2013. június 10., hétfő

Atlantisz Angyalainak neve és fealadata

Atlantisz angyalaival való munka legelterjedtebb módja a pecsétkészítéses módszer, de ha imában kéréssel fordulunk hozzájuk segítségért, tiszta szívvel, gyertyát gyújtva a tiszteletükre, az is legalább olyan hatásos.

Nevük és feladatuk

Aduachiel – Igazság
Ambriel – Ha tudásra van szükségünk, tanulás
Ashitiel – Tervezés, áttekintés, építéstervek, várostervezés, háztartási terv
Asinel – Szerencse, szerencsés „véletlen”, boldogságérzet
Asmodel – Kozmikus szeretet, szeretet minden létező iránt, misztikus élmények
Asradiel – A növények gyökérzete, a család gyökere, nemzetség gyökere, leföldelés
Asrael – Halál angyala
Asturel – Irgalmasság, kegyelem, részvét
Auretiel – Gyógyulás, gyógyulási folyamatok, gyógyítók, gondozók, orvosok
Baamiel - Zivatar, mennydörgés, védelem, vihar veszélyeinek elhárítása Baraqiellel együtt
Balachiel – Kombinációk (kriminalisták, költök, szónokok, meseírók, stb.
Baradiel – Jégeső angyala, a jégkárok elkerülése miatt hívják
Baraqiel – Elektromosság minden fajtája A villámlás angyal, a villámcsapás okozta károk
ellen. Baamiellel együtt hívják
Beleguel – Felépítés, kezdet, alapítás, építés
Bokumiel – Melódia, muzsika, dallam, rezgés, hangtálazás, zenészek, énekesek
Cambiel – A föld vonzóereje, emberek közötti vonzóerő, kristályosodás, kristályok,
Cesariel – Védelem ellenség, veszély esetén
Cosmoel – Misztika üdv, boldogság, üdvösség, révület
Deusel - Meleg, lelki melegség, az otthon melegsége,
Doradoel - Az összes energiafajta és rezgés irányítója. Gyógyító energiákat kórházakba
irányítani, erőművek energiája, vezetékes energiák, a földi energiák a Föld energiaközpontjaiban.
Dosoel - Test, lélek, szellem felfrissítése.
Eguel - Önuralom, hajlamok, ösztönök féken tartása, vérmérséklet, állatok megfékezése, erők féken tartása. Más emberek uralma alóli megszabadulása érdekében is hívjuk.
Emkiel - Anyagi biztonság
Fenel - Ő a könyörületesség, és a kegyelem angyala. Akkor hívjuk, ha Isten kegyelmét és könyörületességét szeretnénk elérni magunk, vagy mások számára.
Gabriel - A tűz felett áll. A tűz robbanásszerű kitörésekor, erdőtűz megfékezésekor, valamint a tűzoltók védelmében is hívják. Nem tévesztendő össze az azonos nevű arkangyallal!
Galgalliel - Ő a Nap felett áll. Hívják a napenergia hasznosítása érdekében, túlzott napozás okozta fájdalom enyhítésére. Segítséget nyújt mindenféle, a Nap által okozott kár elhárításában. Földművesek is igénybe vehetik, ha már sokallják az esőt.
Hachamel - Tájékozódás, út és helység megtalálása, glóbusz, atlasz iránytű. Segít az eltévedteknek és minden új hazát keresőnek.
Hamaliel - . Kémia, vegyi folyamatok, vegyészettel kapcsolatos foglalkozási ágak és termelés.
Hanael - Ő a spirituális események egyik legfontosabb angyala. A világ rendje, a politika és a világtörténelem felett is ő áll.
Hestiel - Megbékélés, kiengesztelődés, kibékülés saját magunkkal is.


Hethetiel - Repülés, repülőgépek, légi közlekedés, repüléstechnika, űrrepülés, repüléstől való félelem.


Hethitiel - . Számítások, építés, matematika, építészet, minden építészettel kapcsolatos dolog, építőipari szakmák, számvetés, számítástechnika, számítógép-központok.


Jophaniel - Felemelkedés, érettség. Emberek, állatok, növények fejlődése, szakmai előmenetel, szellemi érettség.


Karmael - A kiegyenlítődés igazságossága, a karma felett áll. A karma őrének is nevezik. Felügyeli az emberek inkarnációit. Karmikus terhek feloldása érdekében hozzá kell fordulni. Ugyancsak ő a kozmikus harmónia őre is.


Katzachiel - . Ő a nyugalom, a csend, és az elmélyülés angyala. Hívható bármilyen zaj esetén, vagy a belső nyugalom megtalálása érdekében, ha idegesek vagyunk, és meditációhoz vagy imához való elmélyülés segítségéhez.


Kokbiel - . A világegyetem összes bolygója felett áll, valamint azok ránk gyakorolt hatása, befolyása, csillagászat, asztrológia felett.


Komutiel - . Ő az állatok angyala. Az ő védelme alatt áll az egész állatvilág. Hívható vadgondozással, állattenyésztéssel, állategészségüggyel és állatpszihológiával kapcsolatban. Az állatvédőknek tanácsos együttműködniük vele.


Konfertiel - . Ritmus, zene, árapály, bioritmus, életkor.


Konfitiel - Táplálkozás, diéta, táplálkozástudomány, élelmiszerek, az összes élelmezéssel kapcsolatos szakma, élelmiszeripar, élelmiszerek termesztése.


Labael - Sokszorozódás a szaporodás értelmében, terhesség, tenyésztés.


Lamachael - . Ő az erő angyala. Vészhelyzetben erőért fordulhatunk hozzá. Túlzott testi,

lelki, vagy szellemi megterhelésnél megbízható segítőtárs.


Libuel - Tanítás, tanulás, tanárok, iskolák, egyetemek, tananyag, tanterv, tanulási folyamatok.


Liriel - Filozófia, bölcsesség.


Malchjdael - Ő az akarat angyala. Amikor rendkívüli akaraterőre van szükségünk, helyt kell állnunk a nehézségek közepette, kérhetjük a segítségét.


Malequiel - Tanács, biztonság, életmód tanácsok, magabiztosság.


Matariel - Ő az eső angyala. Hívható eső elleni védelem érdekében, és ha szárazság esetén esőt kérünk.


Melachiel - Az emberi rend, szabályok, rendtartás, rendszertan.


Melathiel - Az életutat gyakran nagyon nehéz megtalálni. Aki ebben tanácstalan, kérhetiMelathiel segítségét. Ugyancsak jó tanácsadó olyan területeken, szakmákban, ahol másoknak akarunk útmutatóként szolgálni.


Miguel - Állhatatosság, kitartás, az engedékenység kifejlesztése túlzott makacsság esetén.


Mizariel - Az anyag megváltoztatása. Segítséget tud nyújtani egy munkadarab megmunkálásánál, de akkor is, ha az anyagot szellemi erővel akarjuk alakítani.


Murjel - Mágnesek, magnetizmus, gyógyítás magnetizmussal.


Ophaniel - világoskék tónussal. Hold, holdfény, árapály, holdexpedíció, holdkórosság.


Parkaduel - Béke, viták lecsendesítése, béketárgyalások, belső béke.


Plagiguel - Kiteljesedés, befejezés, kívánságok teljesítése, önmegvalósítás, egy életszakasz lezárása. Segít egy alkotást tökélyre vinni.


Raaschiel - Ő az univerzum összes rengésének az angyala. Gyakran hívják a rezgések, vagy a földrengés angyalával együtt. A tengerrengés, belső remegés, reszketés ugyancsak az ő hatáskörébe tartozik.


Rahathiel - Csillagképek, csillagászat, asztrológia.


Ramodiel - Ő a tér legyőzésének az angyala. A jövőben bizonyára jelentős szerepet fog játszani, de manapság is igénybe veszik a segítségét asztrális utazásokhoz.


Resethiel - Növények növekedése, mezőgazdaság, kertépítés, kertészek, földművesek, biológusok.


Rethiel - Termőföldek, gabonaföld, mezőgazdaság.


Riguel -. Tánc, mozgás, torna.


Rikbiel - Ő a Föld négy szelének az angyala. Szél elleni védekezéshez hívják, de az aratáshoz kívánatos szél érdekében is kérik a segítségét. Utóbbi esetben mindig Ruchiellel, a szél angyalával együtt hívják.


Ruchiel - Ő a szél angyala. Mindig Rikbiel angyallal együtt hívják.


Saamiel - Hevesség, érzelmi kitörések, indulatok megszelídítése. Nagyon gyakran hívják más angyalokkal együtt.


Saaphiel - Ő a vihar angyala. Viharkárok elkerülésére hívják legtöbbször, és többnyire a szél angyalaival együtt.


Sabtiel - Öntözés, csatornák, kutak, szivattyúk, duzzasztógátak, vízellátás.


Sailiel - Éjszaka, félelem az éjtől, éjjeli műszak, éjjeliőrök.


Salaziel - Vigyázás, irányítás, terelés, juhászok és a nyájuk, járművek, lelkipásztorok nevelők, tanítók, vezető beosztásúak.


Samanthiel - Jog, szerződések, jogászok, jegyzők, törvények, iratok, ügyvédi munkaközösségek, egyezmények, tárgyalások.


Samotiel - Nyelv, beszéd, szónokok, tolmácsok, fordítók, nyelvtanárok, logopédusok.


Samuel - Egészség, egészségügy, jó közérzet, pihenés, kúra, üdülés.


Sanothiel - Kereskedelem, közlekedés, kereskedők, üzletek, vállalatok, üzleti utak, piacok, piacosok, utak, járművek, közlekedésügy.


Sauthiel - Tengeri hajózás, hajók, kikötők, viziutak, tengerészek, tengeri utazás.


Schalgiel -. Hó, hó elleni védelem, lavinák, hófúvások.


Schimschiel- Nappal, nappali fény, a nap lefolyása, a mindennapi élet.


Segosel - A fizika összes ága, fizikai kutatások.


Senekel -. Írás, írásmódok, kézírás, grafológia, régi írások, archívumok, könyvtárak, minden

könyvvel kapcsolatos dolog, tudomány.


Seraphel -. Feltalálás, alkotás, feltalálók, mérnökök, szabadalmak, mindenre kiterjedő alkotóképesség.


Shariel - Éberség, őrködés, őrök, éjjeliőrök, segítségnyújtás túlzott fáradtság, kimerültség esetén.


Siiel - Földrengés. Általában a rengések különböző angyalaival együtt hívják.


Simiel- Szerelem, problémák a partnerkapcsolatokban, szerelmi bánat.


Siqiel - Ő a szikra angyala. Általában a tűz angyalával együtt hívják. Hatáskörébe tartozik az elektromos szikra, gyújtás, tűzgyújtás is.


Speradiel -. Jövendőmondás, jóslás, prognosztizálás.


Sporkudiel - Szerkesztés, szerkezet, technika, minden építészettel kapcsolatos dolog, gépészet, gépek építése, szellemi tervezés


Stamiel - Siker.


Tarosiel - Kilábalás a vészhelyzetekből, kísértések, félelmek, ellenségeskedés, sóvárgás, saját félelmeink, negatív tulajdonságaink legyőzése.


Tattwaiel - Öröm, életöröm.


Therotiel - Együttérzés, karitatív szervezetek, felebaráti szeretet.


Tutiel -. Testi, lelki, és szellemi megtisztulás.


Vennel -. Áldozat, jogi hibák és bűnözések áldozatai, üldözés, hatósági önkény, áldozatkészség, önfeláldozás.


Verchiel - Élet, életkörülmények, életmód, életfeladat. Karmael angyallal együtt is gyakran hívják.


Zaphkiel - Szemlélődés, elmélkedés, meditáció, autogén tréning.


Zerosiel - Világosság és tisztaság. Gyakran hívják más angyalokkal (pl. Tutiellel) együtt. Mindenfajta testi, lelki szennyeződés eltávolításában örömmel segít.


Zuriel - Termékenység embereknél, állatoknál, növényeknél. Szellemi termékenység.

zuriel.5mp.eu/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése