2013. július 27., szombat

A Siker hét összetevője I rész


Elgondolkoztak már azon, hogy egyesek miért sikeresebbek másoknál? Mi az oka
annak, hogy többet keresnek, boldogabbak, jobb állásuk, jobb kapcsolataik vannak,
egészségesebbek, és úgy tűnik, teljesebb életet élnek?
Nos, 15 éves voltam, amikor ez a kérdés elkezdett foglalkoztatni. Azóta 25 év telt el.
Több mint 80 országban jártam, 30 különböző munkahelyen dolgoztam. És becslésem szerint
30 ezer órát töltöttem el annak tanulmányozásával, hogy egyes emberek vajon miért
sikeresebbek és boldogabbak másoknál. Képzeljék el, azt tapasztaltam, hogy a világon ez
az egyik legkutatottabb téma! Hogy annyi információ áll rendelkezésünkre ezzel
kapcsolatban, mint eddig még soha. És a kutatások eredményeképpen biztosan állíthatjuk,
hogy a siker ugyanolyan magától értetıdő  mint az, hogy a nap keleten kél, és nyugaton megy
le. Manapság a siker sokkal gyorsabban és könnyebben érhető el, mint gondolnánk. Ha 2
alapvető dolgot megtesznek. Az egyik: Hozzanak olyan döntést, hogy az összes eddigi
teljesítményszintjüket felülmúlják! Tegyék a döntést sikeressé azzal, hogy akárhogy is, de
elérik célkitűzésüket! A másik: Tanulják meg, hogyan!
150 ezer férfi és nő végezte el .
ilyen vagy olyan formában. És sokan vallották: olyan volt számukra, mintha újra kezdhették
volna az életet. Volt, aki azt mondta: úgy érzi, hogy egy biankócsekket kapott a jövőhöz
az emberiség felfedezett vagy újra felfedezett, amelyek 4 ezer évre
nyúlnak vissza. A történelemben, a tudományban, a vallásban, a metafizikában, a
pszichológiában. Ezen a szemináriumon arról lesz tehát szó, milyen következtetésre jutottak
mindezen tudományok a kutatások során. Ha csak néhány ismeretet hasznosít abból, amit itt
szerzett, máris jelentős mértékben javíthat az eredményein.
Nos, ha meg akarjuk tudni a siker titkát, az első dolgunk az, hogy félretegyük az
előítéleteinket Az egyik hiedelem, amin el kellett gondolkoznom, az, hogy a sikerhez
különleges intelligencia kell, vagy hogy műveltnek kell lenni, megnyerő külsővel vagy jó
kapcsolatokkal kell rendelkezni. Ezeket mind alaposan megvizsgálták, és kimutatták, hogy
egyáltalán nincs összefüggés a siker és az intelligencia, műveltség, kapcsolatok és a
megjelenés között. Bizonyos esetekben hasznosak, de közvetlen összefüggés nincs. A siker
egészen más alapokon nyugszik.
Mielőtt továbbmennénk, nézzük meg: mit értünk azon, hogy siker?
Az állatok és az ember ösztöneit vizsgálva megállapítható, hogy az állatokban az
életben maradási ösztön a legerősebb Az állatok azért küzdenek, hogy legyen elegendı
élelmük, helyük, ahol alhatnak, hogy utódjaikat világra hozhassák, aztán így vagy úgy
elpusztulnak. Az emberi lénynek ún. sikerösztöne van. A sikerösztön azt jelenti, hogy az
embert belső késztetés hajtja a sikerre. Hogy a győzni akarás, a győzelem elérésének a vágya
ugyanolyan természetes számára, mint amilyen magától értetek az, hogy lélegzik. sikerösztön hajt bennünket arra, hogy egyre többet és többet hozzunk ki magunkból. A
képességeinkből Ami talán a leglényegesebb része az életünknek. Ezért van az, hogy amíg
élünk, soha nem vagyunk elégedettek. Mindig többet akarunk, többek akarunk lenni, és többet
akarunk tenni. A kérdés az: miért csak olyan kevés ember ér el sikereket az életben?
Nézzük meg, mi mindenből áll össze a sikerösztön!
Hosszú éveket töltöttem ennek tanulmányozásával, míg végül arra az eredményre
jutottam, hogy a siker különböző alkotóelemekből áll. Szám szerint 7-ből. A siker tehát 7
kategóriára osztható. Mindaz, amit el akarunk érni az életben, besorolható valamelyik
alkotóelemnek megfelelő kategóriába.
Az 1. a siker kiindulópontja. A történelem során mindvégig az ember legnagyobb
kincse a lelki nyugalom. A lelki nyugalom azt jelenti, hogy békések, elégedettek,
nyugodtak, derűsek vagyunk. A lelki nyugalom nagymértékben jelent szabadságot.
Szabadságot Megszabadulni a félelemtől, a stressztől, az
aggódástól, a hiányérzettől, a szűkölködéstől, a negatív érzésektől, a bűntudattól stb.
A lelki nyugalom a siker 1. és legfontosabb összetevője Miért? Mert bármit kapunk
az élettől, ha nincs meg a lelki nyugalmunk, nem tudunk örülni neki.
A siker 2. összetevője: az egészség és energia. Az egészség és energia. Az
egészség azt jelenti: egészségesek vagyunk, mentesek minden betegségtől, rosszulléttől,
fájdalomtól, gyengélkedéstől és így tovább. Na és az energia? Szükségünk van az életerőre.
És ma már jól tudjuk – az orvostudomány és a pszichológia terén végzett kutatások
eredményeként –, hogy a lelki nyugalom és az energia között szoros összefüggés van. A
betegségek 80-90 %-a, melyektől az emberi szervezet szenved, beleértve azokat az okokat,
amelyek miatt idő előtt halunk meg, összefügg a megbomlott lelki nyugalommal. A
pszichoszomatika azon a felfedezésen alapul, hogy a psziché (a lélek) betegíti meg a szomát
(a testet). Így tehát minél teljesebb lelki nyugalomra teszünk szert, annál jobb egészségi
állapotot és annál több energiát nyerünk.
A siker 3. összetevője: az érzelmi kapcsolatok. Ez azt jelenti, hogy képesek
vagyunk hosszú távon érzelmi kapcsolatot létesíteni más férfiakkal, nőkkel vagy gyerekekkel.
Vagyis képesek vagyunk átadni önmagunkat. Másokat szeretni, és szeretve lenni. Az érzelmi
kapcsolatokra való nyitottság az emberi lét legfontosabb része. Az ember alapvető sajátossága
a szeretetvágy. Ha megvizsgáljuk érzelmi kapcsolatainkat, rádöbbenünk, hogy életünk majd
minden problémája, problémáink 85 %-a ezekkel függ össze. Az életben valaha is elért
sikereink 85 %-a annak a függvénye, hogyan jövünk ki embertársainkkal. Kapcsolataink
minősége és mennyisége pontosan jelzi, hogyan funkcionálunk emberi lényként. És mint
tudjuk, a kapcsolatainkban felmerülő problémák kora gyermekkorunktól kezdve életünk
végéig rongálják egészségünket, megbontják lelki nyugalmunkat. Ha érzelmi kapcsolatunk
stabil, akkor rendszerint egészségünk is stabil, és lelkileg is nyugodtak vagyunk.
No, de hogyan mérhetik ezek a kapcsolatok? A kapcsolat megítélésének
legegyszerűbb módja a következő: Kérdezzük meg magunktól: „Mennyit nevetünk
partnerünkkel?” Mennyit nevetünk, ha vele vagyunk? Mert észre fogják venni, hogy a nevetés
az, ami elsőként jelez egy jó kapcsolatot, és a nevetés az, ami elmarad, ha a kapcsolat kezd
tönkremenni. A nevetés, mivel az élet tökéletesen spontán megnyilvánulása, az egyedüli jele
az egészséges személyiségnek és az egészséges kapcsolatnak – mint saját tapasztalataikból is
tudják.
A következő, a 4. alkotóelem: az anyagi függetlenség. Az anyagi függetlenség azt
jelenti, hogy elegendő pénzzel rendelkezünk ahhoz, hogy ne kelljen a hiánya miatt
aggódnunk. Vannak, akik azt állítják, hogy a siker pusztán pénzkérdés. És hogy az őket nem
érdekli. Pedig valójában a tény az, hogy a pénz fontos. Pénzt kell adnunk a ruháinkért, a
könyvekért, az iskoláért, a gyógyszerekért, az utazásért, és minden jó dolog pénzbe kerül.
Mindannyiunknak – ha sikeresek akarunk lenni – el kell jutnunk arra a pontra, amikor
biztosan képesek vagyunk elég pénzt keresni ahhoz, hogy ne kelljen aggódnunk miatta. El
kell jutnunk odáig, hogy elménket más dolgokra fordíthassuk. Magasabb erendő dolgokra: a
kapcsolatainkra, az egészségünkre, a szellemünk nemesítésére, érzelmi és lelki életünk
gazdagítására. Mindannyiunknak rendelkeznünk kell azzal a képességgel, hogy több pénzt
keressünk. Sajnos az emberek többsége úgy gondolja, hogy nem rendelkezik vele.
Ezen a tanfolyamon megtanulják, hogyan kereshetik meg azt a mennyiségi pénzt,
amelyre életük során vágynak. Ha hajlandók az erőfeszítésre, és ha megfizetik az árát.
A siker 5. alkotóeleme: a méltó célok és ideálok. Méltó célok és ideálok.
Előfordul, hogy ha ideálokról beszélünk, értékekre gondolunk. Tudjuk, hogy az értékek
valójában az ember belsejében vannak. Értékeink határozzák meg mindazt, ami velünk
történik. A méltó értékek és ideálok adnak értelmet életünknek. Értelmet és célt. Dr. Victor
Franklin (frenklin), a logoterápia atyja, egy életen át tartó kutatás után kimutatta: „Mint
emberi lényeknek szükségünk van értelmes célokra, a fontosság érzésére.” Tudnunk kell,
hogy amit teszünk, az fontos. Tudnunk kell, hogy amikor reggel felkelünk, miért kelünk fel.
Hinnünk kell abban, amit teszünk. Szükségünk van az elkötelezettségre, a vállalásra. Kell,
hogy életünket feltehessük valamire. Ezért is olyan lényegbevágóak tehát a méltó célok és
ideálok, amelyek összhangban vannak belső értékeinkkel. Sajnos, úgy találtuk, hogy az
emberek körülbelül 80 %-ának egyáltalán nincsenek értékeik, nincs irány, ami felé haladnak,
csak bolyonganak. Folyton azt teszik, amire mások kérik őket És ez a legnagyobb probléma,
ami boldogságuk útjában áll.
A siker 6. összetevője: az önismeret, önmegértés. Önismeret, önmegértés. Mit
jelent ez? Nos, ez azt jelenti, hogy ismerjük magunkat, megértjük, kik vagyunk, miért tesszük
azt, amit teszünk. Mi mozgat minket? Ez azt is jelenti, hogy van önbecsülésünk. Azt is jelenti,
hogy van bátorságunk szembenézni önmagunkkal, és elfogadni önmagunkat – ahogy mondani
szokás – hibáinkkal együtt. Nyíltan szembenézni erényeinkkel és gyarlóságainkkal. Kell,
hogy legyen annyi bátorság bennünk, hogy önmagunkba nézzünk, és megértsük, miért tesszük
azt, amit teszünk. Mi a mozgatórugója?
Ezen a szemináriumon elegendı információt kapnak majd ahhoz, hogy megérthessék:
miért olyanok, amilyenek? És hogyan változhatnak pozitív irányba, ha nem elégedettek
önmagukkal?
A siker 7. alkotóeleme: az önmegvalósítás képessége és eredménye. A
személyiség kiteljesedése az, amit Abraham Maslov  önmegvalósításnak
nevez. Az önmegvalósítás az az érzés, hogy bármivé válhatunk, amire csak képesek
vagyunk. Az önmegvalósítás azt jelenti, hogy érezzük, hogy minden nappal közelebb
kerülünk a velünk született lehetőségek beteljesüléséhez. Az önmegvalósítás méltó célok és
ideálok, érzelmi kapcsolatok, magas fokú önismeret és önmegértés eredményeképpen jöhet
csak létre. Ami jó egészséget, sok energiát és nagy lelki nyugalmat hoz létre.
Elszomorító az a tragikus helyzet, hogy a mai férfiak és nők nagy része nagyon kevés
dolgot ér el. Az emberi lehetőségek 1-tıl 10-ig terjedő skáláján az átlagember sokkal, sokkal
alacsonyabban teljesít, mint ahogy képes lenne rá. Az 1-tıl 10-ig terjedő skálán az átlagember
talán 2 vagy 3 pontot szerezne. Manapság a dolgozó emberek 84 %-a alul foglalkoztatott
Feladatuk nem teszi próbára képességeiket és tudásukat. 80 %-uk inkább valami mást
csinálna. Házaspárokkal készült felmérések során kiderült, hogy a felek 38 %-a inkább valaki
mással szeretne együtt élni. És az is kiderült: társadalmunkban az emberek többsége azután,
hogy egész életében jól keresett, a nyugdíjban tönkremegy. Szegényen mennek nyugdíjba,
leégve. Csak 1 %-uk lesz tehetős, csak 5 %-uk lesz anyagilag független, 15 %-uknak van
megtakarított pénze, míg 80 %-uk másoktól függ. Az átlag megtakarítás – egy mai amerikai
nyugdíjas házaspár egész életen át tartó megtakarítása – kevesebb mint 60 ezer $, azután,
hogy aktív éveiben átlagosan fél és 1 millió $ között kerestek.
Bryan Tracy

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése