez úgy rögzül, mint kigyógyulás egy betegségből.” 

• Az egyszerűség ennek a módszernek nagy előnye, ezért vettem alapul könyvem megírása közben, amely könyv kézikönyv, hogy meggyógyuljunk bármelyik betegségtől. Címe „Az ember szervezetének helyreállítása (megújulása) számokra irányuló koncentrációval.” 

• „Irányuljon bármelyik konkrét számsorra, és gyógyítsa magát attól a betegségtől, amelyre az a számsor vonatkozik.”

• „…Mindegyik betegségnormától való eltérést képvisel. Egyes sejtek, vagy szervek, vagy szervezetne, mint egésznek eltérése a normától. A kigyógyulás jelenti a visszatérést a normába. … Minden szám mögött ott van a neki megfelelő vibrációs szerkezet. Ugyanezt elmondhatjuk a számsorról is.… A számsorra koncentrálás jelenti az irányítottságot,” hangolást”. Azonosan hangolják a hangszereket hangvilla segítségével. “…

(Grigori Grabavoi) 


• Kapcsolat a Teremtővel – 12370744

• Teremtőhöz fordulás – 11981

• 1 888 948 - átváltozás negatívból pozitívvá

• Teremtő jelenléte mindenben, és mindenki jól-létéért végzett munka - 1231115025

• Telepatikus kapcsolat G. Grabavojjal - 3582295

• G. Grabavoj Tanításának hatékonyabb elsajátítása – 17981

• Legalkalmasabb idő, hogy G.G.-val dolgozzon,minden nap 22 órától 23 óráig

http://www.orokfiatalsag1489999.com/ki-grigorij-petrovics-grabavoj/
 Fontos számsorok: 

MEGVILÁGOSODÁS 50816121_0981

SZÁMSOROK – BUSINESS

TŐKE 69831421947

MUNKANÉLKÜLISÉG 318514517618

ÜZLET 194198514716

KÖNYVELÉS 716518319478

PÉNZFORGÁS 318612518714

SZERZŐDÉS 519 716 718 498514

BEVÉTEL 589317318614

FIZETÉS 914 489198 71

GAZDASÁGI TÁRSASÁG, VÁLLALAT 219948938471

KONFLIKTUS 589617 498 71

MOTIVÁCIÓ 498714

NORMA 5713196194

IDŐBŐL PÉNZ: 4148188


NYUGDÍJ 219471

PROFIT 61931851971

REKLÁM 518617319478

EMBERI ERŐGFORRÁSOK 61481721954

PÉNZÜGYI ERŐFORRÁSOK 71964851978

HIÁNY, KÁR 714 482519 648

ÜZLETI KONKURENCIA 558477_018_917

SZÁMSOROK – PSZICHOLÓGIA

ENERGIA 818918888841498

TUDAT 548 917 818

MEMÓRIA, EMLÉKEZŐTEHETSÉG 319_061_988_18

MEGVILÁGOSODÁS 50816121_0981

GONDOLKODÁS 8 9888 418 704 319

ÖNMEGVALÓSÍTÁS 319612719849

BARÁTSÁG 8901_678_914_81

ÖRÖK SZERELEM 888_912_818848

FÉLELEM 489_712_819_48

BŰNTUDAT 3175196148569419

DEPRESSZIÓ 519514_319891

KÉTSÉG 819_498_21931

ÖNMEGVALÓSÍTÓ SZEMÉLYISÉG 191_317_481901

HAZUGSÁG 319_814_71978

IRIGYSÉG 489714318_591

SZÁMSOROK - EGYÉB

TEREMTŐHÖZ FORDULÁS 11981

TEREMTŐVEL VALÓ KAPCSOLAT 12370744

MINDEN LEHETSÉGES 519 7148

SOK PROBLÉMA MEGOLDÁSA EGYSZERRE 398

LÁTÁS HELYREÁLLÍTÁSA 1891014

KÖZLEKEDÉSI BALESET MEGAKADÁLYOZÁSA 11179

PÉNZÜGYEK NORMALIZÁLÁSA 71427321893 + cél

FIATALÍTÁS egy fényképre felírni 2145432 és 2213445

FELTÁMADÁS, ÖRÖK ÉLET 2145432

ÖRÖK FIATALSÁG, BÁRMILYEN BETEGSÉGRE JÓ 1489999

ÁTVÁLTOZÁS NEGATÍVBÓL POZITÍVBA 1 888 948

TELEPATIKUS KAPCSOLAT GRABOVOJJAL 3582295
Mindig legyen ott az autóban:
Balesetmentes utazás: 11179 sikeres utazási számotMyopia: 548132198

Távollátás: 5189988

Asztigmatizmus: 1421543

Távollátás: 1481854


Vállalkozás irányítása kódok segítségével:

o 419 819 719 81 – a kisvállalkozás fejlesztése közép- és nagyvállalkozássá az örök élet és fejlődés módszerének alkalmazásával

o 719 419 811 – üzletfejlesztés más országokban

o 819 419 714 – kisvállalkozások függetlensége

o 914 819 87 – gyors segítségnyújtás embereknek a Tudat Új Technológiáinak elsajátításához saját üzleti tevékenysége által

o 518 491 617 – független pénzügyi forrás az örök fejlesztés technológiájához

o 419 875 – szervezett ember, aki foglalkozik az örök fejlesztés technológiáival

o 419 818 719 849 – az előrelátó irányítás képességének fejlesztése személyes önszerveződésben

o 514 918 919 –az örök üzleti tevékenység irányításához szükséges ismeretek és szokások elsajátítása

o 914 419 81 – kód ahhoz, hogy az idő ne az esemény tényezője legyen. Cserélje az eseményt és az időt. Az esemény elsőrendű az idővel szemben.

o 419 814 – saját munkája optimalizálása – mire kell figyelni, és mire nem!

o 419 818719 914481 – Jó hírnév a közvéleményben az örök élet és fejlődés irányában végzett munkájára nézvést

o 814 418 719 – összehangolt kapcsolatok építése a család minden tagjával és barátokkal

o 519 498 719 41 – Az üzleti technológiák fejlesztése a gyártásban és kereskedelemben a gyógyító örök fejlődés elvei alapján.

o 519 7148 – minden lehetséges! Nincs semmi, ami lehetetlen ebben a világban.

o 894 719 78 48 – mindig elérheti másoknak vagy saját magának kitűzött célokat

o 28914801890498 – a múltban megtörtént üzlettel kapcsolatos események javítása… majd koncentráljon a 91431289 számra – a kijavított múltbeli esemény jelenben és jövőben

o 814 418 81 – tudni kell, hogyan kell felhasználni az időt

o 414 81 88 – az idő átváltozása pénzé

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése