2014. június 10., kedd

Honnan jöttünk és hová térünk vissza a halál után. A szellemvilág egy többrétegű struktúra, s fel van osztva 4-9 dimenziókra, az ott élők lelkiállapota szerint.

A szellemvilág a valódi birodalma az emberi léleknek, s csak ott van igazán otthon is! A szellemvilág a válasz arra a kérdésre: Honnan jöttünk és hová térünk vissza a halál után. A szellemvilág egy többrétegű struktúra, s fel van osztva 4-9 dimenziókra, az ott élők lelkiállapota szerint.
A magasabb dimenziókban lakó lelkek vannak legközelebb az Isteni tudathoz, pl. Buddha. Amint a szellem emelkedni kezd a magasabb dimenziókba, úgy távolodik a világi és emberi tulajdonságoktól, s egy felszabadult, korlátlan lényé válik.
A halál utáni birodalom a negyedik dimenzió:
A negyedik dimenzió a legalacsonyabb a szellemvilágban, itt található az Asztrál és a pokol birodalma, a káprázat és a szenvedés világa. Ez a világ nem olyan nagy, mint a Mennyei birodalom. A Pokol az a része a negyedik dimenziónak, mely menedéket ad azoknak, akik elfeledkeztek önmagukról, akiket megtévesztett, magába szippantott a földi élet, akik túlságosan a földhöz ragadtak. Az Asztrál világ lakói rendelkeznek bizonyos szintű megvilágosodással, mint szellemek, de gondolataikkal szorosan kapcsolódnak a földhöz. Az itt lakók életmódja a földi élethez hasonlatos.
A szellemvilág ötödik dimenziója:
Az ötödik dimenzió az úgynevezett „Jó birodalma”, itt laknak azok, akiknek a gondolataik jóságosak. Ez a világ az úgynevezett Menyország! Azok a lelkek érkeznek ide, akik a földi élet során képesek voltak úgy bánnni a környezetüket, ahogyan ők szerették volna, hogy bánjanak velük. Jó szándékú, megbocsájtani, feltétel nélkül szeretni tudó lelkek. Az ötödik dimenzió lakói megértették mekkora érteke van a szeretetnek, ők megáldanak másokat, mely visszatükröződik alázatos, tiszta szívükben.
Hatodik dimenzió, a Fény birodalma:
A hatodik dimenziót, úgy ismerik, mint a Fény Királysága ( Fény Birodalma) és ebben a szellemi világban kitűnő vezetők (szellemi vezetők, tanítók) élnek, nagyszerű szellemi gondolatokkal (ideákkal) rendelkeznek, és a lelki szeretetet táplálják (hozzák el) a mindennapokba. A hatodik dimenzió a kapuja annak a dimenziónak, melyet úgy neveznek a (Nagy Szellemek Világa) lakói már elérték a tökéletességet, már nem kell inkarnálódniuk, céljuk az angyalokkal, való egyesülést, illetve a teljes megvilágosodás. Az itt lakók az isteni igazságok tanulmányozása mellett, egy folyamatosan spirituális képzésben részesülnek.
hetedik dimenzió az Angyalok és a Bodhisattvas birodalma, az Igazi Szeretet világa:
Lakói tiszta és önzetlen gondolataikkal istent szolgálják, és az emberi lélek megváltásán munkálkodnak. Tudatukkal arra koncentrálnak, hogy elvezessék az embereket a helyes gondolkodáshoz, jó cselekedetekhez, s hogy hogyan alkalmazzák azokat, mint isteni igazságot. Minél jobban elmélyülnek a lélek finomításában, annál jobban összeolvadnak az isteni tudattal.
nyolcadik dimenzió Tathágata birodalomnak nevezik:
Ez a Nagy Lelkek birodalma akik már elérték a megvilágosodást. Ez a világ, ahol a vezetők angyalok (Arkangyalok) és Bodhisattvasák élnek. A Tathagaták nagy lelkek, akik vallási szektákat hívnak életre és létrehozzák a különböző korok „szellemét”. Az itt lakókban már elhalványultak az emberi lélek tulajdonságai, s mint óriási egységtudat léteznek, de ha szükséges, függetleníteni tudják szellemüket és ki tudják vetíteni annyi felé, ahány felé csak szükséges.
A Kozmikus birodalom a kilencedik dimenzió:
A kilencedik dimenzió az úgynevezett kozmikus birodalom, vagy a birodalom megmentői. Ebben a világban, azok a megváltók élnek, akik elindítják a globális vallásokat. Tíz olyan nagy szellem (lélek) él itt, akik a Föld keletkezése óta részt vesznek az arra vonatkozó ügyekben. Mindegyikük a hét színű fény prizmáinak forrásai, amik a földi szellem-csoportok jellemzőit formálják. A kilencedik dimenzió a legnagyobb szent övezet, ahol a legfelsőbb Isten, El Cantare Úr létezik. Ő a fény forrása, a szeretet, az együttérzés, a bölcsesség és a bátorság. El Cantare Úr az emberi lelkek apja, aki irányítja az egész emberiséget a spirituális evolúció és az örök boldogság felé.
"A szellemi ( lelki) világ, a gondolatok világa", ahol a hasonló gondolkodásúak vonzzák egymást és azok pedig, akik különbözőképpen gondolkodnak, taszítják egymást."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése