2016. március 11., péntek

A szent Merkaba --MER-KA-BA Meditáció---csak akkor lépjetek a legfelsőbb szintekre ha megkaptátok az "engedélyt" rá felülről. Sok sikert!

Ez a teljes MERKABA meditáció leírása. Kezeljétek ennek megfelelő tisztelettel, és ha a gyakorlatot elkezditek, tegyétek félre az önhittséget, tényleg csak akkor lépjetek a legfelsőbb szintekre ha megkaptátok az "engedélyt" rá felülről. Sok sikert! 
A szent Merkaba 

Merkaba-meditáció

Merkaba-meditáció Bakos Attila

1899-ben 30 millió faj élt ezen a bolygón. A Föld Anyának évmilliárdokba tellett, hogy elérje az életformáknak ezt a széles skáláját az amőbáktól a csodálatos delfineken át, az emberig. Az emberiségnek mindössze száz évébe telt, hogy az energia rossz felhasználásával kiirtson 15 millió fajt. Hogy lehet ez? Ha oly sokat fejlődtünk a tudatosságban, miért rekedtünk meg ilyen durva, színvonaltalan síkon? Ha uralni tudjuk mohóságunkat, ha képesek vagyunk szívünkből élni, akkor van esélyünk.


Az egyiptomi jóga csakrarendszere

Az egyiptomi Toth szerint, egyetlen szakrális geometriai ábra foglalja össze az univerzumban föllelhető összes tudatszintet, s ez az Élet Virága. 
 Ez a kulcs az időhöz, térhez, dimenziókhoz csakúgy, mint magához a tudatossághoz. Még az érzelmek és gondolatok is szakrális energián alapulnak. Sőt, az univerzum spirituális hierarchiája is geometriai elrendezést mutat, akárcsak a természet. E szemléletmódba illeszkedik az egyiptomi csakrarendszer. Egy 13-as beosztású rendszerről van szó, ahol az erőköröket az emberi test felszínén egymástól egyenlő távolságra lehet észlelni. Maguk a csakrák a (pránikus) légzési csatornában nem egyenlő távolságra helyezkednek el egymástól, de a belépési pontok egyenlő távolságra vannak a test felszínén. 
   
A Mer-Ka-Ba-meditáció megértéséhez szükség van e nem igazán ismert energiatérkép tudatosítására. Az első, a túlélési csakra, helye a gát. A szexuális csakra a szeméremcsonton, a harmadik csakra pontosan a köldökben található, a negyedik csakra a napfonatban van. 

Kicsivel a szegycsont felett helyezkedik el az ötödik, a szívcsakra, melyet az indiai hagyomány Krisnához, az ezoterikus keresztény rendszer Krisztushoz köt. Ez a tiszta istenszeretet energiakapuja.
 A hatodik, a második szívcsakra, körülbelül a szegycsont és az ádámcsutka között, félúton található. Ez a világi szeretetérzésekhez kapcsolódik, mint a szerelem, vagy a bolygóhoz, hazához való ragaszkodás. A hetedik csakra az ádámcsutkán, a nyolcadik, igen erős csakra az állcsúcson, a kilencedik az orrhegyen található. A harmadik szem a tizedik csakra és a homlokunk teteje alatt van a tizenegyedik, melyet 45 fok csakrának is hívnak a tobozmirigyhez fűződő kapcsolata miatt. A tizenkettedik a koronacsakra, míg egy kézhosszal a fej fölött található a tizenharmadik csakra, s ez jelenti ennek a rendszernek a végét, s egy következőnek a kezdetét.

Az egyiptomi tantrikus hagyomány

Az ősi Egyiptomban úgy hitték, a nemi energia az örök élet egyik kulcsa, és hogy közvetlen kapcsolatban áll az ötödik csakrával. Amikor manapság az emberek nemi életet élnek, kevéssé törődnek azzal, hogy mi történik a felszabaduló életenergiával. Szexuális energiájuk, a koncentrált életerő-energia szétszóródik, s minden esetben elvész. Mintha földeléssel kisütnének egy elemet.

A vizsgálható összes tantrikus rendszer úgy tartja, az orgazmus egy kicsit közelebb viszi az embert a halálhoz, mert minden alkalommal veszít az életerő energiájából. Ez az oka annak, hogy az óind és tibeti tantrában a férfiakat a magömlés elkerülésére ösztönzik. Más vallási, jógikus vagy spirituális utakon a nőkkel való társulás minden formáját kerülendőnek tartották, éppen a lelki fejlődéshez nélkülözhetetlen életerő, a magenergia megóvásának céljából. Az ellenőrzött orgazmus alatt az életerő, a magenergia a magasabb központokba emelkedik. Az egyiptomiak állítása szerint az ellenőrzött orgazmus végtelen mennyiségű prána-energia forrásává válik és az egész Mer-Ka-Ba vagy fénytest részesül ebből a felszabaduló szexuális energiából. Megfelelő körülmények között nem az érzékek kielégítéshez, hanem az anyagi illúziótól való felszabaduláshoz, vagyis az örök élethez vezet. Mindehhez pedig az ankh-forma, mint térkép volt a kulcs. Ha a szexuális energiát tudatosan az ankh útvonalán vezetik, akkor visszatér a gerincbe, és tovább rezonál, az energiát hatalmasra növelve. Mindez egy módszer, lehetőség volt az energiaáramlás megtapasztalására és az energia finomítására.
Az ember körüli energia- és fénytestek
loop animáció a szakrális geometria

Ami számunkra lényeges, hogy energia áramlik a csakrákon keresztül, és a csakrákból kiinduló meridiánok, elérik a test minden sejtjét. A folyamatosan áramló energia hozza létre a testközeli prána-mezőt. Az ezt követő auramezőt, ami jócskán túlnyúlik a testfelszínen, gondolatok és érzések hozzák létre, s egy tojásdad energiamező öleli körül. 


Rajtuk kívül helyezkednek el a geometrikus fénymezők, amelyek az emberi fénytest nagy részét alkotják. A Mer-Ka-Ba a geometrikus fénymezőkben rejlő lehetőség, melyet tudatosan hozzuk létre. Nem jön létre magától, kivéve egy nagyon hosszú evolúciós folyamat eredményeként. A Mer-Ka-Ba kiterjed minden lehetséges dimenzióba, és mindenhol az adott dimenzió törvényei szerint mutatkozik meg. A működő Mer-Ka-ba egészen 16,7 méternyire kiterjed.

A Mer-Ka-Ba-ra való visszaemlékezés

A Mer-Ka-Ba-ra való visszaemlékezés módja a szférikus légzés elsajátítása. Ha valaki nem mostanában érkezett egy másik bolygóról, tehát előző életeit a Földön töltötte, az nagyjából 13 000 éve nem ismeri ezt a tapasztalatot. A gyakorlatok kiterjednek a tudatra, a testre, a légzésre és a szívre. A légzésen és meditáción alapuló módszer, mely visszaállítja az élő Mer-Ka-Ba-t testünk köré. A gyakorlás során előbb megindul a forgás, majd megfelelő idő után önálló életre kel. Az állandó Mer-Ka-Ba egy tudatosan lélegző (lélekző) embert feltételez.
A Mer-Ka-Ba megtapasztalása megváltoztatja az ember életét. Figyelmezteti felsőbb énünket, hogy kezdünk felébredni. Minden, ami akadályozza lelki fejlődésünket el fog tűnni, és minden, amire szükségünk van, megjelenik. Ez természetesen nem az első alkalom, hogy ráléptünk erre az útra. Valójában mindezt tudjuk már, csak legyen bátorságunk emlékezni.

MerkabahA MerKaBA  meghatározása

MerKaBa szó szerinti fordításban szekeret jelent héberül. Az ősi Egyiptomban (a 18-dik dinasztia idején) jelentette:MER= forgó fény mező, KA= szellem és BA= lélek.
A MerKaBa egy energia mező amely az körül létezik aki a feltétel nélküli szeretet terében van és szintén létezik minden élő körül az egész univerzumban. Amikor a MerKaBa aktivizálódik az adott személy körül, akkor teljes védelemben van az adott személy az univerzum szeretete által. A MerKaBa meditáció lehetőséget ad a mély spirituális fejlődésre. Egyensúlyba kerül az összes csakra működése és az egyént a tökéletes szinkronizált agyműködéshez segíti. A jobb agyfélteke, vagy az érzelmi aspektusa az agynak, tudja hogy lehetséges a felemelkedés.  A bal agyfélteke a másik oldal, a logikus dolgokkal és a lineáris idővel számol, illetve dönt, és szkeptikus marad a felemelkedés lehetőségével kapcsolatban. A MerKaBa tanítás alapja a szent geometria, ezáltal elcsitítja a bal agyfélteke kételkedő természetét. A meditáció magában foglalja a pránikus lélegzés technikáját, amely által életerő energia közvetítődik a testbe megegyező módon, ahogyan a delfinek és bálnák lélegeznek.

A felemelkedés eszköze
 Csillagok Tetrahedron Man
Mit jelent pontosan az, amikor arról beszélünk, hogy a MerKaBa a felemelkedés eszköze? A MerKaBa meditáció által megértjük hogyan működnek energiáink és visszatérve a forráshoz, szent teret alakíthatunk ki magunk körül szeretettel és örömmel megtöltve. A MerKaBa szó szerint egy erőtér, amely körül vesz minden élőt és aktivizálódik, amikor a feltétel nélküli szeretet állapota fenn áll. Az emberi test esetén az aktivizálódás, hogy a bonyolult energia mező kiterjed a test köré egészen 16-17 méter átmérőjűre és alakja ilyen lesz. Ezen meditáció által megértük mi is ez az érzés és segít energiáinkat újra rendezni, hogy megtarthassuk a magasabb rezgését a szeretetnek a mindennapokban. Rendkívül erőteljes ezen meditáció és ezért szükséges legfőképpen hogy a szeretet legyen mindig az előtérben. Amint felerősödnek a szív energiái, akkor az egyén megtalálja azon magasabb energiákat, amelyekre, mint az 5.-ik dimenziós térre hivatkoznak. Így a gondolatok (és a félelmek is) sokkal gyorsabban létrejönnek, amikor az aktivált MerKaBá-ban van, amely jelenti egyben azt is hogy felelősséggel kell lenni azzal kapcsolatban hogy mit gondolunk ezért szükséges hogy tiszták legyenek gondolataink és cselekedeteink mindenkor. A kifejezést 'felemelkedés' széles körben használják különféle szövegkörnyezetben. Azonban a MerKaBá-val kapcsolatosan az alábbiakat jelenti:
  • emelni az energia szintjét a fizikai testnek (gondolatok, érzelmek...)
  • képesség ráhangolódni magasabb energiákra és ezáltal információk elérése, valamint érzékelni az energia mezőket
  • nem kapcsolódni/kötődni alacsonyabb érzelmi frekvenciákkal, mint a félelem, düh, kételkedés
  • megfigyelhető elmozdulás egy magasabb tudat állapot felé, ezáltal tudatában leszünk a létezés más formáinak, realitásának
Sokan azt hiszik a felemelkedés szószerinti elszakadást jelent a földtől, azonban sokkal inkább jelenti, hogy a mennyországot hozzuk le a mindennapok világába. Ez egy teljesen új jelentést ad a mennyországnak ellentétben a korábbival, amit ez egyén elhagy. Amit elmozdul tudatosságunk a napfonat (solar plexus) szintjéről a szív központ irányába akkor elkezdünk szeretetet adni minden érzelmünkhöz, amit kapunk a külvilágból és ezt küldjük mindenki felé. Ez megváltoztatja a megértését a mindennapi eseményeknek és átalakítja mágikussá, színessé, élővé. Ekkor mi igazán élvezni fogjuk ezen földi tanulást, tapasztalást.

Fizikai felemelkedés: Kundalini

KundaliniA felemelkedés az a folyamat, amikor a mi fizikai formánk megtapasztalja azt, hogy amint elmozdulás történik gondolatain és érzelmi mintáinkban, akkor ez visszahat a fizikai testre is. Megérteni azt hogyan mozognak az energiák a testben egyfajta átalakuláshoz vezet, amelyet megtalálhatunk a kundalinival kapcsolatban is.(Ezt az ősi Indiában a tantrikus jógában tanították illetve fejlesztették ki.) Azt tanították hogy minden személynek van egy hatalmas energia gyűjtője amely a gerinc alsó végénél helyezkedik el. Ez szándékosan illetve meditációval és koncentrációval felemelhető a gerinc mentén egészen a harmadik szemig.
A kundalini energia felemelkedik amennyiben a csakrák kiegyensúlyozottak energetikailag, illetve az energia csatornák is. Ezen csatornák jellegük szerint a következők: ida (női), pingala (férfi) illetve a szushumna. Ezek végig haladnak a gerinc mentén és mindegyik csakrával kapcsolatban vannak. Ez a tantra jógát tanulóknak évekbe kerül és rengeteg hosszas gyakorlásba. De nagy az ő jutalmuk, mivel amikor felemelkedik a kundalini, akkor egy magasabb tudatállapot jön létre amelyet megvilágosodásnak szoktak nevezni. Napjainkban ezen folyamat spontán módon is megtörténhet egyfajta genetikus előnyként vagy gerincsérülés kapcsán illetve magasabb energiaszint létrejöttével meditáció által.
Ezt sokan hirtelen melegként érzékelik, villanásként vagy színes fényként a szemben, hangokként a fülben. Néha kellemetlen érzésként a gerincben. Ezért veszélyes is lehet ezen hatalmas energia hirtelen felébredése, különösen ha váratlanul éri az embert.

Felemelkedés vagy Leereszkedés

Aktivacija svjetlosnog tijela 5DA fontossága hogy emeljük az energia szintjét a testnek, mert ezáltal magasabb rezgéseket vagyunk képesek megtartani. Tudjuk mi történik, ha külföldi nyaralás során a hajszárítót magasabb feszültségű konnektorba dugjuk. Kiég. Ugyan ez történne velünk fizikailag, ha engednénk leereszkedni ezeket a finom energiákat, anélkül hogy előtte fokozatosan rá ne hangolódtunk volna. Legtöbbünk felsőbb énje, amely része multidimenzionális létezésünknek ezeken a finom frekvenciákon létezik és így a testünkben is el tud helyezkedni. Ez az alapja annak, hogy létrehozunk építészetileg szent épületeket, mint a templomok vagy a katedrálisok, hogy ilyen módon hívjuk Isten-t a házba. Miért lenne ez másként saját fizikai struktúránkkal, amely ugyanazon geometriai arányokon alapul. Mi élő, lélegző templomok, biotemplomok vagyunk, amely magasabb tudatállapot felé halad a bolygónkon. További előnye ezen meditációnak hogy különféle frekvenciákra hangolja rá a testet az idők folyamán. Továbbá felkészít minket a megváltozott állapotára a valóságnak, amelyet néha szédülésként, émelygésként vagy még akár fejfájásként tapasztalhatunk meg, ha próbálunk harcolni ezen megváltozott állapot ellen.
 
A felsőbb én leereszkedése jelen van különféle kultúrákban a mitológián keresztül egészen a legendákig generációk hosszú sora óta. Különféle módon ábrázolták ezt: a Szent szellem leereszkedése, visszatérése az Egynek, akik bűnök nélküli fehér lovon ( a keresztényeknél és a hinduknál), a galamb visszatérése a Szent Grál-hoz, a pegazus aki a katonát hozza a görögöknél. Közös ezen témában, hogy az Egy visszatér és a legnagyobb káoszból helyreállítja a rendet. Ezen formája a felsőbb tudatnak, a leereszkedése ebbe a világba nem új, történetek arról, hogy angyalok és istenek meglátogatják az embert eléggé ismertek. Ők ahogyan mondták "tűzszekereken" (a hinduknál)vagy kocsin amely úgy nézett ki mint "kerekek a kerekekben"(Ezekiel-nél). Az alap koncepció ugyan az… a felsőbb tudatnak valamilyen járműre van szükség, hogy a sűrűbb anyagba léphessen. Itt jön elő a MerKaBa koncepciója, mint az a jármű amelyet ha aktiválunk akkor ezzel saját energiáinkat ezen szent struktúrával átalakítjuk és ezáltal a finom energiák háza lehet és ezáltal felsőbb énünknek (a mi kapcsolatunknak az Isten-hez) és így képesek leszünk megváltoztatni tudatállapotunkat és ekkor igazán "sétálhatunk világok között".MI IS EZ A MERKABA?Merkabah energia

Sok maradandó hatása van, amennyibe rendszeresen végzi valaki ezen meditációt (amely úgy napi 15 percet vesz igénybe és minden nap gyakorlandó lehetőség szerint). Ezek lehetnek fizikai érzésektől kezdve egészen gondolatok és imák megvalósulásáig. A MerKaBa mellet természetesen végezhető más meditáció is ez viszont akkor működik jól, ha először létrejön egy tiszta csatorna a Felsőbb énhez.

Kundalini: amint a MerKaBa középpontja is a gerinc alsó végénél van, mint a kundalininek ezért közvetlen hatással van rá. A védikus szemlélet szerint a kundalini energia a gerinc alsó végénél helyezkedik el, mint egy spirál vagy egy összetekeredett kígyó, amely bizonyos körülmények között felemelkedik illetve kiegyenesedve a gerincet körülvevő energia csatornákon felfelé halad. Ezen szunnyadó energia felemelkedéséhez szükséges hogy az energia szabadon áramolhasson felfelé és ezáltal kifejthesse pozitív hatásait a csakrákra illetve az energia csatornákra a szervezetben. A MerKaBa elősegíti ezen folyamatot az energia mezők kiegyensúlyozásával a testben. Továbbá a blokkolt energia csatornák kitisztulnak valamint a csakrák is tisztulnak általa.

Szférikus (gömbszerű) lélegzés: ezen folyamat során az energiát a prána csövön keresztül veszi fel a szervezet. Ez magában foglalja a prána (éther) felvételét a kozmoszból és a Földből, amely a köldök és a szív közötti területen egyesül egy kis energia gömb formájában. Ezután kisugárzódik egy nagyobb gömbbe a test köré. Innen származik a gömbszerű érzése ezen energia áramlásának. Így az energiát közvetlenül a testből (energia) vesszük és nem másodlagos formából, mint az étel. Ezt a módot használják a delfinek-bálnák is illetve azok akik azt választották, hogy nem esznek ételt egyáltalán őket nevezik ....lélegzőknek. /talán ez a legjobb kifejezés/
 
Nyitott szívcsakra: a 21.-dik lélegzetnél a prána gömbje a köldök magasságából áthelyeződik a szívcsakra magasságába. A gömbszerű légzés folyamán felemelkedik a prána a szívcsakra magasságába, és általa kisugárzódik egy nagyobb gömbbe a test köré. Amennyiben ezen folyamatra koncentrálunk akkor felerősödve érezhetjük hatását és érezhetjük kapcsolatunkat a világgal a szívcsakrán keresztül. Amint ezt tesszük és minden így kapott érzést szeretettel fogadunk, akkor ez elősegíti a felemelkedés  folyamatát.

Tisztító eszköz: a MerKaBa energiák erőterét hozza létre a testkörül egy rendezett, meghatározott formában illetve az adott személy energiáit rendezi. Ekkor, ha bármely tárgyra harmonikus frekvenciát viszünk a MerKaBa erőterébe, akkor (a szívcsakrán keresztül) akkor állóhullámok alakulnak ki annak a tárgynak megfelelő jellegzetességgel. Ez használható instabil állapotok, mint a stress vagy akár a környezet szennyezés megszüntetésére. Ezen módszert tanította korábban Drunvalo Melchizedek és ebből alakította ki speciális berendezését Bob Dratch. Ezen berendezés MerKaBa teret hoz létre amellyel sikeresen lehet a légkört megtisztítani a szennyeződésektől. Azonban, mint Drunvalo rámutatott a leghatásosabb ezt tenni az ember saját maga által létrehozott MerKaBa-val.

Teremtő eszköz: amikor szív központú tudattal rendelkezel, akkor magasabb frekvenciájú energiák alakulnak ki a MerKabá-ban, amely "technikailag" 5.-ik dimenziós állapot. Ennek olyan közvetlen következményei vannak, mint a gondolatok megvalósulása sokkal gyorsabban, mint ahogy egyáltalán képesek lennénk megtapasztalni. A MerKaBá-val létrehozhatjuk saját, szent biotemplomunkat, amely mindig velünk van.

A MEDITÁCIÓ ÁTTEKINTÉSE

[Kérlek olvasd el a következőket mielőtt megpróbálnád a MerKaBa meditációt amelyet ezen web site-on olvashatsz.]
A következő összefoglalás segít megérteni a folyamatát és lépéseit ezen meditációnak.

Mielőtt elkezdenéd a meditációt:A legfontosabb része a meditációnak a megfelelő szándék és a szeretet. A leglényegesebb hogy a meditáció során hogy a gerinc egyenes legyen. Továbbá minden egyes be és kilégzéskor maximálisan szívjuk be, illetve fújjuk ki a levegőt tüdőnkből. A szférikus légzés a legfontosabb része a meditációnak. Az orron keresztül kell lélegezni kivéve, ahol erre más utasítás van. (pl. kilégzéskor) kézpozícióknál fontos hogy az ujjak felfelé mutassanak. Mielőtt elkezded először képzeld el a Nap és Föld tetraédert és láthatod az arányait ezen formáknak az ábrán.

13 Tisztító lélegzet:

A 13 tisztító lélegzet célja hogy a test "elektromos áramköreit" tisztítsa, harmonizálja. A különböző kézpozíciók (kéztartás) és a szemmozgások optimalizálják az energia áramlását a testben. A szemmozgások leginkább abban segítenek, hogy a helyreállítsa az agy és tobozmirigy, valamint az agyalapi mirigy (hipofízis) közötti kapcsolatot.
Amint belélegzel nézz fel és képzeld el, amint a fény jön a Nap-ból v. kozmoszból, és megtölti teljesen a felső tetraédert. Amikor kilélegzel nézz le és képzeld el, hogy ugyan ezen energia jön a Föld-ből és megtölti az alsó tetraédert. (Itt fontos a nemnek megfelelő tetraéder elhelyezkedésre ügyelni. Lásd TETRAÉDEREK a részletes leírással.) Majd nézz előre és nézz fel, majd következik az IMPULZUS  a szemek a föld felé haladnak gyorsan. A gyors szemmozgás átáramoltatja a fényt a tetraédereken és az a Föld felé áramolva átalakul.
Fontos a belégzés-kilégzés-benntartás illetve várakozás a belégzésre-impulzus ritmusát illetve számát fejben tartani.
Lásd még az ábrákat Kéztartások.


 

kézpozícióknál fontos hogy az ujjak felfelé mutassanak. 
Mielőtt elkezded először képzeld el a Nap és Föld tetraédert és láthatod az arányait ezen formáknak az ábrán.


A fény gömbjeinek létrehozása:

A fény gömb először a köldök magasságában jön létre, majd elmozdul a szívcsakra irányába. A prána a Nap és Föld tetraéderen keresztül megtölti a prána csövet  és egy grapefruit formájú gömb alakul ki. Amint növekszik, eléri egy foci labda méretét, majd brilliánsan ragyogó lesz. Ezen lépésnél amikor kilélegzel összeszorított ajkakkal kell kilélegezni kifújva a levegőt teljesen. Ekkor a gömb kiterjed a test köré, mint azt a Leonardo da Vinci rajz mutatja.
Ezután három stabilizáló lélegzet következik és a prána továbbra is áramlik a Föld és Nap felől és kisugárzik a külső gömbbe. A belső kisebb gömb is megmarad a köldök magasságában. Majd lassan felemelve kezeidet a szívcsakra magasságába emeled a gömböt, amely rögzítődik ezen helyen kilégzéskor.
Ez a természetes pihenő helyzet a meditációban. Az 5.-ik dimenziós térben, vagy ahol, amikor lélegzel, kisugárzod az energiát az Univerzum felé a szívcsakrán keresztül. Csak a legmagasabb szintű gondolatok illetve szándékok legyenek veled, mert itt a megvalósulás állapotába kerülnek.

A tetraéderek forgatása:         

 
      Női                                 Férfi
                         


                   
Női                                                                       Férfi        
Amint kényelmesen érzed magad az utolsó lépés előtt, akkor elkezdheted forgatni a tetraéder mezőket. a kezek maradjanak az öledben és minden egyes kilégzést tedd összeszorított ajkakkal és gyorsan.
A legfontosabb, amire emlékezned kell itt 3 csillagtetraéder van. Egy mozdulatlan marad és a fizikai testhez kapcsolódik. A második női/mágneses és jobbra forog, a harmadik férfi/elektromos és balra forog. Ezen tetraéderek képesek egy azon térben egyszerre jelen lenni eltérő tulajdonságuk miatt! Amint forgatod őket a Fibonacci arányoknak megfelelően ügyelj arra, hogy a férfi/elektromos balra forog 34-es míg a női/mágneses jobbra forog 21-et ezen idő alatt.
Tehát nem a felső és az alsó tetraédereket forgatod jobbra, illetve balra. Az alsó és felső együtt forog. Itt három csillagtetraéder van melyek állnak egy-egy Nap és Föld tetraéderből, tehát összesen 3*2=6 tetraéder illetve 3 csillagtetraéderről van szó.

Amint eléred a 24.-ik lélegzetet érzékeld/érezd amint az energia mező 16-18m átmérőjűre kiterjedt a tested körül. Ennél a pontnál elidőzhetsz addig, amíg csak akarod érezheted a szent mivoltát az 5.-ik dimenziós térnek amelyet magaddal vihetsz a nap hátralévő részében. (illetve úgy 36 óráig)

HALADÓ MERKABA UTASÍTÁSOK:

Amikor folytatod a haladó MerKaBa lélegzeteket, akkor folytasd közvetlenül a 24.-ik után. A kéztartás változatlan és be illetve kilégzéskor a megfelelő módon forgatod a tetraédereket. A fő különbség itt a formákban van--  Oktaéder és dodekaéder. Szintén fontos hogy három darab mindegyik formából, egy marad állva a másik kettő ellentétes irányban forog. Különböző sebességgel forognak a balra forgó a gyorsabb. Itt ne hagyd abba semmiképpen a meditációt.
Az energia mező csak a 27.-ik lélegzetbél fog stabilizálódni, amikor "gyorsabban, mint a fénysebesség" létrejön. A befejező 28.-ik lélegzetnél képzelj el egy arany/fehér fényt amint a gyökércsakrából a (az alsó vége a prána csőnek a szívcsakrához megy. Majd kilégzéskor képzelj el egy vörös fényt, amint kijön a szívcsakrából a megfelelő szögben és rögzíti az energiákat a megfelelő helyen. Kilélegzés szintén összeszorított ajkakkal történik. Ezen a pontnál befejezheted a meditációt és maradhatsz ezen állapotban ameddig csak akarod.

Meditáció 24 lélegzet

Az alap MerKaBa utasítások

[Megjegyzés: Bonyolultsága és erőteljes hatása miatt, illetve azon hatalmas energiák, amelyek a test körül kialakulnak szükséges a legrészletesebb gondos áttanulmányozása ezen oldalaknak. Valamint az ÁTTEKINTÉS és a további részek is szükségesek hogy maximális pontossággal haladj a meditáció során.]
A kezdet: Nyisd ki a szívedet és érezd a szeretetet minden élő iránt. Képzeld el a Férfi (nap) és a Nő (Föld) tetraédereket. Emlékezz rá: a megfelelő szándék és a szeretet a legfontosabb...a kivitelezés részletei kialakulnak a gyakorlás által.

13 Tisztító lélegzet

Első lélegzet:

Kéztartás- hüvelyk és mutató ujj együtt
Belégzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel. A belégzés csúcsán következik a kilégzés. A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert. A kilégzés végén a szemmozgás a következő: felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket.  Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs színű gömböt, amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakítva a fényt.

Második lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és középső ujj együtt
Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel. A belégzés csúcsán következik a kilégzés. A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert. A kilégzés végén a szemmozgás a következő: felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket. Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs színű gömböt, amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakítva a fényt..Harmadik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és gyűrűs ujj együtt
Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel. A belégzés csúcsán következik a kilégzés. A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert. A kilégzés végén a szemmozgás a következő: felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket. Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs színű gömböt, amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakítva a fényt..

Negyedik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és kis ujj együtt
Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel. A belégzés csúcsán következik a kilégzés. A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert. A kilégzés végén a szemmozgás a következő: felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket. Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs színű gömböt, amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakítva a fényt..Ötödik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és középső ujj együtt.
Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel. A belégzés csúcsán következik a kilégzés. A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert. A kilégzés végén a szemmozgás a következő: felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket. Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs színű gömböt, amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakítva a fényt..

Hatodik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és középső ujj együtt
Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel. A belégzés csúcsán következik a kilégzés. A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert. A kilégzés végén a szemmozgás a következő: felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket. Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs színű gömböt, amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakítva a fényt..Hetedik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és gyűrűs ujj együtt
Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel. A belégzés csúcsán következik a kilégzés. A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert. A kilégzés végén a szemmozgás a következő: felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket. Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs színű gömböt, amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakítva a fényt..

Nyolcadik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és kis ujj együtt
Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel. A belégzés csúcsán következik a kilégzés. A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert. A kilégzés végén a szemmozgás a következő: felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket. Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs színű gömböt, amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakítva a fényt..Kilencedik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és középső ujj együtt
Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel. A belégzés csúcsán következik a kilégzés. A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert. A kilégzés végén a szemmozgás a következő: felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket. Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs színű gömböt, amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakítva a fényt..

Tizedik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és középső ujj együtt
Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel. A belégzés csúcsán következik a kilégzés. A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert. A kilégzés végén a szemmozgás a következő: felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket. Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs színű gömböt amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakítva a fényt..Tizenegyedik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és gyűrűs ujj együtt
Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel. A belégzés csúcsán következik a kilégzés. A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert. A kilégzés végén a szemmozgás a következő: felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket. Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs színű gömböt, amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakítva a fényt..

Tizenkettedik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és kis ujj együtt
Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel. A belégzés csúcsán következik a kilégzés. A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert. A kilégzés végén a szemmozgás a következő: felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket. Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs színű gömböt, amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakítva a fényt..


Tizenharmadik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és középső ujj együtt
Belélegzés - szemek felfelé néznek, megtöltjük a Nap tetraédert kékesfehér fénnyel. A belégzés csúcsán következik a kilégzés. A tekintet lassan lefele halad majd megtöltjük fénnyel a Föld tetraédert. A kilégzés végén a szemmozgás a következő: felűről gyorsan lefelé visszük tekintetünket. Ezen impulzus alatt elképzelünk egy sárga/narancs színű gömböt, amely a felső tetraéder tetejétől indulva a Föld felé halad átalakítva a fényt..

A fény gömbjeinek létrehozása

Tizennegyedik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és mutató és középső ujj együtt
Belélegzés - Kilélegzés Ezen lélegzet során képzeljük el a prána csövetkeresztül futva a testen, megtöltve briliánsan ragyogó fehér fénnyel, amely felűről és alulról áramlik és a köldök magasságában találkozik. Itt folyamatos áramlás közben létrehoz rögtön egy pranikus gömböt, amely briliáns fehér fényű és egy grapefruit méretű.Tizenötödik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és mutató és középső ujj együtt
Belélegzés - Kilélegzés
Ezen be és kilégzés során tovább vizualizáljuk a prána áramlását, ahogyan a köldök magasságában találkozik. Folyamatosan koncentrálunk az életerő energiára és a pránikus gömb méretére. Belégzéskor ragyogóbb lesz, kilégzéskor pedig nagyobb lesz.Tizenhatodik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és mutató és középső ujj együtt
Belégzés - Kilégzés Ezen lélegzetkor a gömb folyamatosan egyre ragyogóbb lesz és kilégzéskor folyamatosan egyre nagyobb lesz. Mérete eléri ezen kilégzésnél a maximumát. Egy foci labda méretű lesz és megtartja ezen méretét.
Tizenhetedik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és mutató és középső ujj együtt
Belégzés - A gömb nem változtatja méretét, de belégzéskor még ragyogóbb lesz és eléri maximális fényességét. Ebben a pillanatban a gömb a nap arany színét veszi fel és még intenzívebb lesz a ragyogás. Ezen pillanat az, amikor eléred a teljes belégzést. Ekkor formálj kis lyukat ajkaiddal (összeszorított ajkak) és fújd ki a levegőt, mintha fütyülni akarnál. Ebben a pillanatban a kilégzéskor a gömb a köldök magasságában kiterjed a Leonardo-i gömbnek megfelelően.(Az ujjak csúcsáig kinyújtott karoknál). Testedet körülveszi a ragyogó gömbje a fénynek.


Tizennyolcadik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és mutató és középső ujj együtt
Belélegzés - Kilélegzés Lazíts és érezd, ahogy a prána áramlik a cső két végéről és találkozik a köldök magasságában. Majd kiterjed egy nagy gömb formába és körülveszi testedet és stabilizálódik a gömb.
Tizenkilencedik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és mutató és középső ujj együtt
Belégzés - kilégzés Stabilizáló lélegzet

Huszadik lélegzet:

Kéztartás - hüvelyk és mutató és középső ujj együtt
Belégzés - kilégzés Stabilizáló lélegzet

Huszonegyedik lélegzet:

Kéztartás - férfiaknál a bal kéz a jobb tenyérbe, ahol a bal van felül, nőknél a jobb kéz a bal tenyérben, ahol a jobb van felül. Könnyedén érintik az ujjak egymást, lazíts.
Belégzése - emeld a prána gömbjét a köldök magasságából a szívcsakra magasságába. Ezen mozdulatot kezeid együttes emelésével végezd. Így a gömb helyzete stabil lesz, helyére kerül. Keresztül haladtál a Kirsztus-i tudatosságba (5.-ik dimenziós tér).A tetraéder mezők forgatása

Huszonkettedik lélegzet:

Kéztartás - mint az előző lélegzetnél
Belégzés - érezd a feltétel nélküli szeretetet minden élő iránt. Képzelj el egy csillag tetraédert ( 3 dimenziós Dávid csillag). Képzelj el három csillag tetraédert -- férfi, nő és semleges. A férfi balra forog a nő-i tetraéder jobbra és a semleges nem mozog. Belélegzéskor mondd ... 'MerKaBa egyenlő sebesség'. Kilélegzéskor ajkaidat összeszorítva fújd ki a levegőt...ekkor aktiválódik a MerKaBa és forogni kezd.

Huszonharmadik lélegzet:

Kéztartás - mint az előző lélegzetnél
Belélegzés - hogy gyorsítsd a MerKaBa forgását mondd 'MerKaBa 34 / 21'. A kilégzés, mint az előző lélegzetnél.

Huszonnegyedik lélegzet:

Kéztartás - mint az előző lélegzetnél
Belégzés - hogy tovább gyorsítsd a MerKaBa forgását mond ' 'MerKaBa 9/10 fénysebesség'. A kilégzés mint az előző lélegzetnél.
Meditáció 25-28.-dik lélegzet

Haladó MerKaBa utasítások

Méretek Ascensions[Megjegyzés: Bonyolultsága és erőteljes hatása miatt, illetve azon hatalmas energiák, amelyek a test körül kialakulnak szükséges a legrészletesebb gondos áttanulmányozása ezen oldalaknak. Valamint az ÁTTEKINTÉS és a további részek is szükségesek hogy maximális pontossággal haladj a meditáció során.]
Az első 24 lélegzet teljes megértése után további lépések következnek, amennyiben engedélyt kaptál felsőbb énedtől. Ezen lépések közvetlenül a huszonnegyedik után következnek ugyan azon kézpozícióval. Légy bizonyos abban, hogy az oktaéder és a dodekaéder formájú energia mezőket, amelyek tested körül vannak tisztán vizualizáld a megfelelő színnel.
Emlékezz: a megfelelő szándék és a szeretet a legfontosabb...a kivitelezés részletei kialakulnak a gyakorlás által.

Huszonötödik lélegzet:

Kéztartás –mint a 24.-ik lélegzetnél
Belégzés - képzelj el egy arany Oktaédert...illetve hármat férfi, nő, semleges. Mondd a következőt 'MerKaBa 34/55 - 9/10 fénysebesség'. Kilégzéskor fújd ki a levegőt összeszorított ajkakkal... így aktiválódik az oktaéder MerKaBA és felpörög.

Huszonhatodik lélegzet:

Merkaba (2)Kéztartás – mint a 24.-ik lélegzetnél
Belégzés - képzelj el egy lilás/rózsaszín dodekaédert...illetve hármat férfi, nő, semleges. Mondd a következőt 'MerKaBa 89/55 - 9/10 fénysebesség'. Kilégzéskor fújd ki a levegőt összeszorított ajkakkal... így aktiválódik a dodekaéder MerKaBa és tovább gyorsul.

Huszonhetedik lélegzet:

Kéztartás –mint a 24.-ik lélegzetnél
Kilélegzéskor - mondd 'a MerKaBa gyorsabban forog a fénysebességnél'. Kilégzéskor fújd ki a levegőt összeszorított ajkakkal.

Huszonnyolcadik lélegzet:

Kéztartás –mint a 24.-ik lélegzetnél
Belégzés - Hozz fel a gyökér csakrából fehér fényt a szív csakrához és mond a következőt'MerKaBa Tér - fényrögzítés'. Kilégzéskor fújd ki a levegőt összeszorított ajkakkal. Ennél a pontnál képzelj el piros fényt amint kijön a szívcsakrából, hogy rögzítse a MerKaBa teret tested körül.


Hibák az aktiválása a Mer Ka Ba

White Rider

Gépi fordítás!!

Nehézkes, ne tartsa a gerinc egyenes. Hagyja az ujjak, amelyek nem vesznek részt a mudras és megható egymást, megható ujjak részt mudra megható a ruhájára vagy szervezet. távolítson el minden fémtárgyat magad , órát, ékszert Önnek. mint ami a legerősebb, amely levegőt, a kilégzés (10., 15., 16. és 17. a levegőt.) Lips képezze egy kis lyukat, így egy nagyon erős kilégzés levegő fél perc alatt néhány másodpercig. mezõ aktiválásához nem rendelkeznek rendszeres vagy rendszeres gyakorlat meditatív állapotba. felülíró ideológia, vallás vagy meggyőződés-rendszer az elektromágneses területeken. Elérte Merkabah maga egyfajta lelki érettség és a vallás azt jelenti, csak egy tudatos. 

Engedélyezze kis formák egyik formája a kubai Metatron a csakrák (pl. dodekaedri). Eleinte úgy tűnhet, egy jó ötlet, de egy idő után a tudat marad zárva ezek a formák a csakrák, és nem éri el a valódi elektromágneses mezők, a legközelebbi, amely körülbelül 90 cm a test körül (csillag tetraéder) . Amikor dolgozik csakrák, akkor használja a platóni formák, de ez nem ajánlott, hogy aktiválja a Merkabah. nem várta engedélyt a Felsőbb Én kezdeni gyakorló a 15., 16. és 17. levegőt. Ez nem egy megoldás, de meg kell várni minden alkalommal! programozásakor a területeken, beleértve a szándékkal, hogy más személy. A legtöbb esetben, az energia lesz a szándéka ezt az embert. Ha azt szeretné, hogy meggyógyítsa, akkor lesz az egészségügyi az adott személy.

 Ez egy kicsit nehéz megérteni az első, de miután elég gyakorlatot, akkor rájönnek. Ebben a helyzetben akar egy erős érzés, hogy megkülönböztessék mit lehet és mit nem, így a kapcsolat a Magasabb Én annyira fontos. Előfordul, hogy a szándék van szükség, mert, mint ahogy mindig emlékezni, van a közepén a területen, és az érzelmek és gondolatok irányítják őket. Bármikor törölheti az ilyen kapcsolatokat követően kell teljesíteni a szerepüket. forgatása tetraéder a csillag tetraéder külön, vagy ellentétes a ritmust az aranymetszés irányba (15., 16., 17. légzés). segítségével torzított változata a Merkaba meditáció. 

Vonzó, mint gondolod, háromfázisú Merkaba hogy Drunvalo tanított, amelynek egyetlen célja nyomán a Föld, ez a bolygó, nem az emberek, és okoz sok zavart az energiákat. Ezen kívül vannak más módjai aktiválása, köztük toronymagas sok-sok más záró elméjüket. Ne bízz beszélni, de mindig ellenőrizze a belsejében, ha a technika vagy az útvonal az Ön számára, mert ez a bizonyos típusú meditáció aktiválása az elektromágneses mező minden, de nem a játék. Hagyja a gyakorlat, hogy túl mechanikus elfelejtik, hogy a mezők tiszta szeretet.
Elhelyezés és mudrák

női tetraéder állva    női tetraéder ülve
   
férfi tetraéder állva  férfi tetraéder ülve
   
Szótár:
 
Felsőbb én- Mindent látó, mindent tudó aspektusa önmagunknak, amelyre többen, mint Isten, Forrás vagy Oltalmazó-ként hivatkoznak. Bármelyiket is használjuk, azon részünket képviselik, amely túl van téren és időn és a mi személyes kapcsolatunk a magasabb dimenziókhoz.


Kéztartás (mudra) Ez a szanszkrit eredetű kifejezés kéztartást, kézpozíciót jelent. Használatuk során a meditációk alatt különféle energetikai részével vannak kapcsolatban a testnek, illetve arra gyakorolnak hatást.

Összeszorított ajkak/ kilélegzés- Szorítsd össze ajkaidat, mintha fütyülnél. Lassan lélegezz ki az így kialakított lyukon majd egy hirtelen erőteljes kifújással a maradék levegőt is fújd ki a tüdőből.

Platon-i építőkövek 

A platóni testek

  

 


Ezen öt geometriai forma az alapja mindennek az univerzumban. Mint a névből is látható Platon-ra hivatkozik, aki tanította ezeket tanítványainak, akik ezoterikus ismereteket tanultak nála. Azonban ezen ismeretek jóval korábbról származnak. Ezen öt forma az Élet virága formából származik, amely a legszentebb forma, amely a teremtést képviseli. 

Prána- szintén ismert, mint éther, az alap energiája az életnek megtalálható mindenhol az univerzumban. Benne van minden ételben, amit megeszünk, valamint a levegőben is, amit belélegzünk még érzelmeinkben is megtalálható. Azonban a legközvetlenebb forrása ezen energiának a testünk középpontjában lévő prána cső (lásd lent) Amikor közvetlenül innen vesszük az energiát akkor nem szükséges az élelmiszerekből venni, mint ahogyan általában azt a napfonat központon keresztül tesszük.
 
Prána cső- Ezen cső átmérője megegyezik a mutató és hüvely ujjunkkal formált kör átmérőjével. Ezen cső keresztül megy a testen a fejtetőtől a gátig. A prána cső a test valódi középpontján megy keresztül a gerinc előtt és nem a gerincben mivel az sokkal hátrább van.

Impulzus- gyors szemmozgás, amelyet használva küldünk energiát keresztül a tetraédereken a föld felé. Nézz fel amennyire csak lehet, majd gyorsan vidd le tekinteted a padló felé.Esetenként érezheted amint egy bizsergő érzés keresztül fut a gerincen.

Szférikus lélegzés-
Ezen kifejezés azon energia áramlásra vonatkozik, amikor a pránát közvetlenül a kozmoszból és a földből vesszük. Ekkor a prána csövön keresztül a szívcsakránál keveredik ezen kétféle energia és a csakra által kisugárzódik egy körkörös formába a test köré. A szférikus légzés, amit mi emberek elfelejtettünk, azonban a delfinek és bálnák így lélegeznek. A MerKaBa meditáció segít emlékezni, hogyan tegyük ezt újra.

szférikus légzés a legfontosabb része a meditációnak. Az orron keresztül kell lélegezni kivéve ahol erre más utasítás van. (pl. kilégzéskor ) Csillag tetraéder- Egy felfelé és egy lefelé mutató tetraédert összetéve jön létre, így együtt egy hat csúcsú csillag alakzat. Ennek két dimenziós formája Dávid csillagként ismert vagy Salamon pecsétjeként.

 Merkaba meditáció


Drunvalo Melchizedek Merkaba meditációja

Alap Merkaba meditáció:


YouTube-videoklip

  

YouTube-videoklip

YouTube-videoklip
Merkabah, Felemelkedés "szekere"

YouTube-videoklipTetrahedron Molecule with spinning Merkaba


YouTube-videoklip
Merkaba & Kundalini - Drunvalo Melchizedek

YouTube-videoklipAktív, nagy teljesítményű Merkaba
179960_2174754264735_705041885_nMerkaba


A bibliai Merkaba-képek

Ezékiel                                                        
 Illés     
    
Metatron's Cube. We read in the Bible that Enoch was the sixth patriarch after Adam and that he lived 365 years (the number of days in a solar year on earth) before he was transported to heaven. Kabbalistic legend tells us that he was transmuted into Archangel Metatron, as in Metatron's Cube. That is, Enoch is the 7th Patriarch (as in 7 spheres) and is associated with the sun; and Metatron's Cube is Enoch's Cube. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése