2013. augusztus 1., csütörtök

HELYETTESÍTÉS törvénye


És ezzel eljutunk e sorozat 3. törvényéhez, amely a helyettesítés törvénye. Nos, a
helyettesítés törvénye – sok tanítványom állítása szerint – a legfontosabb törvény a
tanultak közül. Nagyon egyszerű törvény. Azon a tényen alapul, hogy a tudat egyszerrecsak 1 gondolattal képes foglalkozni, legyen bár pozitív vagy negatív. Ha meg akarunk
szabadulni egy negatív gondolattól – mivel az agy nem légüres tér, sosem maradhat
üresen –, ha meg akarunk szabadulni egy negatív gondolattól, ki kell ütnünk azt egy
pozitív gondolattal. Az egyik gondolat helyébe másikat ültethetünk. Az egyik gondolatot
lecserélhetjük egy másikra. Ha ezt következetesen végezzük, ha lecserélünk minden
negatív gondolatot, minden félelmet, minden szorongást és önkorlátozó gondolatot, az
összes negatív elvárást, mindent, ami visszatart minket, a kudarctól való félelmet, hiányt,
szükséget, elutasítást, bármit, és ha ezt egy vágygondolattal helyettesítjük – és ez a kulcs:
félelem kontra vágy –, ha arra gondolunk, amit akarunk, és nem arra, amit nem akarunk,
ha folyton a vágyainkra gondolunk, félelmeink csökkennek, lassan eltűnnek. Ha mindig
arra gondolunk, amit akarunk, a helyettesítés törvényéből következően egyre kevesebb
időnk és egyre kevesebb energiánk marad, hogy arra gondoljunk, amit nem akarunk.
Vajon miért olyan sikeresek ezek az emberek? Nagyon egyszerű. A Biblia azt
mondja: „Akinek van, adassék több, és akinek nincs, amije van, vétessék el!” Ami
egyszerűen azt jelenti, hogy a gazdag még gazdagabb lesz, a szegény még szegényebb.
Miért? Azért, mert a gazdag mindig csak a jólétre gondol, újra és újra. És mire gondol a
szegény? Folyton csak a hiányra, veszteségre és korlátozásokra, veszélyre, félelemre,
kockázatra és kudarcra gondol. Hogyha tehát fel akarjuk szabadítani lehetőségeinket,
hogy a csillagos égig jussunk, a helyettesítés törvényével kell élnünk. Arra kell
gondolnunk, mit akarunk. A koncentráció törvényét arra használjuk, hogy állandóan
vágyaink eredményére gondoljunk! Legyünk megoldáskeresők inkább, mint
problémakeresők! A célokra koncentráljunk, ne az akadályokra! És a tudatalatti
tevékenység törvénye megváltoztatja szavainkat, tetteinket, érzéseinket és érzelmeinket és
mindent, addig a pontig, melyen elkezdjük életünkbe vonzani a vágyainknak megfelelő
embereket és körülményeket.
A leghatékonyabban akkor járunk el, ha a következőt tesszük. A siker akkor
kezdődik, amikor tervszerűen és szisztematikusan kezdjük irányítani a tudatunkat
elfoglaló gondolatokat. Ha tervszerűen és szisztematikusan irányítjuk a tudatunkat
elfoglaló gondolatokat. Minden visszavezethető az irányítás törvényére, amiről a
tanfolyam elején beszéltünk. A tervszerű és szisztematikus irányítást úgy tudjuk a
legjobban átvenni, ha állandóan mondogatjuk: „Szeretem magam! Én szeretem magam!
Szeretem magam! Szeretem magam!” Ha ezt ismételgetjük: „Szeretem magam!”, ha
folyamatosan mondogatjuk: „Szeretem magam!”, újra és újra, egyre mélyebbre visszük
ezt a gondolatot a tudatalattinkba. Egyre többet és többet gondolunk pozitív módon
magunkra, egyre inkább kilökjük a kisebbségi érzést, a negativitást, a félelmet, kudarcot,
a visszautasítást. És egyre inkább átprogramozzuk a korábbi adatokat tudatalatti
komputerünkben, hogy a program összhangba kerüljön a nagyfokú önbecsüléssel. A
személyes hatékonysággal és a kitűnő teljesítménnyel. Mert életünkben a siker titka az,
hogy tudatalattink erejét olyan program írására használjuk fel, melyben gondolataink,
szavaink, elképzeléseink és érzéseink összhangban állnak a csúcsteljesítménnyel. És
gondolatainkat a vágyainkra tereljük, ne a félelmeinkre! Ne feledjék: egyetlen dolog
irányítható: a gondolkodásunk! Az egyetlen, amit irányíthatunk: a tudati
gondolkodásunk, és ha ezt megtesszük, minden lehetségessé válik számunkra.
„Életünk nagymértékben attól függ, hogy mi magunk milyenné tesszük.” Samuel
SmaisBrian Tracy

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése