2013. június 10., hétfő

Angyali Imák Kérj és megadatik.


I M Á K

Elveszett tárgy keresése esetén:

„Kérlek Titeket, angyalok, segítsetek, mert nem találom a …-omat! Nagy szükségem van a gyors és hatékony közbenjárásotokra, mert nagy bajban vagyok. Alázattal és tisztelettel kérlek Titeket, mutassátok meg, hol találhatom meg. Sürgősen meg kellene lelnem ezt a …-omat, de elfogadom, ha a Legmagasabb Akarat csak később engedi meg, vagy úgy dönt, hogy el kell engednem. Fájna a szívem, ha végleg meg kellene válnom tőle, ezért nagyon kérlek Titeket, segítsetek! Előre is nagyon köszönöm. Hálás vagyok a közbenjárásotokért!”

Betegség esetén kérhető gyógyítás:

„Angyalok! Betegségem, fájdalmam, elkeseredettségem közepette kérlek Titeket, enyhítsétek panaszaimat! Igyekszem mindent megtenni a gyógyulásom érdekében, próbálok optimistán, bizakodóan állni a betegségemhez, de erőm fogytán. Nézzétek el nekem, hogy ilyen gyenge vagyok! Nagy szükségem van a biztatásotokra és a gyógyító erőtökre. Elfogadom, ha valaki személyében jöttök segíteni. Hiszem és tudom, hogy szeretettel és alázattal megfogalmazott kérésemet teljesítitek!”

Vagyontárgy vagy bármi értékes dolog védelmét kérve:

„Angyalok, kérlek Titeket, vigyázzatok a …-mra (lakásomra, autómra, pénztárcámra, bőröndömre stb.)! Tudom és hiszem, hogy számíthatok hatékony segítségetekre. Fontos és értékes számomra ez a … Ezért fordulok Hozzátok, és kérlek Titeket alázattal és nagy-nagy szeretettel, hogy védjétek meg minden bajtól vagy károsodástól!”

Szerelmi ügyekben:

„Angyalok, tisztelettel és alázattal kérlek Titeket, hogy járjatok közben az ügyemben! Szerelmes vagyok …-ba. Szeretném, ha viszonozná tiszta érzéseimet. Segítsetek, hogy mielőbb felismerje, hogy én vagyok az ő párja, akivel szerelemben, szeretetben, harmóniában és biztonságban élhet! Tudom, hogy ebben az ügyben is a Legmagasabb Akarat érvényesül. Azért kérlek Titeket, mert tudom, hogy számíthatok a támogatásotokra. Hálásan köszönöm előre is!”

Gyermek egészsége és biztonsága érdekében:

„Angyalok, kérlek Titeket, vigyázzatok a kisfiamra/kislányomra/unokámra/húgomra/öcsémre stb.! Mivel nem lehetek folyton mellette, Rátok bízom őt. Nagyon szeretem ezt a gyermeket, ezért fordulok Hozzátok. Tudom és hiszem, hogy a világ legjobb őrei vagytok, különösen, ha egy gyermekről van szó. Ezért kérem alázattal a Ti segítségeteket. Hálásan és nagy tisztelettel köszönöm mindazt, amit érte tesztek!”

Terv, nagy vágy teljesüléséért:

„Alázattal kérlek Titeket, angyalok, támogassátok tervemet (itt meg kell pontosan nevezni, miről van szó)! Tudom, hogy ebben a témában is a Legmagasabb Akarat érvényesül. Nagyon fontos számomra ez az ügy. Minden tőlem telhetőt megteszek a siker érdekében, de nagy szükségem van a Ti segítségetekre is! Hiszem, hogy a Ti támogatásotok sokat lendíthet az ügyemen. Ezért kérem nagy tisztelettel, hogy járjatok közben az érdekemben! Hálásan és nagy-nagy szeretettel köszönöm Nektek!”Ima egy meglévő kapcsolat meggyógyításáért"Szeretett Istenem, kérlek téged és az Angyalokat, segítsetek meggyógyítani szerelmi életemet. Szándékomban áll elengedni minden, még bennem élő engesztelhetetlenséget önmagam és társam felé, és kérem az Angyalokat, hogy tisztítsanak meg minden haragtól és sértődöttségtől most. Segíts, kérlek, hogy én és a társam a szeretet tekintetével tudjunk egymásra nézni. Kérem, hogy hibáink minden következménye törlődjön el az idő minden terjedelmében. Kérlek, segíts társamnak is, hogy harmóniában, barátságban, romantikus szerelemben, tiszteletben, őszinteségben és igaz szerelemben élhessünk. Kérlek, újítsd meg a szerelmünket. Köszönöm."
Ima lélektársunk megtalálásáért"Istenem, kérlek téged és a romantika Angyalait, segítsetek nekem abban, hogy csodálatos kapcsolatban élhessek a lélektársammal. Kérlek, vezess engem, hogy megtalálhassan lélektársamat, segíts, hogy találkozhassunk, és késedelem nélkül boldogíthassuk egymást. Kérlek segíts olyan körülményeket teremteni, melyek hozzásegítenek ehhez a csodálatos párkapcsolathoz most azonnal. Segíts meggyógyítani és feloldani minden blokkot tudatomban, testemben és érzelmeimben, melyek félelmet kelthetnek bennem az igaz szerelemmel szemben. Segíts, hogy meghalljam, és követni tudjam isteni vezettetésedet, amely elvezet a lélektársi kapcsolathoz, és segít élvezni azt. Tudom, hogy lélektársam ugyanolyan lázasan keres engem, mint én őt. Mindketten kérjük, hogy segíts nekünk összetalálkozni, és segíts nekünk megismerni és elfogadni az igaz szerelem áldását. Köszönöm."Ima a szenvedélybetegségek megszüntetésére"Kedves Angyalok! kérlek, vegyetek engem körül gyógyító energiátokkal, és segítsetek, hogy elmúljon az egészségtelen ételek és italok iránti vágyódásom. Kérlek szűnjön meg a mérgező anyagok iránti vágyam, segítsetek abban, hogy egészségesen akarjak élni és étkezni. Vezessetek engem vásárláskor, az ételek előkészítésekor és az étkezések alatt, és mutassátok meg, hogyan élhetek anélkül, hogy szennyezném önmagamat és környezetemet. Hálával és szeretettel köszönöm nektek."Ima a szülő-gyermek kapcsolat megjavulásáért"Istenem! Kérlek segíts, hogy én és a gyermekem harmonikus kapcsolatban élhessünk egymással. Kérlek, segíts meggyógyítani minden félelmet, ami megakadályoz bennünket abban, hogy szeretetünket kifejezzük egymás iránt. Kérlek, segíts, hogy a gyermekem összeszedje magát, és boldog legyen. Kérlek, segíts neki, hogy elfogadjon engem, és a körülményeimet. Arra kérlek, hogy Te és az Angyalok segítsetek nekünk elengedni minden neheztelést és haragot. Kérlek, segíts, hogy kapcsolatunk szeretetteljes és bensőséges legyen. Ámen."Ima a fogantatásért"Istenem! Olyan sok szeretet van bennünk, és párommal szeretnénk ezt a szeretetet egy kisbabával megosztani. Kérünk Téged és az Angyalokat, segítsetek nekünk, hogy megfoganjon a gyermek. Kérünk, küldd el az egyik legragyogóbb, legvidámabb lelket az életünkbe, hogy ő lehessen a gyermekünk. Köszönjük."Ima több energiáért

Michael Arkangyal!
Kérlek téged, és segítőidet, jöjjetek el hozzám. Kérlek szüntessetek meg, oszlassatok meg mindent, ami kimerít engem. Segítsetek, hogy energiaszintem most azonnal visszanyerje
természetes állapotát.

Egy ilyen ima után hamarosan megérezzük a hatalmas angyali jelenlétet.Kardjával, Michael Arkangyal eltávolitja a ránknehezedő negetiv energiát, és leválaszt minden káros ener-
giamintázatot, amely elszívja életerőnket.Ima az angyagi biztonságért

Szeretett Istenem!

Tudom, hogy Te vagy a forrása minden jónak, és hogy Teellátsz engem mindennel, minden tekintetben. Kérlek segits eloszlatni azokat a félelmeket,amelyek megakadályoznak engem abban, hogy elfogadjam ajándékaidat.
Kérlek segits , hogy átéljem a béke, a hála és az anyagi biztonság állapotát, és hogy tudatában legyek annak, hogy én a Te gyermeked vagyok, akit Te csodálatos áldásaidban részesi-
tesz. Nyitott vagyok és maradok az isteni vezettetésre, ami tévedhetetlenül vezet el engem olyan helyzetekhez, emberekhez,lehetőségekhez, amelyek részei az anyagi biztonságomat megteremtő
tervnek.Most látom és érzem önmagam és mindenki mást, tökéletes anyagi biztonságban, és a szívem megtelik hálával és örömmel, a bőséges Univerzum iránt , amit teremtettél.
Köszönöm Istenem. Amen.

Ennek érdekében kérjük az őrző angyalunkat, hogy küldje el hozzánk Atlantisz angyalai közül Emkielt, és Asinel angyalokat az anyagi biztonság megteremtésére. Az emlitett angyalokat arany szinben

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése