2013. szeptember 14., szombat

Teremtés alapfelvétele

Teremtés alap feltétele

Csodálatos hatalommal rendelkezel, s e tekintetben még sok felfedeznivaló áll elôtted.

Csodálatos hatalommal rendelkezel, s e tekintetben még sok felfedeznivaló áll elôtted.

Ha egy adott pillanatot szeretnénk kifejezni, azt mindig csak MÁnak vagy MOSTnak hívjuk. Ezért mindig a MOST, a JELEN a valóságunk, a múlt és a jövô pedig csak fogalmak. Vagyis mindig a JELENben vagyunk.

A LINEÁRIS idôhöz szoktunk hozzá. Számunkra a TEGNAP az, ami megtörtént, és soha többé nem ismétlôdhet meg. A MA az, ami most történik velünk – a valóságunk –, és a HOLNAP ismeretlen, csupán egy reményekbôl kirakott fogalom. Ám ezek a fogalmak a MOST pillanatainak végeláthatatlan sorozatában válnak valósággá.

A lineáris ember sajnálkozik a múlt fölött, és próbálja megfejteni az értelmét; kiegyensúlyozottságra törekszik a jelenben, és fél a jövôtôl. Ehelyett a JELEN lévô ember békés és nyugodt, mert tudja: „Minden, ami valaha voltam és valaha leszek, a saját energiámban van JELEN. Ezért megvan hozzá minden eszközöm, hogy bármelyik lehetôséget kiválasszam és megvalósítsam, amit valaha teremtettem és teremteni fogok.”

Az ismeretlen félelmet szült, a félelem kétségeket hozott magával, és összeesküvési elméleteket gyártott – mint oly gyakran az életben.

Az ÉN VAGYOK egy szent köszöntés, amely lényed magasabb részeit üdvözli.

Az, aki kifejezésre juttatja igényét belsô isteni mivoltára, és ezáltal társtermtôjévé válik saját valóságának, igazság szerint irányítója annak, amit nem ért, ami látszólag rejtve van elôtte.

Azért vagyunk itt a földön, hogy rátaláljunk az emberben élô Isteni Szikra szeretetére és együttérzésére, ami próbatételünk részeként el lett rejtve bennünk.

A jelent meghatározza a MI VALÓSÁGUNKNAK hívott energia, amely a jelenbôl, a múltunkból és jövônk lehetôségeibôl áll össze.

Aki érti az isteni JELEN idôt, érti, hogy bármi is történjen, az képességei keretei közé fog esni, mivel ô maga teremtette meg azt a valóságot.

A JELEN idôben létezésed egy teljes kép, amely a létezô múlt, a létezô jelen és a jövôhöz megteremtett létezô lehetôségeid energiájából áll össze. Vagyis létezik egy kiegyensúlyozott, teljes kép arról, hogy ki vagy, és kivé válhatsz. Ennek a képnek az önismeret, a képességek és a bölcsesség szintén elemei. Ez a MOSTBAN való létezés olyan embert eredményez, aki képes együtt élni a múlttal, mert ismeri a miértjeit, és képes békében élni a jelenben, mert ismeri a jövô lehetôségeinek miértjeit.

Tudatosságotokkal és szándékotokkal meg tudjátok változtatni a jövôt, és ettôl fogva a világ soha többé nem lesz már ugyanolyan. A ma energiája nem olyan, mint a holnapé. Ez a megvilágosodott Föld alapvetô vonása.

Az emberekben mindig létezik egy horizont, egy szemhatár, amelyen nem látnak túl, így mindig van, ami rejtve marad elôttük. És amíg léteznek rejtett dolgok, azok az emberek félelmeit és aggodalmait táplálják.

A félelemnek, az aggodalomnak, az önbecsülés hiányának el kell tűnnie, ha elkezded magad teremteni a jövôdet és megváltoztatni a valóságodat.
Kryon

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése