2014. május 21., szerda

Angyali beavatkozások szerelmi életünkbeAz Angyalok képesek segíteni nekünk kapcsolataink problémáink megoldásában, haa segítségüket kérjük. Hívjuk segítségül őrzőangyalunkat, vagy társunk Angyalát, ésfigyeljük a következő csodákat.Új szerelemEgy Beth nevű hölgy arra kérte Angyalait, hogy segítsenek megtalálni az Igazit, őkazonnal munkába is álltak, mint égi házassági közvetítők. Elmesélte, hogyansegítették az Angyalok abban, hogy rendbe jöjjön a szerelmi élete.„ Igazából, soha nem gondoltam az Angyalokra, de egy napon hallottalak egyrádióműsorban, ahol azt mondtad, hogy kérni kell az Angyalok segítségét. Úgydöntöttem, hogy megpróbálom. Megkértem őket, segítsenek abban, hogy találjakegy jó társat. Egy héten belül találkoztam egy csodálatos emberrel. Azonnalösszeillettünk. Hiszem, hogy őt és engem egymásnak szánt a sors. Döbbenetesmennyi minden közös bennünk, mennyi közös célunk van. Mondanom sem kell, mamáshogy gondolok az Angyalokra. Egyre gyakrabban kérem a segítségüket.”Kölcsönös megbocsátásAz Angyalok elkötelezett párkapcsolatokban is segítenek a szeretet-kötelékmegerősítésében. Barbara tanítványom volt a spirituális tanácsadó kurzuson.Kitűnően tanult. Komolyan elkötelezte magát a spirituális tanulmányok és agyógyítás mellett. Egyik órán néhány tanulónak közvetítettem az Angyalokat.Barbara is köztük volt.Ő és a férje sokat veszekedtek, ezzel kapcsolatosan tett fel kérdéseket.Megkérdezte, hogy az Angyalok egy közelgő válást látnak-e, vagy ki kell mégtartania ebben a házasságban. Az Angyalok ezt mondták rajtam keresztül:„Házasságod a célját betöltötte. Választhatsz, hogy maradsz, vagy elválsz. Teljesena te döntéseden múlik. „Barbara úgy döntött, hogy kitart házassága mellett, ésimádkozni kezdett égi közbenjárásért.Így írta le, mi történt ezután, hogy felajánlotta házasságát Istennek és azAngyaloknak.„Férjem és én vagy egy éve küszködtünk házasságunk problémáival. Vasárnap este,az angyali médiumi ülés után, ahol házasságomat Istennek ajánlottam, a férjemspirituális mélypontra jutott. Hónapok óta éltünk már haragban és keserűségbenegymás iránt. Megint veszekedtünk, és utána John megkért, hogy beszélgessünk.Tudtam, hogy az Angyalok vigyáznak rám, mert hiszen megkértem őket, hogylegyenek velem, és végig teljesen nyugodt voltam. John azt mondta, nem tudja, holvan Isten ebben a zaklatott házasságban. Emlékeztettem rá, hogy Isten nem tudmunkálkodni bennünk, csak ha megnyitjuk magunkat Neki. És abban a pillanatbanJohn Istenhez kiáltott, hogy jöjjön el hozzá, és segítsen neki. „Oké Barbara, tudod,mit kell tenned. Itt az ideje, hogy elmond, amit akarsz!” Végig vezettem Johnt a„Megbocsátás épülete” vizualizációs gyakorlaton. (E hatékony gyógyító gyakorlatmegtalálható e könyv függelékében).Beszéltem neki az egoról, és mondtam neki, hogy az egoink veszekednek – nemvalódi énjeink. Hajnalig beszélgettünk Istenről és spirituális hitvilágunkról.Kapcsolatunk hatalmas változáson ment keresztül. A következő napon nem mentemdolgozni, egész nap folytattuk az újraépítkezést. Csodálatos volt. Mindketten úgydöntöttünk, hogy újra elkötelezzük magunkat szerelmünket és kapcsolatunkat.Másnap, egy gyönyörű napfényes szombati napon, John és én végig csináltuk a„Megbocsátás – Szabadíts fel magad most!” gyakorlatot. „Ez a gyakorlat, amelyfeltétele a spirituális tanácsadói programom elvégzésének, szintén megtalálható afüggelékben). Autóval kimentünk egyik kedvenc helyünkre, és találtunk egy kispatakot egy apró vízeséssel, így hallhattuk a víz csobogását.Leültünk egymás mellé, párhuzamos világainkban, mindenki saját megbocsátásilistán dolgozott csendben. Amikor végeztem, lesétáltam a vízhez, hogy ott végezzemel a gyakorlat oldási részét. Listám végén két név szerepelt: John és én magam.Megbocsátottam önmagamnak a leáradó víz segítségével, a Johnnak valómegbocsátást viszont vele együtt akartam átélni, majd ha visszamegyek mellé.Mielőtt otthagytam a patakot, egy apró levendula színű pillangót láttam körülöttemrepkedni. John elmesélte, hogy ahogy egymás után kimondta a megbocsátási listánszereplő neveket, gondolatban egyenként a kezében tartotta, majd pillangókéntszabadon engedte őket. Miután tökéletesen megbocsátottunk egymásnak, ésfelszabadítottuk egymást, élveztük környezetünk szépségét és nyugalmát.Mindketten csodálatosan könnyűnek és szabadnak éreztük magunkat.A szeretet, amit most egymás és önmagunk iránt érzünk semmi eddigihez nemfogható! Olyan mintha – John szavaival – egy teljes spirituális, érzelmi, mentális ésfizikai generálozáson estünk volna át! Ez a hét rengeteg pozitív változást hozott.Meggyőződésem, hogy John depressziójának gyökere önmagával szembeniengesztelhetetlenség volt. Most, hogy ez már a múlté, a depresszió fátyla isfelemelkedett. Saját iránta táplált haragom és keserűségem is feloldódott.Megbocsátásunk önmagunknak és egymásnak lehetővé tette, hogy új szemekkelnézzünk egymásra. Döbbenetes, hogy mennyire hagytuk eltörpülni belső szikránkat,és hogy most mégis újra lánggá változott.

Lehetséges jövőképekAz Angyalok ritkán mondják a jövőről, hogy kőbe van vésve. Azt állítják, lehetséges jövőnk jelen gondolataink következménye. Ha klienseim gondolatmintái jelentősenmegváltoznak negatív, vagy pozitív irányba, a jövőjük is a szerint alakul. Eztmagyarázták el Kevinnek, amikor megfogalmazta félelmeit jövőjével ésházasságával kapcsolatosan:Kevin: A fiam hamarosan elköltözik hazulról – szerintem leginkább azért, hogy távolkerüljön attól, ami itt zajlik. Nem tudok rá haragudni. Nem mindig kellemesek adolgok, sőt időnként kifejezettem rosszra fordulnak. Miután elköltözik, jól megy majda sora? Együtt maradunk a feleségemmel, vagy külön utakra térünk?Doreen: Az Angyalok azt mondják, hogy óriási változásokon mész majd keresztül.Hálásak neked, amiért megfigyeled belső világodat, és életed sok területéértfelvállalod a felelősséget. Arra figyelmeztetnek azonban, hogy ne hibáztasd magad,csak vedd számba a dolgokat, önmagad megbecsülésére alapozva.A házasságod most nem áll biztos alapokon. Meg van a hatalmad ahhoz, hogymegmentsd a házasságot, és működőképessé alakítsd, de hinned kell és szerető,pozitív állapodra kell helyezkedned. Lehet, hogy támogatásra lesz szükséged ahhoz,hogy megtartsd pozitív hozzáállásodat, mondjuk egy pszichológusra, egy spirituáliscsoportra, vagy egy közeli barátra, akivel mindent megbeszélhetsz.Senki nem hibáztat téged, csak te gondolod így. Ha viszont úgy hiszed, hogy atöbbiek téged hibáztatnak, akkor meg is tapasztalod ezt, önbeteljesítő jóslatként. Miazt reméljük, úgy döntesz majd, hogy a gyógyulás csodáját választod, amiben azAngyalok a segítségedre kívánnak lenni. Imádkozni fogok érted.A szeretet nem múlik el sohaA következő történet megmutatja, hogy az igaz házasság valóban örökérvényű, megakkor is, ha az egyik fél eltávozik az élők sorából. Az elmúlt társ gyakran angyaliközvetítővé válik az élő számára.
Anette: Együtt járok egy fiúval, akinek meghalt a felesége, és úgy érzem, valaki aztmondja nekem, hogy jól van ez így. Lehetséges, hogy egy Angyaltól, vagy akár a voltfeleségétől jövő üzenet? Megnyugtató üzenetnek érzem.Doreen: Igen, intuitív vagy! A volt felesége bíztat téged, mert látja, hogy milyen jóhatással vagy a férfira. Felette áll mindenféle féltékenységnek, csak azt kívánja,hogy a szeretet – ami egyedül számít, és ami az egyetlen valóság – ragyogjon,sugározzon belőletek. Gratulálok, hogy ilyen csodálatos kapcsolatban élsz, és hogyélő összeköttetésben állsz természetes intuitív képességeddel!Bell AngyalAz Angyalok mindig hangsúlyozzák az igaz és világos kommunikáció fontosságátkapcsolatainkban. Egy terapeuta mesélte el ezt az esetet, aki elvégezte azangyal-terápia kurzusomat. Itt láthatjuk, hogyan segítettek az Angyalok egy párnak avilágos kommunikációban.„Egy kliensem többször próbálta elérni barátját a mobil telefonjával, desikertelenül. Nagyon ideges volt a lány, mert fontos volt számára, hogy azonnalbeszélhessen a barátjával. Miért nem kérsz segítséget Belltől? – kérdeztem, tudva,hogy őrzőangyalai egyikét Bellnek hívják. Úgy is tett, és a következő pillanatban avonal szabad volt, el tudta küldeni fontos üzenetét. Azt mondta, sosem gondolt volnaarra, hogy ilyesmiben kérjen segítséget az Angyaloktól.”Az Angyalokhoz szóló imákPéldaképpen következzen két segítség-kérő ima, a szerelmi élet meggyógyítására.Mindenki saját körülményeinek megfelelően alakíthatja ezeket az imákat.Elmondhatjuk az imákat hangosan, gondolatban, vagy írásban. Isten és az Angyalokminden gondolatunkat, érzésünket, szándékunkat látják. Az ima nagyon hatékonymódja az Éggel való kapcsolatteremtésnek, gyógyítás-gyógyulás céljából.Dr.Doreen Virtue
közvetítővé válik az élő számára.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése