2014. december 27., szombat

2015. ÉVI ELŐREJELZÉSE--,A KECSKE ÉVE,--DNS SZINTŰ KÓDOLÁS

2015. ÉVI ELŐREJELZÉSE A FENNÁLLÓ HELYZET KIHÍVÁSÁNAK ÉVE

SELACIA 2015. ÉVI ELŐREJELZÉSEA FENNÁLLÓ HELYZET KIHÍVÁSÁNAK ÉVEA Föld, mint egy nagyra nőtt labda még mindig a szakadék szélén táncol, a régi és az új között, és úgy tűnik, mégis mintha jelentős mértékben semmi sem változott volna meg. Ne hagyjátok azt, hogy ez a külső látszat megtévesszen bennetek. Valójában sok minden változik és történik ezen a bolygón. Bizony még mindig itt vagyunk olykor tanácstalanul egy jelentős fordulópontnál, és ez a szakadék egy valós fenyegető helyzettel még 2015-ben is úgy látszik, megmarad. Vegyük ezt figyelmeztetésnek is, és addig tegyük a dolgainkat, amíg még van időnk megváltoztatni a bolygó sorsát.Az emberiségnek szükséges az, hogy összejöjjetek egy közös jövőkép megteremtése érdekében és egy új tudatosság létrehozásáért szerepet is vállaljatok. Mivel örökségetekért kaptátok a háborúk és agressziók hosszú történéseit ez valójában nagy feladat, és éppen ezért az amire erre az időre születtetek ide, hogy könnyítsetek ezen a helyzeten.


Nem piskóták vagyunk, hanem Isteni VáltozástTevők!

Lehet, hogy mára már Isteni VátozástTevőknek tartjátok magatokat, de ezt a szerepeteket valójában évezred óta is végeztétek és ezért is érzitek, azt hogy a belső energiaforrásaitok szükséges átalakításával mindezt alkalmazni tudjátok a külső világotokban egyaránt. Jó példa erre az, ha a belső szinteken meggyógyultok, akkor egy fénnyel, teljes tudatossággal tudtok működni a hétköznapi helyzetetekben, kapcsolataitokban, munkátokban.

Nagyon fontos lehet az, amint olvassátok ezeket a sorokat, akkor hívjátok meg Felsőbb énetek bölcsességét, hogy legyen veletek és kérdezzétek meg a szellemetek véleményét arról, hogy ezek a szavak, amik itt leíródtak mit is jelentenek számotokra személyes szinteken. Esélyetek van arra, hogy egy kis idő elteltével azt vehetitek észre, hogy mennyire rezonál veletek ez az írás a különböző részleteivel. Még egy gondolat: Készítsetek egy másolatot, a 2015-ös előrejelzéseket tartalmazó írásról és legyen valahol elérhető, és amikor tehetitek, vegyétek elő újra meg újra az elkövetkező hónapokban.DNS szintű kódolás


Ne feledjétek el azt, hogy mi mindannyian DNS szinten arra vagyunk kódolva, hogy a Föld hatalmas változásainak idejében e változások élén járunk. Életidők során erre készültünk, hogy ekkor, hogy most itt lehessünk és így állhatunk majd élére azoknak, akik az utat mutatják majd. Ez az előkészítő munka sokkal hatalmasabb annál, amit el tudtok képzelni és az örök szellemünkkel való kapcsolódás kvantumszinten, táplálja mindezt.Ebben a helyzetben úgy szolgálatot végezni a legnagyszerűbb dolog, mint amikor a lelkünk fizikai formában megtestesül a Földön. A fizikai, testi formában a szellem azért gondolta el így magát, mert a testiségünkkel és kifejeződésünkkel, sokkal aktívabban részt vehetünk ebben a világban. És ahogy egyre erősebben és gyorsabban fejlődünk, úgy spirituálisan is egy pozitív változás kifejező erejévé válhatunk.


Vegyük észre azt, hogy most mennyivel, sokkal nagyobb a fejlődés és a változás személyes életünkben, amiket már eddig megtapasztaltunk korábban. Ha igazán őszinték vagyunk magunkhoz ez sokkal több annál, mint amennyit elértünk az elmúlt életidőinkben. A korábbi történelmi korszakokban egyszerűen nem volt erre ennyi lehetőség, mint most amikor annyi minden történik egyszerre.


Mi is az, ami változik

Nézzünk meg néhány példát arra, hogy mi is változik valójában a világban. Az igazságtalanságon alapuló hatalmi struktúrák az igazi okai annak, hogy a hosszú történelmi korok során folyó háborúk ismeretében egyre több tudatos és művelt ember kérdőjelezi meg azok szükségszerűségét, szerte a világban. Most minden eddig számos megválaszolatlan kérdés vetődik fel és számos egyensúlytalansági helyzet, kerül napvilágra, mivel egy rendkívül felgyorsult felébredés megy keresztül a bolygón, és fényben ragyog minden. Az a sok minden, ami eddig rejtve volt előttünk, kiborul a szekrények rejtekhelyeiről.

Abban biztosak vagytok, hogy észreveszitek már azt, hogy min kell javítanotok, de valójában, amin, az két különböző dolog. Például, ha sötétben öltöztök és észreveszitek azt, hogy a két felvett zoknitok nem egyezik. És ha még mindig otthon vagytok, amikor rájöttetek erre és megtaláljátok a párját, akkor elég könnyű volt kijavítani ezt a tévedéseteket. De ennél bonyolultabb helyzetekben, különösen akkor, amikor más emberekkel jönnek létre, számtalan olyan körülmény adódik, amely már túlesik, azon hogy befolyásolhassátok, akkor egy radikális változtatás céljából a magasabb tudatosságotok szerint válaszok szükségesek. Ne hagyjátok, tehát azt hogy a dolgok, történések rendkívüli bonyolultsága elrettentsen bennetek a helyzetekből fakadó cselekvésektől, mert azok okozta problémáit szükséges orvosolnotok.

A világnak szüksége van a fényetekre és a szívközpontú megközelítéseitekre, hát bízzatok ebben.

2012 hatása


Ahogy az emberiség eddigi elért eredményeiről vélekedünk, nézzük meg mi is történt valójában eddig és mennyi minden mi változott meg az idők folyamán. Vegyünk fel egy kvantum szemüveget, hogy egy átfogóbb képet láthassunk minderről. A lineáris gondolkodás alapján nem, vagyunk képesek meglátni azt, mi is folyik valójában, és ehhez hozzátehetjük, hogy a 2012-es és más jelzőpontokra nézve is így van, amikor annyi ember vásárolt be tévesen abba a fantáziavilágba, hogy a világ az egyik napról a másikra hirtelen el fog mozdulni. A helyzetek, a dolgok persze változna, de a változások kibontakozása egy nagyon hosszú idő. Az egész emberiség zavarainak helyi orvoslása valójában évezredek fejlődési folyamata alatt történik meg. De amikor egy lineáris mérce szerint alkalmazunk erre, akkor meglehet, hogy egy nagy csalódás érhet bennünket.

Ha azok közé tartoztok, akik csalódást éreztetek, azért mert az emberiség 2012-ben nem emelkedett fel tömeges szinten, akkor itt az ideje, hogy hagyjátok elmenni ezt az érzést és lépjetek túl azon. A csalódás elvégre lecsökkenti a frekvenciátokat és megakadályozza azt, hogy teljes mértékben részt vegyetek a legcsodálatosabb tudatosságváltásban, ami valaha is megtörtént ezen a földön. Ez zajlik most és ti vagytok a kulcsa ennek a kirakójátéknak a befejezésében.

Mindannyiunknak szerepe van abban, hogy mi zajlik, mi történik majd ezután. A Föld sorsa már a mi kezünkbe került. 2015. az az időpont, amikor ez az igazság egyre nyilvánvalóbb lesz, sokkal jobban, mint valaha ezelőtt. Elérkezett az az idő, amikor sokkal aktívabban szerepet kell vállalnunk a Föld jövőjének tekintetében. Ebben a kritikus szakaszban nem engedhetjük meg azt magunknak, hogy a partvonal mögül nézzük az eseményeket, hogy arra várjunk, hogy a hatalom emberei maguktól rádöbbenjenek, erre vagy berögzüljön minden olyan, ami a felemelkedésben nem helyénvaló.

Mi áll a hatalmi rendszerek hátterében?

Mivel a hatalommal való visszaélés okozta, tettek miatt annyi minden dolognak meg kell változnia, ezért hasznos lehet az, hogy megértsük mi zajlik mindezeknek a hátterében. A hatalmi rendszerek és a hagyományuk szerint felépített intézményeik arra voltak valók, hogy végrehajtsák a vezetőik utasításait, és így jöttek létre korábban a lineritáson alapuló hierarchisztikus hatalmi minták. Ezek sohasem tudtak egyenlő bánásmódot biztosítani, így működni. A hatalmi modellekben azok voltak kedvezményezett helyzetben, akik a hierarchia tetején álltak.

De azért lássátok be, hogy az elmúlt életeitekben már megtapasztalhattátok e poláris szembenállás mindkét oldalát. Így egyszer lehettetek gazdag földtulajdonosok és akár uralkodók is. Máskor meg egyszerű földművesek vagy rabszolgák, akiknek nem volt semmi magántulajdonuk és beleszólásuk, abba hogy mi történjen a világban. Vegyük tudomásul azt is, hogy valószínűleg szerepet játszottatok ezeknek a hatalmi rendszereknek a felállításában és működtetésben és energiarendszerük kialakításában. Tudván azt, hogyan segítettétek létrehozni a jelenlegi problémát kiváltó rendszerek mindkét oldalát, akkor sokkal jobban segíthet bennetek, abban, hogy még könyörületesebben és szeretetteljesen vegyétek ki részetek e probléma orvoslására. Ha felelősséget vállaltok az energiátokért, akkor egy idő után túlléptek azon, hogy a „rossz fiúkat” hibáztassátok mindazokért, amikért most ők a felelősek.

Ahhoz hogy valójában változtatni tudjunk bármin is, át kellene látni azt is teljes mértékben, hogy mi az, amin változtatni kellene. Mégpedig a mindenféle nézőpontból, perspektívából meg kell vizsgálni annak alkotóelemeit és történelmi hátterét is. Nem elég egyszerűen csak új vezetőket választani, akiket a hatalom oly könnyedén be tud hálózni a fennálló megmerevedett rendszer meglévő protokollja szerint. A szavazás nagyon is lényeges, mert a különböző módon leadott szavazatok a ti ideáitokat képviselik, de a szavazás önmagában, tettek nélkül lecsökkenti annak értékét, amire szükség van. Hasonlóképpen az imádság is ilyen, nem elég csak imádkozni a megoldások érdekében, bár természetesen az ima segíthet. Az imáitokat és szándékaitokat hozzá kell igazítanotok az energiáitokhoz és a tetteitekhez a világotokban.


Nem lehet egy működésképtelen lineáris világot, lineáris megközelítéssel átalakítani. Ez olyan lenne, mintha egy kis ragtapaszt tennénk egy hatalmas sebre. A megszokások kényelmes páholyából fel kell tápászkodnunk, gondolkodnunk, mert a kvantumban ez nem fog működni.

A leleményesség és kíváncsiság a természetünk, és ezen alapulva, alkalmazva ezeket a tulajdonságainkat tudunk rendszeresen együttteremteni a kis bolygónkon. Nézzünk csak körül, napjainkban folyamatosan, tömeg-szerűen új gazdasági/üzleti elméletek, minták kerülnek elő. Vegyük észre ezeket az új mintákat. Hagyjuk, azt hogy mások sikerei érvényesüljenek, felszínre kerüljenek, és arra késztessenek bennünk, hogy mi is vállalkozzunk. Utasítsuk vissza azt, hogy a mindenhol elterpeszkedő régi rend elvei rendezzék az életünket, azért mert még nem tudjuk, mi-mindent kell még tennünk, de az látszik hogy egyre több mindent.

A 2015-ös év energiáinak befolyása

A 2015-ös energiák, beleértve a planetáris megnyilvánulásokat, kapcsolódásokat és más egyéb tényezőket, katalizálni fogják a legalapvetőbb megoldásra váró kérdéseket, kutatásokat, de sokkal nagyobb nyugtalanságot fognak okozni majd, mint amit még eddig megtapasztalhattunk. A bizonytalanság és káosz tovább folytatódik. Ezek felbontó energiái egyre jobban a napvilágra kerülnek és ezzel párhuzamban egyre inkább sürgetni fogják lármásan követelve egy békésebb és egyszerűbb időket.

Ehhez kapcsolódóan nagyon sok ember, késztetést fog érezni arra, hogy sürgősen átrendezze, és új alapokra helyezze az életét. Lehet, hogy még akkor is érezni fogjátok ezt a késztetést, amikor már megtörtént veletek egy ilyen hatalmas változás az életetekben. Miért is? Mert meglehet hogy egy olyan jelentős törés ért bennetek az újraalapozásotokon, az életetek egynémely területein, amelyre sokkal jobban oda kell még majd figyelnetek, és felelősséget kell vállalnotok tetteitekért.

Egyik legfontosabb témátok az Önvaló-Mesteriségetekhez való kapcsolódás lesz, amely továbbra is meghatározó jellegű lesz. Sőt igazából, ahogy kapcsolódtok magatokhoz és másokhoz annak meghatározó szerepe lesz abban, hogy hogyan tapasztaljátok meg az életet, és milyen gyorsan haladtok előre a spirituális utatokon. Egy javaslat: Tartsátok a kapcsolataitokat mindig szem előtt, és amint nehézségek merülnének fel akkor ennek megfelelően a külső és belső munkáitokat elvégezve, egyensúlyba kerülhettek.

További fontos és folyamatosan felbukkanó témák 2015-ben


Szükséges használnotok az akaratotokat és elsajátítani a belső tüzetekkel való munkátokat. Mivel ez a tűz alapvetően az újjászületésetek szükséges üzemanyaga és ez segít abban, hogy megértsétek, hogyan is működik az életeteket. Mielőtt bármit is tennétek, legyetek egyensúlyban, amikor a tüzeteket használjátok, mert ez az egyik legfontosabb feladatotok továbbra is.


Attól függően, hogy a kozmikus energiák hogyan segítik, hatnak a személyiségetekre, ebben az évben is érezni fogjátok azt a nyomást, bökdösést, ami arra ösztökél majd titeket, hogy továbblépjetek az önfelhatalmazásotokba és bátran lépjetek be akár ismeretlen területekre is.
A Fennálló helyzettel szemben kihívások

Annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjuk kezelni a 2015-ös energiákat, kihívások elé kell állítani a régi renddel alapuló rendszert. Mit is jelent ez?

Először is azt, hogy a saját régi meggyőződéseinket kell kihívások elé állítani, felkutatni, azt hogy hogyan működnek ezek a hétköznapi helyzetekben. Megismerve ezeket a személyes régi szokásainkat és megkérdőjelezni őket annyi év után, tehát végezzünk el egy felülvizsgálatot most.

Másodszor pedig azt jelenti, hogy tegyünk egy nagyítólencsét a kapcsolatainkra és a kulcsfontosságú tevékenységeinkre és főleg arra, hogy most milyen munkát végeztek. Ne feledjétek el, azért mert egy nem szokott módon tevékenykedtek, cselekedtek, az még nem jelenti azt, hogy az a legjobb megoldás a problémákra. A kapcsolataink különösen problémásokká válhatnak, amikor két ember jön össze, és nem egyértelműen kommunikálják azt, hogy mit is akarnak és milyen határok, keretek között.

Harmadszor, ahogy tehetjük többször is, kérdőjelezzük meg azt, amit látunk a külső világunkban. Nagyon sok esemény nem úgy jelenik meg, amit valójában tartalmaz. Tegyünk fel egy olyan mélyreható kérdéseket, amiket más emberek még nem tettek fel, vagy nem mernek feltenni. Utasítsuk el azt, hogy a tömegeknek becsomagolt közvélekedés elvárások szerint járjunk el a dolgainkban, ha azt szeretnénk, hogy megtaláljuk a saját igazságunkat.


Csak a megszokások, megegyezések megkérdőjelezésével válhattok tájékozottá és felvilágosultakká, és így értelmezhetővé válnak a dolgok, és akkor képesek lesztek megérteni azt az elkezdett munkát, hogy milyen szerepet vállaltatok abban, ami nem működik már. 2015-ben ennek a szerepnek már másnak és többnek kell lennie, mint egy egyszerű ötletelésnek és panaszkodásnak az igazságtalanságok miatt. Fénnyel teli jelenlétre és szívközpontú tettekre van szüksége a világnak. Bízzatok abban, hogy mindez el fog indulna az elkövetkező hónapokban, hogy felfedezzétek azt is hogy mit is jelent mindez személyes szinten számotokra. Ismerjétek fel hogy valójában mit kell tennetek, hogy ne csak az előrehaladásotokat tartsátok fontosnak, hanem azt is hogy szeretettel és örömmel boldoguljatok.

Közreadja:www.foldicsillagok.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése