2013. november 14., csütörtök

Leendő gyógyítóknak

és az .Életünk - hiába tűnik ez sokaknak másként - igen meghatározott törvényszerűségek szerint működik. Természetesen igen nagy nagyképűség lenne, ha azt állítanám, hogy emberként minden kiismerhető, de erre az emberiség fennállása óta folyamatos kísérletet tesz. Ilyenek például a fizika, a kémia, a genetika, a csillagászat... szóval az, amit mi tudománynak hívunk. Ezek nem mások, mint a világunk technológiai paramétereinek a mérések útján szerzett tapasztalatai általi megismerése.

Az asztrológia, a feng-shui, a természetgyógyászat, a jóslás, stb., a spiritualitás művelői viszont alkalmazzák ezeket a törvényszerűségeket annyi különbséggel, hogy ők nem a technikai civilizáció által vallott irányban haladnak. A másik nagy különbség, hogy ők ismerik a karma törvényét, ami a fő logikai algoritmusa ennek a rendszernek. Ez lényegében a hatás-ellenhatás törvénye.

A pszichológia viszont különös talajon jár. A tudomány, azon belül is az orvostudomány eszköztárával tesz kísérletet olyan mérésekre és kategóriák felállítására, ami viszont a lélek területéhez tartozik, tehát mérhetetlen. Az orvostudomány is egy érdekes terület. Nem látunk vissza a régmúlt időkbe, vajon ezt pl. 50000 évvel ezelőtt hogy is csinálták. Hajlamosak vagyunk arra, hogy egy kultúra fejlettségét annak technológiai szintjéhez mérjük, így nem vesszük észre, hogy mi nem vagyunk mások, mint régmúlt magaskultúrák eltorzult maradványai. Amit az általunk primitívnek vélt pl. amazonasi törzseknél alkalmaznak a gyógyítás terén, az nagymértékben hasonlít arra a technikára, amit az emberiség kollektív amnéziája előtti időkben pl. Atlantiszon használtak.

Akkoriban elképzelhetetlen volt, hogy valakibe egy késsel belevágjanak, vagy legyengült kórokozókat etessenek meg vele, hisz ott voltak a kristályok és korlátlanul rendelkezésre állt az az univerzális gyógyító energia, mellyel napjainkban a természetgyógyászok gyógyítanak. Eltekintve néhány "mágus"-tól, akik ahelyett, hogy értékén kezelnék azt a képességet, amivel rendelkeznek, a médiában, vagy különböző szektákban bohóckodnak. Amúgy minden ember rendelkezik az öngyógyítás képességével, minden ember rendelkezik az energiák lehívásának és kezelésének a képességével, csak ezek el vannak előlük zárva (pontosabban saját maguk önmaguk által vannak elzáratva).

Ez a site egy érdekes mondattal indul: ...Mi nem annyira emberek vagyunk, akiknek spirituális megtapasztalásai vannak, hanem spirituális lények, akik megélik az emberi létet... Ezt azért érdemes itt is kiemelni, mert ennek megértése különösen fontos ahhoz, hogy az elkövetkezőket megértsük.

Világunk és az élet azért különösen izgalmas, csodálatos és érdekes dolog, mert bárki számára megérthető a saját nézőpontjából. Erre teszek kísérletet a saját nézőpontom ismertetésével. Mivel mindenki, aki ezt az írást olvassa egy számítógép előtt ül és az internetet használja, nem lesz annyira nehéz megértenie azt, amit ebből a nézőpontból írok.

Operációs rendszer lényege az, hogy legyen egy olyan főprogram, ami meghatározza, hogy az alatta futó programokat milyen paraméterek szerint lehessen a számítógépen használni. Vegyük úgy, hogy az a 3 dimenziós valóság, amiben élünk, egy 3D nevű operációs rendszerben működik. Mi, akik 3 dimenziós valóságban élünk, értelemszerűen ez alatt az oprendszer alatt éljük mindennapjainkat. Ennek az oprendszernek a paramétereit kutatja és vizsgálja a tudomány.

A Föld bolygón lakó emberek pedig egy iskolaprogramban élnek, melyet a karma törvénye mozgat. Ez egy olyan kalandjátékprogram, ahol a játékosok célja az, hogy a fizikai világot megtapasztalják, érdekes dolgok történjenek velük, élvezzék az életet, eközben fejlődjenek és kijárva azt, feljebb léphessenek. Vagyis jogot szerezzenek arra, hogy vagy egy másik 3D-környezetű programba átléphessenek (ahol nincs "rossz"), vagy 4D környezetbe kerüljenek.

Tehát mi emberek nem vagyunk mások, mint játékosok, karakterek ebben a kalandjátékban. Valójában mi, a fizikai síkon lévő egoval rendelkező emberek, csak a játékos egyik felét alkotjuk, a másik fele az a spirituális lény, akik valójában vagyunk, csak ahhoz, hogy ez a játék tényleg játék legyen, ezt nem sokan tudják. Csak azok, akik elkezdik kutatni, kik is vagyunk valójában és a spiritualitás felé fordulnak.

Normális esetben ez egy igen élvezetes játék lenne, ha nem lettek volna olyanok, akik elrontották ezt a játékot. Minden játék élvezetes, ha az, akivel játszunk, betartja a játék írott és íratlan szabályait. Ha egy játék eldurvul, akkor max. csak azok számára élvezetes, akik ennek nem érzik a hátrányát. Végsősoron azoknak sem, de éretlen személyiséggel nem biztos, hogy ezt átlátják. Ez történik akkor, amikor valaki olyan helyen tartózkodik, ahova nem való, mert még nem érett meg rá. Erre később még visszatérek.

Az életünk célja a testi, lelki, érzelmi, mentális, spirituális fejlődés, valamint az, hogy élvezzük azt. Világunk, amiben ezt megvalósíthatjuk, a jó és rossz polaritás szerint épül fel. A kettőnek valójában egy a gyökere, hisz egyik sem lehet meg a másik nélkül. Ahhoz, hogy tudjuk, mi a jó, kell lennie rossznak is, hogy legyen mihez viszonyítanunk. Ahhoz, hogy tudjuk, mi a rossz, kell lennie jónak is, hogy lehessen mihez képest rossznak lenni. Minden jóban van rossz és minden rosszban van jó.

Amikor leszületünk, kapunk egy testet és egy személyiséget. Mindkettő attól függ, előző életeinkben milyen feladatokat végeztünk el sikerrel, milyen tanulni-tapasztalnivalónk van még. Az életpályánk pedig a jelen előrelépésünkhöz szükséges feladatokkal lesz tele, a karma törvénye alapján. Lényegében tehát általunk (előző életeinkben elért teljesítményünk alapján) előre meghatározott konkrét pontokkal, történésekkel lesz tele a forgatókönyvünk és a személyiségünk is ehhez igazodik. Hol jók vagyunk, hol rosszak. Mindkettőt meg kell értenünk, hisz a jó és rossz között nincs sem különbség, sem határvonal. Ha csak csupa jó történik velünk, kell, hogy jöjjön, ami ebből kizökkent, hisz egy idő után ezt könnyen elunhatjuk, ráadásul ilyen környezetben könnyen megfeledkezhetünk az életünk igazi céljairól. Ha csak csupa rossz történik velünk, kell, hogy jöjjön jó dolog is, hisz akkor az élet másik célja, annak élvezete kerül ki minket.

De ki és hogy rontotta el a mi játékunkat? Normális esetben, amikor leszülettünk - és ez így volt az ún. magaskultúra időkben - a két játékos, az örök énünk és a halandó énünk összefonódva született le a Földre. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy állandó kapcsolatban voltunk spirituális énünkkel, aki a jelenleginél sokkal magasabb szinten látott el minket az univerzális energiával, irányította cselekedeteinket, mégis engedelmeskedett akaratunknak. Olyan volt ez, mint egy jól működő szövetség az égi és a földi énünk között. Semmiben nem szenvedtünk hiányt, hisz mindenünk megvolt, ami egy teljes és boldog élethez kellett. A bajok ott kezdődtek, amikor ez a szövetség felborult, vagyis a halandó énünk (az egonk) eltávolodott az örök énünktől, ami azért külön tragédia, mert az örök énünk attól még bennünk maradt, ám lényegében sokunknál csak az érző néző szerepére korlátozódott.

Hogy jobban érthető legyen: az örök énünk a lelkünk (a szívünk), aki rengetegszer igyekszik szólni és segíteni, de ezt elnyomjuk magunkban az egonkkal. Ő lenne a lelkiismeretünk, amit rengetegen nem szeretünk, mert fáj, ha megszólal, mi pedig - ha az egonk nagy - annyira, de annyira tökéletesek vagyunk, hogy ebbe a koncepcióba nem nagyon illik bele senki, aki ezzel ellentétes jelzéseket ad. Hogy miért is alakult ez így?

Idegen test (szellem) került be a rendszerbe és úgy viselkedik a mi iskola-programunkban, mint egy vírus. Ez egy magasabb dimenziós lény (3D-ből nézve isteni képességekkel), egy másik galaxisból érkezett abból a célból, hogy hatalma alá vonja a bolygónkat és annak lakóit. Persze nem a fizikai síkon tette mindenzt, hanem a fizikai sík alatti (kollektív tudatalatti) és a fizikai sík fölötti (asztrálsík) síkokról. Mivel - ám hatalommal rendelkezik, de éretlen a személyisége, ebben az iskolaprogramban nem találta meg a helyét, így vált a mi bi-poláris rendszerünk háromtényezőssé: jó-rossz-gonosz. A gonosz tehát megkaparintotta az emberek egoját, azt megnövelte, eltávolította az eredetétől, ezáltal lényegében nagyon sokunknál kizárta az örök ént a játékból.

Mindezt azért, mert félreértelmezte a rossz szerepét. A rossz valójában jó, de a gonosznak semmi köze sem a jóhoz, sem a rosszhoz. Ő még a tanulási folyamat egy megelőző állomásánál tart, ami a gonosz-rossz fejlődési ciklussal lenne jellemezhető. Nála is megjelent a jó, csak ezt a "kevésbé gonosz" nézőpontból látja. A dolgok félreértése abban rejlik, hogy a jót gyengeségnek, és nem erőnek fogja fel. A jó valójában erő, de pont azért, mert jó, ezt indokolatlanul nem használja. A gonosznak soha nem lesz akkora ereje, mint a rossznak, és a rossznak soha nem lesz akkora ereje, mint a jónak. Ez is univerzális törvény.

A gonosz szép lassan eltűnik, mivel legyőzetett. Ez úgy történt, hogy a bolygó magasan fejlett spirituális erői közül kettő, a jó és a rossz maradéka összefogott vele szemben. A gonosz eddig azért tudott tündökölni, mert megtévesztéssel, illúziókkal és csalással elhitette az emberiség nagy részével, hogy hatalma van fölöttük. A hit igen fontos eleme az egész rendszernek, de erről is később, majd a maga helyén.

Most az fog történni a rendszerben, hogy mivel az emberiség kinőtt a kamaszkorból és belép a felnőttkorba, az iskolaprogram is lecserélődik, mégpedig 4D-sre. Azok, akiknek nem sikerült elvégezniük az iskolát, újabb leszületéssel folytatják eddigi leckéiket egy másik bolygón, ahol ugyanez a 3D-s iskolaprogram fog futni. A gyakorlatban ez az egész egy pólusváltással fog lezajlani, amikor megnyílik a dimenziókapu, és felrezgünk a következő dimenzióba. Mindez a maják számítása szerint 2012 december 23-án fog elkezdődni, és 2013-tól új korszak kezdődik a Föld bolygó életében, amit nevezzünk az egyszerűség kedvéért Vízöntő Kornak.

A rendszerben különböző erejű és képességű játékosok vannak, ezek vagyunk mi, mindannyian. Pontosan úgy, mint egy számítógépes kalandjátékban. A karakterek irányítása is hasonlóképp zajlik. Az, hogy egy játékos milyen képességekkel rendelkezik, függ az előző életeiben nyújtott teljesítményétől, a leszületési szintjétől, valamint az aktuális életében megszerzett személyes erejétől. Vannak azonban olyan játékosok, nevezzük őket játékvezetőknek, akik rendkívüli erővel és különleges képességekkel rendelkeznek. Ők nincsenek sokan és fő feladatuk a játék "belső" felügyelete, szükség szerint pedig az abba történő beavatkozás, korrekció. Őket a köznyelv földre született angyaloknak hívja.

Mivel léteznek földre született angyalok, léteznek angyalok is, akiket nem látunk, kivéve, ha nem rendelkezünk az észlelésükhöz szükséges képességekkel. Ezeknek az angyaloknak a feladata a játék "külső" felügyelete, szükség szerint az abba történő beavatkozás, korrekció. Az angyaloknak is többszintű hierarchiája van, én úgy jellemezhetném, hogy igencsak hasonlít egy nagyméretű kalandjátékszimulátor üzemeltető részvénytársaság működési formájához, kezdve az igazgatótanácstól egészen az osztályokon, alosztályokon keresztül az ügyintézőkig (Isten ebben a megközelítésben a vezérigazgató). Ezek az angyalok - feladatuknak megfelelően - minden egyes embert nyomon követnek, és vigyáznak arra, hogy az illető játékos a forgatókönyvének (vagy leszületése előtt vállalt feladatának) megfelelő vonalon haladjon.

Ha a rendszerben nagy baj történik (mint ahogy a gonosz megjelenésével az is történt), akkor ezek az angyalok testet öltenek a fizikai síkon, vagyis ember formában leszületnek a Földre. A baj pedig bolygónkon kb. 20500 évvel ezelőtt történt, amikor megjelentek Atlantiszon az orioniak, akiket pedig azelőtt 80000 évvel ezelőtt foglaltak el a Lant-csillagképből. Az orioniak ugyanúgy 3D-s környezetben mozogtak, mint mi, csak a felső vezetésüket (örök énjüket) már kiszorították, és más vette át felettük az irányítást. Úgy is mondhatnám, hogy hátat fordítottak az eredetüknek, és egy másik galaxis "isteneivel" kötöttek szövetséget. Céljuk tulajdonképp a Galaxisunk meghódítása volt. Amikor Atlantiszon landoltak, elkezdődött az a hosszú folyamat, melynek végső célja most kellett volna, hogy kikristályosodjon számukra, mivel ők akartak ott lenni a bolygónk vezérlőpultjánál, amikor a 3D-4D váltás megtörténik. Ez beláthatatlan következményekkel járt volna a galaxisunk számára.

A mi galaxisunkban a szeretet törvénye mozgat mindent. Az ember hasonló volt azokhoz a lényekhez, akik a többi bolygót lakják, összefonódva, boldogságban élt szimbiózisban a saját angyalával (örök énjével). Amikor azonban a szív és az ego különvált (ez az orioniak érkezésekor kezdődött, kb. 60 évvel ezelőtt pedig rohamtempóban felgyorsult), az ember más lett, mint a galaxisunk többi lakója. A földi ember képes lopni, csalni, hazudni, ölni, fájdalmat okozni, mindenféle vélt, vagy valós eszmékért harcba szállni és ha kell, roppant kegyetlen is tud lenni. Ideális hadsereg a galaxis meghódításához. Ezért mindenféleképp meg kellett, hogy akadályozzák a játék üzemeltetői azt, hogy ezt megtörténhessen.

A project 8000 évvel ezelőtt indult és napjainkban érkezett a finishbe. A játék üzemeltetői közül jónéhány magas beosztású angyal testet öltve leszületett, és olyan korrekciókat hajtott végre, melyek szükségesek voltak. Ilyen angyalokat különböző neveken ismerünk: Buddha, Mohamed, Jézus, Arthur Király, Pakal Király, Mátyás Király, stb. a teljesség igénye nélkül. Persze a másik oldalnak is lehetősége volt ugyanerre a leszületésre, így ők is megtették, a legismertebb közülük korunkban Hitler volt. Nagyon sok olyan "alvó" angyal él közöttünk emberként, akik akkor aktivizálódnak, amikor rendkívüli helyzet áll elő és nincs lehetőség a gyors leszületésre. Hitler megjelenése is ilyen volt, a vele szemben "ébredő" angyalt Winston Churchillnek hívták.

Lényegében az emberiség utolsó 10000 éve másról sem szólt, mint egy hosszú, folyamatos küzdelemről a két fél között. Ha a játék oldaláról közelítjük meg a kérdést, akkor egy nyugodt létből hirtelen kőkemény stratégiai-taktikai harci kalandjátékká vált a mi "életterünk". A történelmünk nagy alakjai közül megtalálhatjuk a harcoló feleket mindkét oldalon. Ezekben az években aktivizálódott, és még fog is aktivizálódni sok ilyen, fentebb említett magas beosztású angyal, mégpedig Magyarországon. A magyar nép ősi nép, a legrégebbi magaskultúra egyik maradvány-népe vagyunk. Ilyen népek még ma is megtalálhatók a Földön, országként, példának okáért: Irán, Mexikó, stb. (segítek: piros-fehér-zöld színek a nemzeti zászlóban). Mivel a bolygónk lakói lényegében ősi telepesek, így egy olyan különleges hely vagyunk, mely nem sok létezik az Univerzumban. Lényegében népek olvasztótégelyeként létezünk, és minden népnek meg van a maga megfelelője odakint. A magyarok egyébként szíriusziak.

Mivel ez a konfliktus, ami a bolygónkon van, az egész galaxist érintő akut kérdés, jelen pillanatban is hemzsegnek a különböző űrhajók a Naprendszerben. Megnyugtató, hogy 80 év után újra a Szíriuszi Flotta ellenőrzi a térséget, nem egy űrcsata árán. Ők is a fizikai síkon vannak, és rendkívül nagy segítséget nyújtanak nekünk. Ők egyébként a Föld bolygó "apái" is, mivel a galaxisunk ezen karja fölött ők őrködnek, minden ami itt történik, az ő felelősségük a Galaktikus Tanács felé.

Hogy a helyzet még bonyolultabb legyen, van egy másik faj, mely azon a síkon él, ahonnan a síkunk elleni támadás elindult, ők pedig a Szürkék. Őket is megtámadták annak idején azok, akik minket, és katasztrofális vereséget szenvedtek tőlük. Nélkülük, az ő segítségük nélkül 3D-ből lehetetlen lett volna az eredményes szembeszállás. A Szürkék kollektív tudatú faj, leginkább a StarTrek-ből tudnék jó példát felhozni, ők a Borgok. Az általuk vezetett 3D-s lények (ugyanúgy, ahogy mi a saját angyalaink 3D-s lényei vagyunk) is jelen vannak, képzelem milyen látvány lehetett, amikor megjelent a flottájuk a Féregjáratunkban, és beléptek a mi galaxisunkba...

Élünk itt egy bolygón, úgy, hogy lényegében fogalmunk sincs arról, mi zajlik körülöttünk és azt hisszük, egyedül vagyunk az Univerzumban. Valójában az emberiség most ért meg rá, hogy kilépjen a bolygóközi térbe és teljes jogú tagja legyen a galaxis vérkeringésének. Valójában történtek már nem egyszer kapcsolatfelvételek (pl. a szíriusziak látogatása a dogonoknál - Dogon törzs, Afrika), csak a bolygót eddig uraló köröknek nem nagyon volt érdekük ezt szétkürtölni. Sőt! Ellenpropagandát folytatnak, hogy elhiteltelenítsék, illetve megnehezítsék a hamarosan bekövetkező újabb kapcsolatfelvételt (pl. Függetlenség napja c. film, amiben a gonosz lények invázióval fenyegetnek, lényegében szétlövik a Földet; az űrhajóik pedig egy az egyben úgy néznek ki, mint a szíriusziaké).

A 42-es körzetben (USA) egy valóban szerencsétlenül járt szíriuszi űrhajó romjait őrzik a legénységük maradványaival. A Szíriusz két csillaga körül keringő lakott bolygók között egyébként 3 humanoid faj, valamint rendkívül magas tudatszintű értelmes cetek és delfinek élnek, valamint egy madárfaj, melyet Turulnak hívnak.

A játékprogram elnevezés tehát nem csak a mi bolygónkra, hanem az egész létező világunkra fennáll, és nem csak mi játszunk benne, hanem lényegében az Univerzum minden lénye. Minden mindennel szorosan összefügg és meghatározott szabályrendszerek alkotják a különböző síkokon lévő játékosok lehetőségeit és mozgásterét. El lehet úgy foglalni egy bolygót, hogy a lakói azt sosem veszik észre. Például ahogy a mi esetünkben - a bolygónk kb. 40%-a áll jelenleg is megszállás alatt - fizikai síkon idejön egy faj, békésen leszáll (20500 évvel ezelőtt, Atlantisz). Elhiteti a legfejlettebb, ezáltal a bolygó spirituális hierarchiájának csúcsán lévő néppel, hogy fölöttük áll, és amikor ők ezt elhiszik, illetve elfogadják, akkor máris átvették a vezető helyüket. Ahogy ők vannak a csúcson, beengedik a fölsőbb síkokra a saját fölső vezetésüket és kiszorítják onnan a jogos játékosokat. Ez a mi bolygónk esetében azért nem egészen sikerült, mivel nem számítottak arra, hogy az ember szabadságszerető, ellenálló, önfeláldozó faj is. Amióta itt vannak, azóta létezik folyamatos ellenállás (Atlantisz: Alorah Istennő hívei), és a szíriusziak sikerével most lényegében megérkezett a felmentősereg is.

Az, hogy ki az idegen, és ki nem, nem az határozza meg, hogy ki milyen eredetű és honnan jött, hanem az, hogy hova állt, melyik oldalra. Aki idegenként érkezett, de nem érzi magáénak a gonosz által közvetített értékeket (ego hatalma a szív felett), az nem számít idegennek... hisz a bolygónk "telepesbolygó", mint ma az USA. Bárki szívesen látott itt, aki nem ártó szándékkal érkezik, illetve él.

Hogyan tudjuk mi, itt a Földön igen rövid idő alatt kiszorítani az idegeneket? Ehhez ismerni kell egyrészről a rendszer működését, másrészről a rendszerben a VALÓDI lehetőségeinket, és azt hatékonyan felhasználva ez egyáltalán nem nehéz. A valódi lehetőségeink pedig a következők:

1. Külső támogatás

- Szíriusziak által nyújtott külső védőernyő
- Plejádok Fényküldöttei által nyújtott technika, mellyel a "jók-rosszak szövetség" tagjai kapják meg a feladatukhoz szükséges támogatást (emberiség felkészítése a dimenzióváltásra)
- Saját angyalok által nyújtott harci-taktikai-logisztikai támogatás, mellyel a "rosszak" megkapják azt a fegyvertárat, mellyel eredményesen és hatékonyan fel tudják venni a küzdelmet a gonosszal és könnyen kiverhetik őket a bolygóról; a "jók" pedig a gyógyításhoz szükséges erőt, energiát és technikát (fizikai és asztrálsíkon)
- Földre leszületett (harcoló) angyalok rendkívüli képességei

2. Belső képességek felszínre hozása és hatékony működésre alkalmassá tétele

A nagy vallásalapítók tulajdonképp nem tettek mást, mint lefektették - és beültették az emberiség tudatalattijába - az eredményes ellenállás alapjait és keretrendszerét. Mivel minden ma ismert vallás gyakorlati művelése többé-kevésbé eltávolodott az eredeti eszméktől, ma már egyik sem pontosan az, ami akkor volt. A gonosz mindenhova előbb-utóbb beférkőzött és igyekezett a maga képére torzítani az eredeti mondanivalót (pl. "bort iszik és vizet prédikál"). Napjainkra azonban kezdenek ezekben a vallási irányzatokban, a kormányokban és a fontosabb szervezetekben azok a személyek meghatározó figurákká válni, akik Isten (a mi istenünk, a vezérigazgató) utasításait, sugallatait követik.

Az embert a vágyai, érzései, érzelmei mozgatják, irányítják, vezérlik. Ez jöhet a szívből és jöhet a fejből is, az egotól, érdek formájában (melyeket néha nehéz megkülönböztetni egymástól). Ebben rejlik az ember gyenge pontja, ezeken keresztül lehet bárkit kívülről irányítani, manipulálni. A vallási rendszerek ezért tartalmaznak annyi megkötést, megszorítást, hogy ezeket a gyenge pontokat a lehetőség szerint csökkentsék, minimalizálják, vagy bezárják. Ha vége ennek az egésznek, földi aranykor köszönt be, mert ezek nagy többségére a gonosz távozása után nem lesz szükség, újra élhetünk úgy, ahogy jólesik.

Gyógyítóvá (jók), ill. harcossá (rosszak) váláshoz szükséges alapteendők:


Szabályok (nem szeretem ezt a szót, de jelenleg ez áll legközelebb annak a taktikai eszköztárnak az ismertetéshez, ami szükséges ahhoz, hogy harcos/gyógyító légy):


Első szabály: bármit megtehetsz, amivel nem okozol kárt másoknak (pl. "reklámozod" magad, de nem úgy érsz el valamit, hogy mást kiütsz a pályáról, hanem versenyzel vele és győzzön a jobb) (vigyázz, a gondolataidnak is ereje van, teremtő ereje - tehát a gondolataiddal is árthatsz)

Második szabály: minden úgy történik, ahogy történnie kell (pl. ne akard befolyásolni az eseményeket - mert az az egod, hanem hagyd megtörténni a dolgokat és élvezd, ami történik veled, legyen az jó dolog, vagy látszólag rossz dolog)

Harmadik szabáy: bármi történik, belső nyugalmad megtartod (ha szakít veled a csajod/pasid; kirúgnak az állásodból; bármi okból úgy érzed, hogy helyben megőrülsz, nincs egy vasad sem és gőzöd sincs honnan lesz, stb.)

Negyedik szabály: ne vágyj hatalomra, ne akarj uralkodni senki felett (ne törj a legminimálisabb befolyásra sem más, vagy mások felett)

Ötödik szabály: minden helyzetben a szíved sugallatát kövesd (tedd, amit érzel, ne azt, amit gondolsz - bármilyen extrém helyzet áll is elő) (ebben az esetben a legmegoldhatatlanabbnak tűnő problémákból is kijöhetsz, ha hagyod magad vezetni az angyalod által)

Hatodik szabály: ne legyenek szokásaid és rendszer az életedben (iktasd ki, mert könnyen kiszámíthatóvá válsz - úgyis ott vagy ahol kell, azt teszed, amit kell és akkor, amikor kell - ne tervezz meg semmit, soha előre)

Hetedik szabály: törekedj a teljes odaadásra (hittel és bizalommal a szíved, a saját angyalod felé) (lényegében ilyenkor a magad feletti teljes vezérlést odaadod, kiiktatva ezzel az egot, vagyis az ellenséges angyalokat a saját irányításod felett)

Nyolcadik szabály: fogadj el mindenkit olyannak, amilyen - feltételek nélkül (lehet hogy ő is olyan lesz, mint te, csak még nem tart ott) (ne próbáld megváltoztatni, de megpróbálhatod rávenni, hogy változzon meg - csak ezzel tudsz neki segíteni)

Kilencedik szabály: vigyázz a csajokkal/pasikkal, amíg nem vagy harcos/gyógyító, addig kerüld el őket, ne bonyolódj beléjük (utána már azt teszel, ami jólesik, de amíg még nem vagy a célodnál, de "mindenki, aki része a mátrixnak, potenciális ügynök")

Tizedik szabály: önmagadban és a célodba vetett hitedet fenntartod (erre nem kevés "támadás" fog érkezni - ezek automatikus programok, belőled mennek ki, másokról visszapattannak és rajtad csattannak - az egod ellenséges része bocsátja ki őket... ez a gonosz automatikus védelmi rendszerének része)

Tizemegyedik szabály: amíg nem vagy harcos/gyógyító, kerüld az érzelmeket, légy semleges mindig, mindenkor, minden élethelyzetben; kerüld el az érzelmi azonosulást önmagaddal és másokkal (így tudnak rád "szálat" dobni, amin keresztül dominanciát tesznek rád, illetve teletömnek szeméttel)

Tizenkettedik szabály: törekedj először a teljes függetlenségre, aztán a szabadságra (amint ez megtörténik, harcossá/gyógyítóvá váltál)

Tizenharmadik szabály: ne dőlj be az "ellenség" trükkjeinek (pl. nagy pénz érkezik valahonnan, tiéd lehet a legjobb nő/pasi, stb. - ilyenkor folyamatosan valakire gondolsz, ergo: kinyitod magad neki, és átvették az irányítást)

Tizennegyedik szabály: senki sem ellenség, aki része a mátrixnak (ők lényegében bábfigurák, mint ahogy te is az voltál, amíg rá nem jöttél valamire)

Tizenötödik szabály: az ellenség nem igazi ellenség, hanem egy gyógyításra váró valaki, aki ezt aktívan elutasítja (a harcos is gyógyító, aki az aktív elutasítás miatt kell, hogy harcos legyen)

Tizenhatodik szabály: az egyetlen érzés, amit sugározhatsz, azt viszont minél nagyobb erővel tedd: a feltétel nélküli szeretet minden és mindenki felé (az egod külső irányítása alatt lévő része ezt nagyon el fogja utasítani, tehát az első "ellenség", akit le kell győznöd, Te magad vagy)

Tizenhetedik szabály: minden, amire az egod vágyik, illúzió (pénz, hatalom, stb. - ha már nem vágysz rá, tiéd lesz, mert szükséged lesz rájuk a további feladataid elvégzéséhez)

Tizennyolcadik szabály: segíts másokon amikor csak tudsz (önzetlenül - lehet, hogy te vagy az, akit az égiek a másik segítségére küldtek)

Tizenkilencedik szabály: soha senkinek ne mondd meg, hol vagy, hova mész, mit csinálsz, mi a terved és mindezek mikor (ha ezt rögzíted, rájössz, milyen sokan kérdezik... nekik ez nem fontos info, mégis állandóan kérdezik... neked viszont az)

Huszadik szabály: nincs olyan, hogy bunkóság, az is csak egy illúzió (ne vedd fel a telefont, ha úgy érzed; ne menj el megbeszélt találkozóra sem, ha úgy érzed; ne tegyél semmit, ha úgy érzed, még akkor sem, ha az egész környezeted kiakad; stb. - és rájössz, milyen szoros börtönben élsz úgy, hogy észre sem veszed)

Huszonegyedik szabály: jöjj rá, hogy egyedül meditálva milyen jó (ilyenkor sosem vagy egyedül, csak találj rá az angyalodra)

Huszonkettedik szabály: semmiféle befolyást ne engedj magadon, még akkor sem, ha ezzel látszólag nagy hátrány ér (érzelmi, anyagi, stb. a zsarolásnak ne engedj, a hatalmi ígéreteknek ne higgyj... csak azt adják neked oda, ami amúgyis a tiéd, csak eladod magad miatta)Legfontosabb szabály: ne félj! (ha félsz vagy megijedsz, elvesztetted a csatát, rosszkor megtörténve a háborúd)Az első és legfontosabb, hogy - ha abból indulunk ki -, hogy ez egy kanaldjátékprogram, akkor lehetőségünk van a képességeinket is használni, vagyis programozni, befolyásolni a körülöttünk zajló események kimenetelét. A programozás egyáltalán nem bonyolult, úgy is mondhatnám, ez a világ legegyszerűbb programnyelve. Ugyanis csak a végcélt kell leprogramoznunk, hogy mit szeretnénk. Aztán valahogy, valamikor megtörténik. Hogy hogyan fog megtörténni, mikor és mi módon, az adja meg a "varázslás" utáni eseményeknek a kalandjellegét. Ezt ugyanis senki sem tudja előre.

Természetesen nem mindenki, nem mindenkit és nem mindent tud leprogramozni. Ez függ attól, milyen személyes ereje van, ki ő valójában és milyen lehetőségei vannak a rendszerben. Vagyis az a karakter, akit ő játszik el, mire képes. Ezeket a képességeket egyénileg lehet fejleszteni, pontosan úgy, ahogy egy kalandjátékban. Ez úgy működik, hogy felmerül az igény valamire az emberi oldalon, az angyali oldal pedig lehetővé teszi számára, hogy olyan próbatételek elé állhasson, hogy azt sikerrel véve megszerezhesse a szükséges erőt és képességet.

Két fontos dolog egyidejű megléte szükséges ahhoz, hogy valaki igazi varázslóvá válhasson. Az első a hit, ami tulajdonképp egy megelőlegezett bizalom az angyalunk felé, ezzel tesszük számára lehetővé, hogy segíthessen fönt megvalósítani az általunk elindított programot (célt, varázslatot). A másik pedig a programunk elindítása. Ezt megtehetjük sima vágy formájában, de akkor az ereje is attól fog függeni, milyen erős a vágyunk (az előbb taglalt feltételekkel). Ha valóban hatékonyan szeretnénk varázsolni, akkor ahhoz le kell mennünk legalább alfa-tudatszintre, mivel ott találjuk a "billentyűzetet". Meg kell álmodnunk azt, hogy mit szeretnénk, és ha a tudatos álmunk megvalósulása nem ütközik a magasabb szintű programokkal, akkor megvalósul(hat).

Valójában ilyenkor beleszólunk az "Élet" című forgatókönyvbe, amihez abban az esetben jogunk is van, ha arra a képességre, amivel rendelkezünk, rászolgáltunk. Sajon vannak fekete mágusok, sötét oldal (az ellenség katonái), akik rendszeresen ellopják az emberek személyes erejét, képességeit, hogy maguk használhassák fel. Léteznek más, meglehetősen aljas módszerek is, amikkel igen sűrűn élnek, és nagyon sokan nem is jönnek rá közülük, hogy valójában mit tesznek, ez számukra normális egy "dzsungelharcban", ahol csak az számít, nekem mi van, másokat meg pont leszarunk. Ők sem tudják azonban, hogy ez nem mentesíti őket a felelősség alól, sőt! Lehetőségünk van azonban ezeket a képességeket visszaszerezni, ha az angyalunk útmutatásai alapján cselekszünk.

A hittel egyrészről saját védelmi rendszerünket tartjuk épen, másrészről erősítjük a saját programjainkat/varázslatainkat, hogy bekerülhessenek a forgatókönyvbe, illetve hogy ezek a fizikai síkon meg is valósulhassanak. Amiben segít nekünk az angyalunk is. A fizikai síkú életünk, ami egy kalandjáték, egyben igencsak hasonlít egy folytatásos filmsorozathoz is. Nem véletlenül mondták a maják, hogy az élet egy nagy színház, a szereplők pedig benne a színészek. Minden, ami itt történik, az valójában egy fent (az angyalok világában) megtörtént esemény fizikai síkon történő lecsapódása. A filmek eseményei sem a TV képernyőjén történnek meg, hanem először egy forgatókönyvben születnek, aztán megvalósulnak a vásznon. Mindenki a saját filmjének főszereplője, a többiek az ehhez illő szerepeket játszák el.

Ha valaki nagyon erős, jó gyógyító, akkor tulajdonképp nem tesz mást, mint leprogramozza a gyógyítást, és ha a beteg hite elég erős, akkor a gyógyulás megvalósul. A harcos sem tesz mást, mint leprogramozza a harc végkimenetelét, és ha erősebb, mint az ellenfél, akkor ő hagyja el győztesen a csatateret. Minden a saját személyes erőtől, az angyallal történő együttműködés minőségétől (a bizalomtól), a hittől és a személyes tulajdonságoktól (intelligencia, bátorság, stb.) függ.

Tapasztalataim szerint a sötét angyalok nem szívesen avatják be karaktereiket ilyen szinten az eseményekbe, mert akkor nehezebben tudnák őket irányítani, és sok lenne közöttük a dezertőr. Így ezek a "katonák" egyszerűen csak úgy érzik, hogy ők menőcsávók/menőcsajok, ők a királyok, közben nem is tudják, hogy csak marionettbábúk, mégpedig a legmagasabb szinten. Az őket vezető sötét angyalok ugyanúgy vannak velük, mint saját maguk esetében: pont leszarják nagy ívben, mi történik majd ezekkel az emberekkel, ha visszahat a karma törvénye, olyankor odébbállnak és mást karktert szereznek meg, csak a saját seggük meneküljön. A mi oldalunkon a szabadság, egyenlőség, testvériség a jelszó, az övéken az én, én, én. És persze a bosszú.

A gonosz személyiségét egyetlen névvel tudnám illetni és akkor mindenki tudni fogja ki ő és rájön, hogy ismeri: Eric Cartmen.

Amúgy érdemes a filmeket más szemmel nézni, mert mindegyik tankönyv a maga területein: pl. Matrix, K-Pax, Blade Runner (az idegenek által vezetett 3D-s karakterek érzelmi világa közel sem éri el az emberét, ez okozza sokunk állandó érzelemhiány-válságát), stb..

Ezzel sejttettem, hogy mire jöttem rá saját magammal kapcsolatban. A válaszom erre: amikor Angliából Amerikába mentek az első telepesek, azért mentek oda, mert egy szabad világban akartak élni. Otthagytak egy rideg, hideg, kegyetlen, bebetonozott világot, valódi esélyek nélkül. Mást akartak. Ha nagyon odafigyeltek volna arra, azok az emberek, akik akkor az Újhazában (az indiánok) hogyan is élnek, rájöttek volna, hogy pontosan úgy, ahogy ők ezt deklarálták. Csak nem úgy néztek ki és más szokásaik voltak. Ám szívből éltek és teljes életet éltek! Kiirtották őket úgy, hogy alig maradt hírmondójuk. Ahelyett, hogy beilleszkedtek volna közéjük és a két kultúra tudását egyesítették volna, mindenki nagy örömére. Tehát végsősoron nem azt akarták, amiről ment a nagy duma és a deklaráció. A hatalmat akarták, amit odahaza nem volt esélyük megkaparintani, így rárontottak másokra, akik magasabb szinten voltak, csak nem úgy néztek ki és más szokásaik voltak.

Nem "A" hatalmat akarom, illetve a hatalomban nem a mások fölötti uralmat látom, hanem a vele járó felelősséget. A hatalmamat pedig (ami nem kicsi, erről mesélhetne néhány sötét angyal) arra fordítom, hogy részese lehessek azoknak az erőknek, akikkel együtt szabadítjuk fel ezt a bolygót. Összegyűjtve a sorstársakat és velük együtt kiverve innen azokat, akik "bort isznak és vizet prédikálnak".

Hogy együtt építhessük fel az új Földet! Ahol mindenki boldog és helyreállítjuk ezt a csodálatos kalandjátékot, hogy mindenki élvezhesse, aki benne van. Nem elzárva a tudást előlük, hogy bután tartva nyomorban tengődő nagy tömegeket uralkodhassunk fölöttük, igen nagy szenvedéseket okozva ezáltal nekik és az angyalaiknak.site

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése