2015. január 4., vasárnap

Mit hoz 2015? Asztrológiai-asztrozófiai előrejelzés A lassan haladó bolygók üzenetei – a megváltó erőkEgy hosszabb időszakot jelentősen meghatároz az, hogy milyen kozmikus helyzetben vannak a lassú haladású égitestek. A szabad szemmel nem látható planéták (Uránusz, Neptunusz és Plútó) azokat az energiáinkat, lehetőségeinket képviselik, amelyek által megválthatjuk magunkat, megváltoztathatjuk sorsunkat.

A Plútó mutatja, hogyan működtetjük jelenleg a sorsemelő, megújító erőinket, ő a hatalom bolygója is, ami nem jelent mást, minthogy hatni tudunk az életünk alakulására, méghozzá jelentős mértékben. Megfordítva az értelmezést, mondhatjuk azt is, hogy általa látszik, hol történnek most velünk igazán nagy változások – a plútói változás lényege pedig mindig az, hogy magasabb életminőségbe léphetünk általa, az életünk teljesebbé válhat!
Plútó a Nyilas és Kígyó Farka csillagképek alatt, a Bak jegyében – A Nyilas a magyarság csillagzata, ebben az időszakban tehát óriási erő áll a magyarság rendelkezésére, hogy megújulva felemelkedjen. Az isteni erő, gyógyító erő és magas szintű tudás az égbolt ezen részén a földi szintre lefelé áramlik, rendelkezésünkre áll az az erő, amellyel nemzeti és egyéni szinten is gyökeres változtatásokat tehetünk, gyógyulhatunk. Ideje élni a már megszerzett tudással és képességekkel. Rendelkezésünkre áll egy magasabb szintű tudás, bölcsesség, amelyet az élet nagy változásaiban magunkévá tehetünk, ha nyitottak vagyunk rá. Az égiek az egyszerű, hétköznapi tapasztalásokon keresztül olyan magasabb szintű működésekre és igazságokra mutatnak rá, amelyek talán még nincsenek a köztudatban és nem emberi jóváhagyás, hanem isteni rendeltetés alapján működnek.
Radikális átalakulást lehet elérni azzal, ha felvállaljuk önmagunkat és igazi sorsutunkat, küldetésünket, szemben minden látszólagos, külső korlát ellenére. Megmutatkoznak azok az önkorlátozó dolgok, amellyel saját magunkat tartjuk bilincsben és ezt tudatosítva már változtatni tudunk. Regeneráló erőt kapnak azok, akiknek fényhozó, gyógyító szerepük van az emberek között.
A tudás egyre inkább kiáradhat, terjedhet, a tudati fejlődés robbanásszerűen kiáramolhat.
Gyökeresen változik az értékrendszer, rádöbbenhetünk, mi az, ami igazán fontos. Megláthatjuk, hogy mennyire fontos az igai vágyaink szerint élni és ennek jegyében teremteni, alakítani életünket – nem pedig elfojtani, elnyomni vágyainkat, erőinket.
Április közepéig mindez a hétköznapi cselekvések szintjén áll rendelkezésünkre, majd ettől kezdve szeptember végéig az égi elrendelés könnyebben megmutatkozik, a sorsunk megfordítására pedig visszatérő lehetőségeket kapunk, de itt érdemes inkább eltávolodni, felülemelkedni helyzetünktől és belső munkaként élni az átalakulást. Szeptember végétől év végéig azután ismét, láthatóan beindulnak a dolgok, itt újra az lesz a fontos, hogy teremtő erőként éljünk a sorsunk feletti hatalommal.

A Neptunusz a Minden Egység bolygója, a lélek legmélyebb szintjeinek analógiája. Ahhoz, hogy egységbe kerüljünk önmagunkkal, egységbe alkossuk a párkapcsolatunkat, a családot, vagy eggyé váljunk a Természettel, a Világgal, az egó különböző rétegeit, burkait kell letennünk, ebben segít a Neptunusz. A félelmek, féltések, sérülések, fájdalmak és függőségek úgy gyógyíthatók, ha szembenézünk velük – ezekkel szembesít a Neptun, ugyanakkor tágítja az érzékelést, megélhető általa a legmélyebb harmónia, művészetekben és szerelemben való feloldódás.
Neptunusz a Vízöntő csillagképben, Halak jegyében – A megtisztulás, a szabadulás ideje van a lélek legmélyebb rétegei számára. A Vízöntő közepén úszik a Neptunusz egész évben, így a lelki tisztulás zajlik most. Ideje, hogy a mélyre temetett, elködösített, eltitkolt élmények felszínre kerüljenek, tisztázódjanak és a lélek gyógyuljon, oldódjon. Az év elején még a múlt terheinek lerakása fontos, majd tavasztól már egy szebb, új, tisztább jövő megteremtésének érdeke lesz, hogy felszabaduljunk a saját magunk által felvett súlyok alól. Bármi, amivel eddig gátoltuk az egység létrejöttét és megélését, kitisztulhat életünkből és tudatunkból.
Június közepétől november közepéig a szabaddá válás visszatérő lehetősége adódik a földi ember számára, itt ismét megjelenik a múlt tisztázása is, de már a jövő szabadságszele dominál. Február közepén és novemberben különösen nagy mértékű, mély lelki tisztulás, oldás ideje lesz, ami szép eredményeket hozhat.

Az Uránusz a magas szellemiség, a tisztító erők, a karmatisztítás bolygója. Ő az, aki időnként forradalmasítja életünket és egészen mást hoz, mint amit addig elképzeltünk, vagy jónak tartottunk, ám épp az a dolga, hogy rögzüléseinkből és zártságunkból kiszabadítson. Ő az, aki a szabaddá válás, a tiszta létezés elvét képviseli bennünk, aki nagy ötleteket ad és olyan meglátásokat, melyektől szabadnak érezhetjük magunkat, kilépve az addig fogva tartó hiedelmekből.
Uránusz a Halak csillagképben, a Kos jegyében – A Halak csillagkép a lélek számára az összegzés idejét mutatja, amikor érzékelhető, hogy készek vagyunk-e a lelki hazatérésre, a megoldásra, a felemelkedésre, vagy még van olyan vágyunk vagy feladatunk, amely megvalósításra vár. Az Uránusz a visszaúszó hal fonalánál jár egész évben, így most hirtelen és váratlan élmények által tudatosíthatjuk magunkban, hogy mik azok a dolgok, álmok, amelyeket most van ideje valóra váltani. Visszahívhatók a múltban már megszerzett szellemi képességek is. Aki sok felesleget, terhet halmozott fel, annak számára a szabadulást az jelenti, ha elvágja a múlt lehúzó szálait (nem csak kívül, a gyakorlatban, de önmagában is, minden lehúzó érzést és önsajnálatot, ami visszatart az új és jobb életviteltől). Ideje annak is, hogy önállóvá, függetlenné váljunk, hogy ne kötődések, hanem tiszta kapcsolódások legyenek az emberi viszonyokban.

A lassan haladó bolygók üzenetei – A bölcsesség planétái

A Szaturnusz a tapasztalatok alapján kialakuló bölcsesség és általa érzékelhető az is, hogy eddigi teremtményeink közül mi az, ami életképes. Amíg a Szaturnusz által a lényegi célokra és értékekre fókuszálódik a figyelmünk, addig a Jupiter a kiterjedés és bőség elvét hozva tanít. Ő az igazság elve (amit ugyan a hétköznapokban tapasztalunk, de ezen túlmutatva az égi, magasabb igazságok állnak mögötte!), a hit, a bizalom, az életkedv bolygója.

Szaturnusz a lassú beérést is mutatja, amíg megvalósul, anyagba formálódik valami, ami igazán értéket képvisel és aminek létjogosultsága van életünkben. A beérés persze belső kategória: nekünk, magunknak kell megérkezni abba az állapotba, amikor vágyunk megvalósulhat. Ebben az évben, mintha a Szaturnusz maga is érezné, hogy nagy dolgok vannak készülőben és nem biztos, hogy készen állunk rá, ezért ad egy lehetőséget, hogy még egyértelműbben átalakítsuk gondolkodásunkat, magatartásunkat, életünket. Hogy még inkább stabillá, biztossá váljunk belül, tudatosítva azt az erőt, amely bennünk rejlik! E biztosság tudatában már át tudjuk varázsolni életünket!
Ez a varázsló és irányító képesség a Kígyótartó csillagkép idején jön el, aki a Skorpióval együtt, átfedésben látható az égbolton. A Skorpió időszakában rendkívül mély, belső átalakuláson megyünk keresztül, aminek célja, hogy életünkben minden a szeretet jegyében történjen, alakuljon. A Kígyótartónál pedig megtörténnek gyógyulásaink, ami nem csak fizikai, de lelki-szellemi egészségünket is jelenti. Itt érdemes szem előtt tartani, hogy nem dróton rángatott bábukként létezünk, hanem saját magunk tartjuk kézben és teremtjük az életünket! Itt tudatosodhatnak bennünk valódi vágyaink, ösztöneink is.
A Szaturnusz január 7-től a Skorpióba, 18-tól a Kígyótartóba is megérkezik, ám ez a mágikus időszak nem tart soká. Sokkal nagyobb erők állnak rendelkezésünkre, mint azt hisszük! Március 14-től így a bolygó visszahátrál az égbolton. Június 15-től visszatér a Skorpió Zodiákus jegyébe, ahol még mélyebben átformálhatjuk értékrendszerünket és megérthetjük, hogy a látható gyökere a láthatatlanban rejlik. Ez kell még ahhoz, hogy azután valóban irányításunk alá vegyük sorsunkat!
Augusztustól ismét a cselekvések terére lép a Szaturnusz, szeptember 18-tól pedig már valóban a Nyilas jegyében halad, ami idejét mutatja annak, hogy Istent és az ő igazságát a saját bőrünkön tapasztalhatjuk meg. Október 6-tól lép aztán a Skorpió csillagképbe, 16-tól pedig a Kígyótartóba és innentől valóban elérkezik a varázslás ideje!

Jupiter az idei évben megtanít a feltételek nélküli, igaz szeretet élésére, áramoltatására. Augusztusig az Oroszlán jegyében jár, ebben az időben az önmagunkra való rálátás, a múlt tanításai aktuálisak, a kapcsolatok kezelése szeretettel, elfogadással és megbocsátással lehetséges, most ezt tanuljuk. Augusztus 11-től aztán a Szűz jegyébe lép a Jupiter, innen már a rendrakás ideje jön az élet minden terén. Megmutatkozik, mi az isteni rend, az égi akarat. Minél inkább rendet teszünk magunkban és magunk körül, a Jupiter annál nagyobb ajándékokat ad számunkra.
Április 8-tól, az addig hátráló bolygó előrelendül és ettől kezdve az igazság a hétköznapok szintjén mutatkozik meg, beindulnak a jogi ügyek, a tanulás és tanítás is, az egyéni életekben.
Az égbolton a bolygó az Oroszlán csillagkép alatt jár. Augusztus közepén, a jegyváltás környékén a Jupiter együttáll az Oroszlán csillagkép szívével is, a Regulus csillaggal, ami világunk egyik tartóoszlopaként jelenik meg a csillaghagyományban – ez kiemelt ideje annak, hogy érzékeljük, mit jelent az elvárások, feltételek nélküli, igaz szeretet! Vonatkozik ez önnön magunkra és minden egyes kapcsolatunkra, kivétel nélkül! A Szeretet Igazságának térnyerése ebben az évben nem lehet kétséges.
December végén éri csak el a Jupiter a Szűz csillagképet, így a 2015-ös év a jupiteri tanításokon keresztül az Oroszlán minőség működtetéséről szól – ideje uralmat gyakorolnunk önmagunk felett, kezünkbe venni sorsunk irányítását és vezetőjévé válni életünknek!Zentai Anna

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése