2014. május 19., hétfő

5 imádság a nagyvilágból „Nem emberi lények vagyunk spirituális tapasztalatokkal. Spirituális lények vagyunk, emberi tapasztalatokkal.”- Pierre Teilhard de Chardin

Életünk során szükségünk van arra, hogy kapcsolatban legyünk a felsőbb szintekkel, az isteni szférával. Ezt a kapcsolatot leginkább imádsággal teremthetjük meg. Az imádság a meditáció egyik formája, a nyugalom megtalálása.
A világ minden egyes kultúrájában különleges szereppel bír, és minden formájában, minden nyelven csodálatos. A természetfeletti, szakrális világgal való kapcsolódás habár más-más nyelven, más szokásokkal és rítusokkal történik szerte a világban, a lényeg azonban mindvégig ugyanaz marad: összhangba kerülni azzal, ami szép, jó és szent.

Iszlám ima a tisztaságról

Isten nekem ajándékozta a tisztánlátást,
Hogy elfogadni tudjam a megváltoztathatatlant,
A bátorságot, hogy a változtathatón változtatni tudjak
És a bölcsességet a másra való nyitottsághoz.
Minden nap a jelenben élek
Minden pillanatnak örülve,
A béke felé vezető nehéz pillanatokat elfogadva,
Hasonlóképpen elfogadva Tőle a bűnös világot
Amint az van, és nem ahogy én kívánom magamnak,
Bízva abban, hogy az Úr mindent megold,
Ha akaratának engedelmeskedem.
Boldog leszek ebben a világban,
És legfőképpen boldog az Úrban
Most és mindörökké,
Ámen.

Arsenie Boca imája

Uram Jézus Krisztus, segíts ma is ellenállnom a kísértéseknek, melyek önzőségemnél fogva Tőled elszakíthatnak.
Uram Jézus Krisztus, segíts, hogy Szent Nevedhez szóló fohászom egész lelkemet átjárja, s ne engedje sötét gondolatok árnyékával behálózni azt.
Uram, ki Szentül köztünk vagy, irgalmazz nekünk mert sötétben botladozunk. Irgalmazz, mert a kísértés elvakította elménket, a feledés falat emelt bennünk, mely szívünket nehezíti és ahol Téged bezárva, elnyomva lángok közt tartunk, így tékozoljuk alázatosan sírig tartó sivár napjaink.
Uram, ki Szentül köztünk vagy, irgalmazz nekünk. Égesd fel szívünk lakatjait melybe Téged bezártunk, gyújtsd meg benne szereteted lángját, égesd el a kísértések tüskéit és terjessz fényt lelkünkbe.
Uram, ki Szentül köztünk vagy, irgalmazz nekünk. Jöjj, költözz lelkünkbe az Atyával és a Szentlélekkel. Könyörögjetek érettünk halk sóhajjal, mikor lelkünk megtörni látszik.
Uram, ki Szentül köztünk vagy, irgalmazz nekünk, mert nem látjuk, milyen tökéletlenek vagyunk, nem látjuk milyen közel vagy lelkünkhöz és mennyire eltávolodunk tőled kicsinyességeink miatt. Terjeszd ki ránk fényedet, hogy a világot a Te szemeiddel lássuk, Veled mindörökkön örökké. Ámen.

Buddhista ima a megbocsájtásért

Ha valakit akarva-akaratlan megbántottam valamivel
Az önnön bizonytalanságom miatt, bocsánatát kérem.
Ha valaki akarva-akaratlan megbántott engem
Az ő bizonytalansága miatt, megbocsájtom neki.
S ha valamiért nem vagyok még kész megbocsájtani,
Ezt megbocsájtom magamnak.
Mindenért, amivel ártok magamnak,
A bizonytalanságomból fakadó kételkedést, lebecsülést,
Önvádolást és embertelenséget magammal szemben,
Megbocsájtom.

Maya imádság

Kelet felől, Fény Háza,
Add, hogy bölcsesség szálljon ránk,
Hogy mindent tisztán láthassunk.
Észak felől, Éjszaka Háza,
Add, hogy a bölcsesség föllobbanjon bennünk,
Hogy mindent belülről ismerhessünk.
Nyugat felől, Változás Háza,
Add, hogy a bölcsesség a megfelelő cselekedetté változzon,
Hogy azt tegyük, amit tennünk kell.
Dél felől, Végtelen Nap háza,
Add, hogy tetteink táplálják az ugart,
Hogy Földünk gyümölcseit élvezhessük.
Föntről, Égbolt Háza,
Hol a csillagok és Őseink gyűlnek,
Add, hogy intelmeik elérjenek most hozzánk.
Alantról, Föld Háza,
Add, hogy szívverésed
Harmóniával áldjon meg minket és minden háborút megállítson.
Központ, Galaktikus Forrás,
Ami örök és állandó,
Add, hogy minden világos legyen,
Mint a kölcsönös szeretet fénye.
Oh Zum Hunab Ku Evam Maza E Ma Ho,
Üdvözlégy, Lélek és Természet harmóniája.
Zsidó ima a kérések meghallgatásáért
Hallgasd meg könyörgésünket, ó Urunk, bocsáss meg és könyörülj rajtunk.
Hallgass reánk kegyelmesen.
Mert te vagy az Úr, ki könyörgésünket és alázatos kéréseinket meghallgatod.
Ó Urunk, ne hagyj minket eltávolodni magadtól,
Mert Te meghallgatod Izráel népének alázatos könyörgését.
Dicsértessék szent neved ó Urunk, minden fohászok meghallgatója.
A legszebbet pedig a nagymamám tanította nekem:

Fohász Jézus Szent Szívéhez

Jézusom Szent Szíve, szeretlek mindvégig. Éltemben s halálban, sírom bezártáig.
Szívemnek érzelme Érted vágyakozik, gyermeked szerelme röpüljön az égig.
Szeretni, ó Szent Szív, boldogság tégedet. Ó szeresd hát Te is áldó gyermekedet.
Szeretlek, mint csillag a derült, kék eget, ezen szent szerelmem soha nem ér véget.
Szeretlek, mint Istent az égi Angyalok, míg e földön élek, és ha majd meghalok.
Lángoló Szent Szíve édes Jézusomnak, melyben a szent tűz lángjai lobognak -
Kit azért nyitott meg a katona lándzsája, hogy reám áradjon szeretete lángja.
Add ide Szívedet, akarom szeretni. Nálad nélkül mást nem akarok bírni.
Ó kérlek fogadd el égő szerelmemet, mellyel áldani akarom Lényedet.
És ha majd útjaid a sírba vezetnek, kérlek Jézusom, fogjad a kezem! Ámen.
Egyed Zsuzsanna

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése