2016. december 17., szombat

Mi a te Missziós küldetésed számold ki a személyes évedet: Számmisztika - Missziós küldetés

Számmisztika - Missziós küldetés: 1-es

Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mi is a Misszió számunk csak össze kell adnunk a születési
év, hónap, nap számát, és egy számjegyre kell leredukálni.
Pl. 1995. 01. 12. =28=1
TAROT-ban a Mágus, Numerológiában: a Napistent szimbolizálja, aki uralja az Eget.
Egyiptomi Istenek: Thoth, a Mágusok Istene.
Önmagam, változás, otthon, belsőm, hírnév.
Mágus az Egy, az Egység megszemélyesítője.
Ez a legelső a számok rendjében, és mint ilyen az uralkodót, a hatalmat és a vezetőt jelképezi. Irányítja az embereit békében, háborúban egyaránt.
Ez az első megnyilvánulása a meg nem nyilvánultnak.
Az Egy egyenlő az Egyetlen Istennel, a Kozmikus Lét kezdetével.
„Az Egy a kiindulási pont, megkapjuk az alkotóerőt, az Én-t, mint tudatot.
A nyugodt erőt, amely lehetővé teszi a fejlődéshez szükséges feltételek létrehozását.
Az 1-es szám a pitagoraszi számmisztika szerint a Mágust, az anyagi világ urát, valamint ellenpólusként az egó megjelenését képviseli...


Számmisztika - Missziós küldetés: 2-es

Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mi is a Misszió számunk csak össze kell adnunk a születési
év, hónap, nap számát, és egy számjegyre kell leredukálni.
Pl. 1995. 01. 13. ='11=2
Megérzések, tanult tudás, bizonytalanság, szellemi tudás keresése.
A tudattalan, az álmok, az érzelmek, az intuitív tudás szimbóluma.
„Az Én kettészakadása”. A megnyilvánuló bölcsesség Istennője.
De mivel a kettősség ellentétben áll az ember legbelső természetével, valahol mélyen létezik az Egység, és ez a Lélek. Mivel a Lélek Egy, ahol minden negatív idomítás, nevelés csak a felszínen tehet kárt, a középpont érintetlen marad.
Mindannyiunk kötelessége a középpont felé való törekvés, és ez a szív szeretete, fénye és bölcsessége.
A 2-es és 22-es szám ezt a hatást hatványozva hordozza magában. A benne rejlő feladat, hogy stabil talajt találjunk a lábunk alatt, megbízzunk önmagunkban és a sors gondviselésében. A 2-es szám jelentése a pitagoraszi számmisztika szerint a "egység helyett a kétség"...


Számmisztika - Missziós küldetés: 3-as

Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mi is a Misszió számunk csak össze kell adnunk a születési
év, hónap, nap számát, és egy számjegyre kell leredukálni.
Pl. 1995. 01. 14. = 30=3
A hármas a bölcsesség száma - a test, a lélek, és a szellem tökéletes harmóniája, az egészség, a gazdagság szimbóluma. Aki a Jupiter uralma alatt áll: viselője szerencsés ember, akit "elhord a hátán a sors", s nem kell egzisztenciális problémákkal bajlódnia.
Az Istenek arra rendelték, hogy valamiképpen kapcsolatba legyen az emberek csoportjaival.
A közönséget szolgálja, mint előadóművész, zenész, táncos, rádió vagy TV bemondó, békebíró, előadó, gondnok, hangversenyrendező, intézeti igazgató, játékvezető, konferanszié, vállalati ügyvéd.
Az írókat, népnevelőket is ide lehet sorolni, agilitás és mozgékonyság a 3-as szülött fő vonásai. A papi hivatás is alkalmas e szülött számára. A szavak művészi használói.
Jó óvónők, pedagógusok.
Gyors felfogó képesség, szellemiség...

Számmisztika - Missziós küldetés: 4-es

Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mi is a Misszió számunk csak össze kell adnunk a születési
év, hónap, nap számát, és egy számjegyre kell leredukálni.
Pl. 1995. 01. 15. = 31=4
A szellem teljes uralma az anyag felett. A teljes, maradéktalan és örök világ jelképe.
A császári helyzet, az uralkodás azt jelenti, hogy önmagunkat, érzéseinket, gondolatainkat, tetteinket birtokba kell venni, parancsolni az akarat erejének, így egy ismert állapotból átmegyünk egy, még ismeretlen állapotba. Véghez vitele annak, ami elhatároztunk.
A négy sarkalatos erény elsajátítása a feladat, /Bölcsesség, Igazság, Erő, Mértékletesség/ ez a szentség állapotához vezető út.
A 4-es szám a pitagoraszi számmisztika szerint a racionalitást, a mindennapi életben való helytállást, a kétkezi munkát, a vezetést képviseli. Ellenpólusa, a hétköznapi élettől teljesen elszakadt, kizárólag érzelmi illetve szellemi szinten megnyilvánuló ember, illetve az alázat helyett hatalmat gyakorló vezető...


Számmisztika - Missziós küldetés: 5-ös

Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mi is a Misszió számunk csak össze kell adnunk a születési
év, hónap, nap számát, és egy számjegyre kell leredukálni.
Pl. 1995. 01. 16. = 32=5
Az 5. a Próféta a spirituális kérdések, és a lét értelmének keresése, az engedelmesség és maga a morális tanítás. Ő már nem kíváncsi, nem kérdezősködik.
5 a mentális egyensúly száma, az eddig tanultak tovább adása a küldetés, aki a szellem által közvetíti az élethez nélkülözhetetlen tudást.
Az ötös szám a pitagoraszi számmisztika alapján, a belső erőt képviseli. A belső erő birtokában képesek vagyunk uralkodni saját ösztönvilágunkon, hogy mi irányítsuk életünket, ne pedig ösztöneink. Ez nem az ösztönök elutasítását, hanem azok irányított kiélését jelenti.
Tanítói, prófétai küldetést hordoz. Kiválóan bánik a szavakkal, gyakran kell tömegekhez szólnia. Életében gyakran érzi úgy, hogy nehezebb feladatot kapott, mint a többiek, és ez nem véletlen...

Számmisztika - Missziós küldetés: 6-os

Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mi is a Misszió számunk csak össze kell adnunk a születési
év, hónap, nap számát, és egy számjegyre kell leredukálni.
Pl. 1995. 01. 17. = 33
A 6-os szám a válaszúti sorskérdés dilemmáját és a tudatos döntést jeleníti meg. Ellenpólusa a döntéshozásra képtelen, állandóan dilemmázó ember. Akinek képletében a 6-os szám megjelenik élete során meg kell tanulnia tudatos döntést hozni, és azokért felelősséget vállalni.
Ennek a számnak a képviselője hajlamos arra, hogy a szépséget és harmóniát a külvilágban keresse.
Törekszik arra, hogy mások életébe is elhozza a külvilág harmóniáját, de meg kell tapasztalnia, hogy az csakis önmagán belül találhatja meg
Ha ezt megtette képes lesz életével kapcsolatban is tudatos döntést hozni.
Intellektuális kreativitás, tudás, tökéletesség, képzelet, fantázia, elvont gondolkodás, elmélet, döntések, dilemmák, harmónia és szépség. Alkalmazkodó, kiegyensúlyozott, barátságos, vidám és idealista.
Eligazít, szépít, helyesbít...


Számmisztika - Missziós küldetés: 7-es

Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mi is a Misszió számunk csak össze kell adnunk a születési
év, hónap, nap számát, és egy számjegyre kell leredukálni.
Pl. 1995. 01. 18. = 34=7
7-es számot a spirituális út számának is nevezhetjük. Állandó út, és rejtélykeresés jellemzi. Szereti megfejteni a legnagyobb titkokat, érdekli a tudomány és a lélek mélysége. Kiváló empatikus képessége van: Ő az, aki leül és meghallgatja mások problémáit, és aki ellátja jó tanáccsal őket. Nagy gyógyítók száma szintén a 7-es
A 7-es szám tulajdonosa állandó jelleggel keresi, kutatja a békét, kerüli a konfliktus helyzeteket, de meg kell tanulnia elfogadni a világot és az embereket olyannak amilyenek.
A pitagoraszi számmisztika szerint a 7-es szám a sorsfeladat és a kiegyenlítés száma.
Ellenpólusa, a sorsfeladatát nem vállaló és a konfliktushelyzetből menekülő ember.
Akinek a 7-es szám kiemelt helyen jelenik meg képletében, annak élete során szembesülnie kell azzal a ténnyel, hogy minden embernek sorsfeladata van...Számmisztika - Missziós küldetés: 8-as

Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mi is a Misszió számunk csak össze kell adnunk a születési
év, hónap, nap számát, és egy számjegyre kell leredukálni.
Pl. 1995. 01. 19. = 35=8
Ez a szám az Univerzum egyensúlyának, és a végtelenség szimbólumának a száma. Az örök igazságra való törekvés a cél, a tudatalatti energiák uralásával.
Az igazság száma azt jelenti, hogy fontos számunkra az igaz/nem igaz dolgok kérdése, amire csak a valódi önismerettel kapunk választ. Azt a kérdést hordozza, hogy képesek vagyunk-e nyíltan szembenézni önmagunkkal. Ismerjük- e eléggé önmagunkat.
Ellenpólusa az igazsággal szembenézni képtelen, hazug ember.
Akinek a 8-as szám szerepel a képletében az élete során, gyakran kell szembesülnie az igazság kérdésével.
Elsősorban a saját önismeretén keresztül, másodsorban pedig, úgy hogy felhívja a világ figyelmét arra, mit is kellene tennie, hogy önmagában a hazugság állapotát megszüntesse és az igazság útjára lépjen.
Az igazság kérdése csakis az isteni törvényekhez mérhető..

Számmisztika - Missziós küldetés: 9-es

Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mi is a Misszió számunk csak össze kell adnunk a születési
év, hónap, nap számát, és egy számjegyre kell leredukálni.
Pl. 1995. 01. 11. = 27=9
A Remete, aki megvilágítja az utat a sötétségben, a kétségbeesésben. Megmutatja a valódi igazságot, segít megmérkőzni félelmeinkkel,
Ő a Bölcs, aki elvonult a világ zajától, hogy felsőbb dolgokon elmélkedhessen, ez a Buddha állapot. Elérkezett a befelé, az „Én” –felé, Isten felé fordulás ideje.
Ez a szám a feltétel nélküli szolgáló szeretet száma.
Mottója: "Nekem nincs szükségem senkire, de rám mindenkinek szüksége van".
A legmagasabb szintű feladatot, a feltétel nélküli szolgáló segítés rezgését hordozó szám. Nagy önzetlenséget, és jó szintetizáló képességet eredményez.
A Pitagoraszi számmisztika szerint a 9-es szám a feltétel nélküli szolgálat száma. Ellenpólusa, a szolgálatot fel nem vállaló, vagy azt feltételekhez kötő ember.
Akinek ez a szám megjelenik képletében, annak élete során egyfajta szolgáló szerepet kell betöltenie..vilagbiztonsag.hu
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése