2016. május 25., szerda

----Rendszer és családállítás újfajta megközelítésben . Bars hozzájárulásával

A családfelállításról dióhéjban

„Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen pici kis csúcson zajlik minden, amit haladásnak nevezünk. Lenn, a mélységben a jövő és a múlt összemosódik. Ott csak tér van, idő nincs. Néha olyan helyzet áll elő, melynek során kapcsolatba kerülünk ezzel a mélységgel. Ilyenkor valamiféle rejtett rendet – rendszert – ismerünk fel és lelkünk nagyobb szabású irányba képes elmozdulni.”

Bert Hellinger

A  családfelállítás egyik alapigazsága, hogy különféle nehézségeink kialakulását nem lehet csak saját életünk eseményeivel magyarázni. Sorsunk elválaszthatatlanul összefonódik családunk sorsával. Sokszor az a viselkedés, lelki állapot, amely helyesnek tűnik a rendszer egyensúlya szempontjából, az egyéni élet szintjén érthetetlen és rengeteg szenvedést hoz.
Hellinger módszerét követve a nehézségek vizsgálata során arra keressük a választ, hogy az egyén sorsa mely ősével, milyen családi történettel került összefonódásba, hol van a családi tudatmezőben a „zavar”. Az összefonódás felismerése (tudatosulás) és a tiszteletadás után  az ember leteheti ezt a terhet, így megindul a szeretet áramlása a családi lélek ezen sérült pontjában. Sok esetben már a kezdőkép is megmutatja a rendszer zavarát, minden innen való elmozdulás pedig elősegíti egy új egyensúly létrejöttét, egy olyan egyensúlyét, melyben minden érintett el tudja foglalni az őt megillető helyet. Ez az új rend teszi lehetővé, hogy az utód (az állítást kérő) egy teljesen új nézőponttal megáldottan elindulhasson jó sorsa, egészsége, boldogsága irányába.
A családállítás módszerével a lelki tartalmakat térben jelenítjük meg akár egyénileg akár csoportban dolgozunk

A családfelállítás módszerét Bert Hellinger  dolgozta ki. Módszere megjelenése óta folyamatosan fejlődik, változik. Maga Hellinger is fejleszti, és tanítványai is fejlesztik.
A család-felállítási munka szempontjából fontos ismernünk a családi tudatmező utódokra legerősebben ható tagjait (lélek házának tagjait) valamint a családi rendszerekben működő törvényszerűségeket (a szeretet rendjei).  A családi tudatmező rendek mentén szerveződik, ezen rendek megsértése okoz problémát.

A lélek háza

A családi tudatmező taglelkek sorából áll.A család-felállítási munka szempontjából fontos megismernünk a családi mező tagjait:
Az egyén életének szempontjából a család a legfontosabb csoport.
Az emberi lélek taglelkek sorából áll, ezek a taglelkek alkotják a család szellemi mezejét.
A család szellemi mezejéhez (családi csoportlélekhez) a következő taglelkektartoznak:
az ember megszületett és meg nem született testvérei,
a szülők,
a szülők testvérei,
a szülők korábbi szerelmi-szexuális kapcsolatai,
a szülők szülei, a ő testvéreik,
a nagyszülők korábbi szerelmi-szexuális kapcsolatai,
hetedíziglen visszamenően azon felmenők, akiknek valamilyen tragédia történt az életében.
traumák során a családhoz kapcsolódott lelkek:
Ilyenek a háborús bajtársak ha valamilyen módon az ősök életben maradása nekik köszönhető,
azok a tettesek akik a család bármely tagja ellen jogtalanságot követtek el,
azon áldozatok akik ellen a család bármely tagja jogtalanságot követett el.
Olyan balesetek sérültjei vagy áldozatai melyekben családtagjaink túlélők voltak.

A szeretet rendjei

A családi csoportléleknek megvannak a működési törvényei. Ezek azok arendek, melyek köré a családrendszerek szerveződnek.
Odatartozás – törvénye: minden tagnak egyenlő joga van az odatartozásra (büntetlenül senkit nem lehet kitagadni, elfelejteni).
 hely törvénye: mindenki csak a saját helyén és szerepében tud jó életet élni. Az életet adó a NAGY az életet kapó a KICSI. Ez a leosztás maradandó. A leosztás megsértése mindig problémákat okoz. A hely törvénye mind a generációs sorba, mind az egyenrangú sorban kijelöli kinek hol a helye, ki számít KICSINEK ÉS NAGYNAK, kihez viszonyítva. .
Az érkezési sorrend törvénye: az egyenrangúak sorában (testvérek, párkapcsolatok) is megmutatja a pontos helyett, itt az időben előbb érkezett az első, az őt követő a második és így tovább.
Kiegyenlítődés – törvénye: a lelkiismerettel szorosan összekapcsolódva működik. A lelkiismeret legfontosabb feladata, hogy biztosítsa az utódok családhoz tartozását. Ennek a törvénynek az értelmében egy tudattalan csoport-lelkiismeret működik minden klán-tagban, ez arra törekszik, hogy a családi adok-kapok egyensúly generációkon keresztül megőrződjön. Ez a törvény sok esetben nem igazságosságot, hanem energetikai egyensúlyt jelent (a korábbi családtagnak szolgáltat igazságot, a fiatalabbal igazságtalanul bánik). Ennek a törvénynek az értelmében minden csoporttag szolidalít a tragédiát elszenvedővel, némely csoporttagok pedig az azonosulás révén beállnak a tragédiát elszenvedő helyére, mintegy képviselik őt, ezzel meggátolva saját életük áramlását (a hely törvényének súlyos, bár öntudatlan megsértése).
Adok-kapok törvénye: Ha kaptam valakitől akkor ő energetikailag „fölém” került, ez arra ösztönöz engem, hogy kiegyenlítésképpen én is adjak, s mivel szeretem, mindig egy kicsivel többet adok, mint amit kaptam, így most én kerültem „erőfölénybe” . Ez egy szeretet működtette libikóka vagy inkább spirál, mert minden egyes adási aktussal a kapcsolatba egyre több szeretet áramlik be, s ettől egyre erősebb lesz. Természetesen negatív irányba is hathat a fenti folyamat. Az emberi lélek alapvető reakciója, hogy a bántásra bántással válaszol. Ilyenkor csak arra kell ügyelni, hogy kicsit kevesebbet adjunk vissza, mint amit kaptunk, mert csak így tudunk megint elindulni egy felfelé táguló szeretetspirálon, ellenkező esetben szétromboljuk a kapcsolat lelki-energetikai mintázatát. Az adok-kapok törvény a szülő-gyermek kapcsolatban érvénytelen. Itt mindig az alábbi törvény érvényesül: a szülő ad – a gyermek kap. 

A törvények megsértése

A rendek megsértésével egy időben elakadások keletkeznek a családrendszerbe. Ezen megfagyott energiák és érzelmek például az alábbi történések hatására keletkeznek:
A családban halva született egy gyermek, melynek még esetleg nevet sem adtak, nem beszélnek róla – mintha meg sem történt volna az esemény.
Azon félrelépések gyümölcsei is problémát okozhatnak, akikről nem beszélnek (energetikai hiány van a tudatmezőben, a testvéri sorban ez után senki nem a saját helyén áll már).
Az általánosan tudottnál sokkal gyakoribb, hogy egy terhesség ikerterhességnek indul. A magzati lét során eltávozott ikertestvér, ikertestvérek örök hiányt okoznak az életben maradt és megszületett féliker lelkében.
Időnként zavart okoz az anya abortusza is. A zavar felléphet az anya lelkében, és az abortuszt követően megfogant és megszületett gyermekek lelkében is. Szintén zavart okozhat az is, ha több generációval korábban történt abortusz, melyhez anno komoly bűntudat, szégyen társult.
Valaki a családból erőszak áldozata lett és erről nem beszélnek, vagy erőszakot követett el, amiről szintén nem beszélnek. Már az esemény elhallgatása is zavart okoz, továbbá a tettes vagy a második esetben az áldozat kitagadott lesz, ami szintén tudati vákuumot okoz.
Elvált szülők gyermekeinél gyakori az, hogy a gyermek lélekben annak a szülőnek a partnerévé válik, akivel válás után marad. Ekkor mind az energiaáramlás irányának törvénye, mind a hely törvényes sérül.
A gyermek mágikus hitrendszere is komoly problémaforrás lehet. Ez például akkor lép működésbe, ha valamely szülő beteg vagy túl korán meghal, vagy bármilyen módon kilép a gyermek életéből. Ilyenkor a gyermek úgy hiszi, ha föláldozza önmaga jó életét, jobbra fordíthatja szülei életét. Nem veszi fegyelembe azt, hogy szülei szeretik őt és számukra az a legnagyobb boldogság, ha gyermeküknek jó élete van. Csak az érett szeretet tudja azt mondani: „elfogadom az életet, amit nekem adtál és valami jól fogok kihozni belőle. Nyugodj békében és tudd, hogy én élni fogok, hogy az áldozat, amit értem hoztál, nem volt hiábavaló.” 

A családfelállítás segítségével olyan ajtókon is be tudunk lépni, melyek előtt már hosszú ideje tanácstalanul álltunk, olyan megoldási utak is fel tudnak szabadulni számunkra, melyek eddig elérhetetlenek voltak. A családfelállítás, mint önismereti út, abban tud támogatni minket, hogy olyan gondolkodási és észlelési tabukat, tilalmakat oldjunk fel melyek esetleg hosszú ideig megkeserítették életünket, gátolták vágyaink elérést. Sok esetben az állítások révén olyan mintákat fedezünk fel, melyeket eddig meg sem kérdőjeleztünk, ám amelyek nem engedték, hogy kiteljesedjünk.
Minden lélekrész (családi taglélek), mely túlzott figyelmünket igényli, kibékítetlen rész, a kibékített részek erőforrásként táplálnak minket. A családállítás ezen kibékítési folyamatot támogatja.

Mikor hozhat eredményt a családfelállítás? 

…ha már nem bírja az életét, nincs hozzá ereje, túl sok benne a konfliktus, a fájdalom, valahogy nem megy…
…mintha nem szeretné Önt a pénz, a siker, a boldogság, az egészség…
…kicsit többet nyúl vigaszként, vagy bármilyen okból az ételekhez, az alkoholhoz, a cigihez, a drogokhoz…
…ha nincs kapcsolata, gyereke, pedig már mindennel megpróbálkozott…
…ha hívja az élet, de sosem tudta még elkapni a kezét…
…ha mindig ugyan az történik, és már mást akarna…
…ha nem tud túllépni a gyászon…
…ha gyermekkorában vagy később erőszakot szenvedett el, bármilyen formában…
…ha vágyik az önállóságra, ám még nem tudott elszakadni a szüleitől…
…ha intenzív indulatokat táplál a világ iránt, és már szeretné megtudni valójában ez kinek is szól…
…ha van bármi más, ami Ön és az élet közé áll… 

A leggyakoribb kérdések állítás előtt/ után

Mindenkinek egyformán hat? 
Nem. Az állítás megmutatja a valóságot. Ám a valóság befogadásának készsége már egyéntől függő folyamat.
Időnként annyira erőteljes a kötés egy-egy családtaghoz, olyan nagy a hűség, hogy nem történhet elmozdulás. Máskor nagyon sok előzetes elvárás van jelen és nem a jelen pillanat megtapasztalt valósága. Ilyenkor a hatalmas kontraszt nehezítheti a befogadást. Van, amikor eleve fáradt a lelkünk (testi problémákból vagy pszichés terhekből fakadóan) és kevés energiával bír, ekkor a nagy érzelmi megterhelés nehezítheti, vagy meg is akadályozhatja a befogadást. Az is előfordul, hogy nyitottnak hisszük magukat, ám amegmutatkozó képek homlokegyenest mást mutatnak, mint a hosszú évek alatt összegyűlt tapasztalataink. Ez nagy konfrontációt eredményez, amely gyakran, haraghoz, elutasításhoz vezet. Ilyenkor még az is fölmerül az állítást kérőben, hogy nem történt e valami tévedés.
És van akinél azonnal kinyílnak az ajtók és beindul az élete. Mindenkinél megtörténik a valóság megmutatkozása, hogy kinél nyílnak meg ezek az ajtók, az sokszor tudattalan döntés, időnként pedig tudatos döntés eredménye.

Mi van ha elmúlik az "eufória", a feldobottság? 

Az állítás során és még utána is egy ideig nagyon feldobottak lehetünk, már-már eufórikus érzéseink lehetnek. Aztán ez egy idő után lecseng. A lecsengés hozhat gyökeres változásokatcsendes változásokat és szembesülhetünk azzal is, hogy semmi nem történik.
Amikor nem történik semmi, akkor a megszületett gyógyító kép nem tud gyökeret verni bennünk, nem tud lelkünk a képpel együtt mozogni. Ilyenkor ellenálló én-résszel (részekkel) van dolgunk, olyan résszel, mely az oldó képet nem képes befogadni és engedni, hogy hasson, hiszen nem áll érdekében ez a hatás, ez a változás (vagy legalábbis azt hiszi, hogy nem áll érdekében a változás).
Ilyen esetben akár családállítással akár más integrációt támogató módszerrel érdemes tovább dolgozni, hogy a szabotőr én-rész is megbékélhessen és csatlakozhasson a személyiség egészéhez.
Az így visszafogadott és magunkba olvasztott én részeknek mindig fontos és hasznos céljaik vannak, ám azt gondolják, hogy ezeket a célokat a szabotázs révén tudják csak megvalósítani. Amikor ezen részekkel kialakítjuk a párbeszédet, és megértetjük velük, hogy más úton is eljuthatnak végső céljukhoz, alapvető szándékukhoz, akkor már ők is erőforrások lesznek és támogatják változási folyamatainkat. Ekkor lesz igazi erőnk ahhoz, hogy most lehetetlennek tűnő lépéseket is megtegyünk, hogy ne csak belül mozogjunk, hanem kívül is aktívvá tudjunk válni.

Legutóbb ez jött ki...

Az családállítás pillanatnyi valóságot mutat. Erről hajlamosak vagyunk mi emberek megfeledkezni.
Ami az egyik pillanatban a legjobbnak megmutatkozó megoldási út, a másikban már börtön lehet.
A lélek mozog, folyamatosan és szakadatlanul. Áramlik, ahogy a folyók áramolnak. Akkor tudjuk a legjobb megoldásokat a való életben megtalálni, illetve akkor találnak meg minket ezek a legjobb megoldások, amikor együtt mozgunk a lelkünkkel és elfeledkezünk a ragaszkodásról, amikor elhajítjuk az „ez jött ki” gondolkodásunkat. Az „ez jött ki” múlt, mi pedig jó esetben a jelenben élünk.
Ha egyszerűen csak figyeljük a történéseket, akkor nagyon hamar megmutatkoznak a változási utak és mi rá is tudunk lépni.

Milyen állítástípusok vannak nálunk? 

  • Család és rendszerfelállítás
  • Szimptóma felállítása
  • Személyes projektek vizsgálata
  • Döntési helyzetek vizsgálata
  • Hitrendszerek vizsgálata
  • Születés állítás
Család- és rendszerfelállítás: Az eredetcsaládban és a jelenlegi családban a problémák okainak feltárása. Kapcsolati dinamikák vizsgálata. Pénzzel, munkával, célokkal, és más elvontabb fogalmakkal végzett állítások.
Szimptóma felállítás: Betegségekkel, tünetekkel dolgozó állítás.
Személyes projektek vizsgálata: (új munka, új kapcsolat, költözés stb.):  A belső én részek projekthez való viszonyulását tudja feltérképezni a módszer, és kínálhat megoldási utakat a projekt megvalósításának  irányába.
Döntési helyzetek vizsgálata: Azt tudjuk vizsgálni, hogy mi a valódi oka az esetleges döntésképtelenségnek. Mi a valódi kérdés egy döntési helyzetben. Mi van a háttérben.
Hitrendszerek vizsgálata: Olyan alapvető hitrendszerek kerülhetnek itt vizsgálatra, mint például:  "Nekem soha nem lesz pénzem." "Soha nem tudok lefogyni." "Nem érdemlem meg a boldogságot."  Az állítás során tisztán tudjuk meglátni honnan erednek korlátozó hiedelmeink. Sok esetben döbbenten tapasztalhatjuk, hogy a gyermeki szeretet nevében felvállalt hiteink teszik élhetetlenné életünket.
Születés állítás: speciális állítás mely a magzatkori minták és a születési mintás gyengéd átírására alkalmas.

Családállítás Acces Bars tisztításokkal:
   -Megkérjük az állítót hogy maximum két,vagy három mondatba,mondja el nekünk miért jött.
      Mi az elakadás az ő adott élethelyzetébe.
      A Morfogenetikus mezőben,az adott személy beállítja az adott blokkjához tartozó személyeket.
      Így belépünk az energiájukba.És mindent érzünk amilyek "batyut"hozott magával,érzéseit,gondolatát,
      ok-okozatot ami ezt az élethyelyzetet,szituácíót teremtette.
Feloldjuk a blokokat az Acces tisztitó mondataival,tisztítunk rá,de nem elhanyagolandó hogy már             eleve a morfogenetikus mezőbe elindul a Hellinger módszere által kidolgozott séma.
      Dupla rásegítés ez a módszer.
      Kicseréljük a régi beidegződött mintákat új mintára.Új procest indítunk el.
       És mint egy kívűlálló fog az adott témára tekinteni ,a legvégén.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése