2015. szeptember 6., vasárnap

Dimenzióváltás--Sok-sok párhuzamos sík, a választások szerint.

A Föld is két energiával működik, hasonlatosan az emberi agyhoz. A fekete (pozitív) és a fehér (negatív) energiával. Ezeket az energiákat mágnesességnek is nevezik, van az északi és a déli mágnesesség. Ugyanúgy átszövi a Földet és kilép a Föld "bőrén" át, mint a fehér energia az ember esetében.

A fehér mágneses erővonalak mindig átszelik a fekete energiahálózatot és kisüléseket okoznak. Jelentősége olyasmi, mint az emberi idegrendszer az információ továbbításában, valamint energiapajzsként is védik a Földet, a világűrből érkező apró részecskék kisugárzásától.

A különböző fehér energia vonalak megfelelnek, az emberi szervezetben a kínaiak által meridiánnak nevezett energia vonalaknak. Ám ezek az energiavonalak nem állandóak. A beérkező részecskék sugárzásának hatására, (napszél, világűrből jövő sugárzások,) változtatják a helyzetüket. Így cserélődik fel a Föld pólusa is, szépen, fokozatosan. A pólusváltással, a dimenzió-váltás is létre jön. A Föld mágnesessége az utóbbi időkben jelentősen lecsökkent és a dimenzió-váltásig folyamatosan tovább csökken.

Mikor megtörténik a dimenzió-váltás, az állatok megzavarodnak, életük bizonytalanná válik, mert nem ismerik fel a mágneses erővonalakat, amelyek segítik őket a vándorlásukban. Ugyanakkor új fajok is létrejöhetnek a mutációk miatt, amiket a sugárzás okozhat. Az emberi agy tökéletesen üressé válik, minden információ amit tárolt megszűnik létezni, mint egy számítógép memóriája, törlés után. Az agy újraindítása akkor következik be, amikor a két pólus egymásba csúszik és egyszerre van jelen a két dimenzió. Ez akkor történik meg, amikor a mágnesesség egy időre 0-ra csökken.
 
Dimenzió-váltás előtt, a két dimenzió egyszerre van jelen, egymásba csúszik. Ezt emberi aggyal, rendkívül nehéz értelmezni, szinte felfoghatatlan. Szokatlan színek, formák jelennek meg, de azt hiszem erről már beszéltem egyszer. Ne higgyük azt hogy megőrültünk, csak két dimenziót észlelünk egyszerre. (az emberi beidegződés, az egymásba csúszást akadályozza meg, az agy-pályák kereszteződésével.) Csak a természetes anyagok maradnak meg, a szintetikus anyagok, - illúziók, szétesnek atomjaikra.

A Föld olyan, mint a pszichiáternél az a homokos kis tálka, amibe különböző dolgokat mintázhatnak a páciensek, a gereblyécskével. Csak itt időnként a Földet teljesen simává törlik. (Én most azon gondolkoztam egy pillanatra hogy a már átélt érzéseket ilyesmi is adhatja, de ennél azért bonyolultabb az emberi tudat.)

Dimenzió-váltáskor legcélszerűbb a szabadban tartózkodni, a szintetikus anyagok szétesése miatt. A legrégebbi fennmaradt épületek, piramisok, ezért vannak kőből, hogy a dimenzió váltásokat túléljék és nem másért.

Szóval a pólusváltással egybekötött dimenzió-váltás idején, a fények és a furcsa formák után az üresség és sötétség ideje következik. Ez pár napig is eltarthat . (3 nap) A sötétséget és az ürességet, a fehér energiánk és a tudatunk segíthet túlélni.
  5d föld 
Ha megtörténik a dimenzió-váltás akkor fontos tudatában lenni annak, hogy ott is mi teremtünk. Mi alakítjuk a testünket s amire gondolunk, az megteremtődik. Itt tudatosul ismét a tudatunk hatalmas teremtő ereje. Jó lenne ha addigra a félelmeinket feldolgoznánk, elengednénk, mivel az új dimenzióba simán átvisszük a jelenlegi tudati (a fehér energiában tárolt) félelmeinket is. A félelmeink életre kelhetnek, hiszen a tudat teremtő képessége sokkal erősebb lesz dimenzió-váltáskor.

Az ember életében nem a harc a kulcs a túléléshez, hanem a szeretet. ’A szeretet’. Ez a végtelenül leegyszerűsített információ azért íródott, hogy mindenki rögzítse a tudatában. Engedje el a félelmeit és a szeretetet, mint az egyetlen kozmikus törvényt felismerje. Érzéseit ehhez és a Föld rezgésszintjéhez igazítsa tudatosan.

A Föld élőlény, a Föld a teremtett Istenünk, amit az ember, a túléléséért teremtett. A Föld az ami mozdul velünk, a mi energiáink és az Ő energiái megegyeznek.

A humán agy információ átalakító képessége meglehetősen fejlett. A beérkező fényt átalakítja, lehetséges téralakzatoknak, információknak. Az agy, képes a fényből nyert információt átadni és átkonvertálni a tér-idő szerkezetén túl is. Az agy képes az 'átvitt értelmű' információk kikódolására, tárolására, szükség esetén digitalizációjára, vagy alaki megjelenítésére.

Az agyi energia adattárolása és átviteli képessége rendkívül gyors és hatékony. A humán faj agya képes a fejlettebb fajok agyi energetikájának a befogadására energetikai befogadással és átkonvertálással.

A humán faj agyi energetikája képes a nem humán eredetű és más idegrendszerű, képességű fajok, organizmusok, agyi energetikájának a befogadására, annak átalakítására, tárolására és továbbítására. Az energia/információ befogadása és beállása az, amikor a fejlettebb információt, egy algoritmussal az agy átalakítja pl. a humán faj agyi frekvenciáira, tér-idő geometriai szerkezetekre bontva. Mert a fejletlenebb tudat, csak a saját, leegyszerűsített szintjén érzékeli és alakítja át, a fejlettebb tudati, energetikai, információs csomagokat. Ezért minden humán energetikai rendszerrel létező fajnak megvan a lehetősége, a fejlettebb tudatra való rácsatlakozásra és azt saját szintjére képes átalakítani, sőt bármilyen irányba, térben, időben és tér-időn kívül, képes azt továbbítani.

A humán fajok nem alakulnak át a fejlettebb tudatú fajokká, csak képesek a kommunikációra megfelelő felkészülés és befogadási készség esetén. Az idegen entitás érzékelni képes a földi történéseket s ugyan úgy képes a felkészült humán faj érzékelni a különböző fajok történéseit.

A humán faj érzékeli, befogadja, átalakítja és ha szükséges továbbíthatja bármely tér-időbe, vagy azon kívüli valóságokba és a teremtett illúziókba, a saját vagyis egyéni, a kollektív, a globális, az isteni és az ISteni tudatot is bármikor.

A humán fajok, ha felismernék, akkor rájöhetnének arra, hogy a szavakkal képesek a DNS-ük megváltoztatására is. A szavak hullámai által keltett rezgések, képesek a DNS-t kombinálni, fejleszteni. A DNS, nemcsak a humán és egyéb fajok felépítéséért felelős, hanem információt tartalmaz és továbbít. Olyasmi lehet, mint a ti internetetek. „csatorna”

- folyamatosan változó, fejlődő információt tároló, s továbbító rendszer, csatorna
 
Nemcsak földi, -napi, dimenzióváltás van, hanem a földön lévő fajok belső dimenzió-változása is folyamatosan történik. Az emberi faj pedig különösen alkalmas, a kommunikáció általi változásra.

- megtisztelsz. Köszönöm
- én is köszönöm, hogy beszélgethetek veled.

Fontos lenne végiggondolni az emberi világ szókészletének a rezgését s tudni, hogy minden nyelven, az azonos szavak, azonos rezgést keltenek. S a szavakkal még a sugárzás károsult DNS is teljesen meggyógyítható. Az emberi DNS pedig képes fekete lyukakat létrehozni, ezáltal távoli pontokat is összekapcsolni.

Az univerzum fekete anyagának összetételében, azonos mennyiségben van jelen a tudat, az elme szintjén, végtelenen mennyiségben. Sűrűség szempontjából viszont azonos, így a tudat bármikor átléphet bármely létező dimenzióba, vagy teremtett illúzióba, a féreglyukak megnyitásával. A tudat belépésekor, a test, a fizikai anyag, a saját síkjában marad, vegetáló, automatikus választási lehetőséggel, a fizikai test túlélésének érdekében.

Ez a teleportáció, a tudat szintjén tökéletesen működhet, a humán faj tudati teremtésével.


A Föld jelenlegi kristályrácsának átalakulása folyamatos és az atlantiszi kristályrácsnál erősebb energetikai változással jár.

Jelenleg a Föld karantén alatt van s eddig a humán és egyéb életformák tudatának elnyomása folyamatos volt.

Ha pl. a Földön egyik napról a másikra mindenki abbahagyná a munkáját, akkor az úgynevezett "humán" vezetők, nem tudnák többé rabságban tartani az emberi fajt.

Ehhez a pénz teljes bukásának, vagy a humán fajok tökéletes tudati felszabadulásának kell bekövetkeznie.

A tudat egyik manipulációja, elnyomása, a 3. dimenziós hallucinálás, (tér-idő) amiben a humán fajt tartják.
5d föld 
A magasabb rezgésszintű tudatformákat, birodalmakat és entitásokat, már nem lehet az idő-tér kombinációjával, vagy ezeknek, véglegességével korlátozni.

A magasabb rezgésszintű tudatok, energiák, régen elkötelezték már magukat, a Föld ismételt dimenzióváltásának segítésében.

A Föld ketté fog válni s ebben gyakorlatilag, az univerzum minden létformája segíteni fog, a földön levő mindenféle életformának. Ketté fog válni egy felemelkedő földre, amely a 8. dimenzióba emelkedik és egy gyengébb rezgésű, katasztrófákon átmenő, de szintén rezgésemelkedő, 5. dimenziós földre. Ennek a galaxisnak a napjából, hatalmas foton-hullám érkezik, ami segíti a kettészakadt Föld felemelkedését, a 8. dimenzióba.

A "NASA" pedig igyekszik megtartani a humán-tudat korlátozását, a 3 dimenziós működéssel, valamint, a fénysebességhatár és egyéb dolgok illúziójával.

A média folyamatos félelemkeltő hatása a legkárosabb a tudatra és a legnagyobb szolgája a sötét erőknek, amelyek a paradicsomi asztal egyensúlyát megbontották.

Ezek a félelemkeltő módszerek a legnagyobb ellenségei a földi entitások és a humán faj rezgésváltásának és felemelkedésének.

- Köszönöm
- mi is köszönjük
- Béke legyen bennetek
- veled is, benned is, köszönöm...

A végtelent is lehet érzékelni a tudat kitágításával, de ehhez, a humán faj felfogásának át kell alakulnia, a világegyetem formai megjelenéséhez. Fel kell fognia a végtelen fogalmát s abba kell hagynia a hazugságok terjesztését, melyekért pl. a "NASA" igencsak felelős.


Az univerzumnak nincs születése, sem pedig kezdeti időpontja. Ha ezt a téveszmét elengedi a humán faj, akkor kiteljesedhet a végtelen észlelésében. Amennyiben a végtelen nemcsak fogalmilag, hanem a valóságban is tudati szintre emelkedik, akkor a fátyol lehull és nem kérdéses többé ISten létezése, sem pedig a további világok, entitások és mindenféle tudatok, organizmusok, jelenléte sem.

A végtelen ugyanúgy érzékelhető és észlelhető, mint pl. egy kör, s annak pontjai, tehát megtapasztalható teljes kiterjedésében. A végtelen nem-megszámolható és nem-megmérhető mennyiségű pontokból áll. Ha rajzolnánk egy kört s azt utána kiegyenesítenénk, akkor annak nem lenne se eleje, se vége és csak végtelen folyamat alatt lehetne bejárni. Az univerzum, hasonló a kör kiterjesztéséhez. Végtelenné válik, de a tudat képes bejárni.

Nos a dimenziókat úgy képzeljétek el mint sok kör kiegyenesítését, vagy lineáris ábrázolását. Az egyenest, ha körökre kivetítjük, azokon örökké körbe lehet járni, hiszen nincs kezdete és nincs vége. A kör egyenes, egy meghajlított egyenes. A kiegyenesített körön, sem előre, sem hátra nem tudsz úgy lépni, hogy ugyanarra a pontra juss.

- a kör kiegyenesítését, a kör elvágásaként lehet értelmezni? Mert a kör végtelen, hiszen se eleje se vége. Egy egyenesnek pedig, eleje is vége is van. Ha meghajtom az egyenest, kör lesz belőle. Az eleje és vége összeér.

- és van lehetetlen? Ha végtelen a kör, akkor végtelen a vonal is, amivé kiegyenesíted. Szabadítsd fel a tudatod a belétáplált káprázattól.

- igen. Az elejének tűnő kezdet, egyben a végének is tűnik. Így végtelen.

Hiszen a végtelennek is kellenek, illetve vannak koordinátái s ezek segítenek meghatározni a dimenziók tájékozódó pontjait. A dimenziók színterei végtelenek. Ez a kvantummechanikai rész és kapcsolat, egyszerűsített magyarázata a dimenziókról.

A kitágult tudatnak érzékelnie kell egy alaphelyzetet, egy kiinduló pontot, hogy aztán ezzel a technikával tájékozódni és kommunikálni tudjon a végtelenben és a kölcsönhatást megtapasztalja, illetve kifejtse. A tudat nézőpontjai adják meg a koordinátákat és rögzítik a térpontokat. A viszonyítási alapot, az emberi tudat generálja, mert a tájékozódáshoz kellenek a viszonyítási pontok. Minden tudatfajta alkalmaz viszonyítási pontokat.

A humán tudat is térkitöltő hatású és térpontokat rögzít (pl. kiindulási pontokat), ezzel tud saját rendszerén belül hatni különböző tényezőkre, pl. a lassan ismertté váló kvantumfizikai együtthatókra. Ez a tudati súly, amiről a humán faj nem vesz tudomást. Pedig saját maga képzi, minden külső és belső észlelésével és egyéb tényezők rögzítésével.
3D Tudat. A Tudat-rögzítő pontok lehetséges tér-rácsa, egyszerűsített ábrázolással.
A Merkaba lehetséges felépítése a tér-idő dimenzióban.

Párhuzamos dimenziók egymásba illeszkedése.


Dimenziók illeszkedésének lehetséges módozata.

Tér-rács szerkezet- létezik idővel nem rendelkező tudat,
- létezik végtelen idővel rendelkező tudat,
- létezik rögzült idővel rendelkező tudat,
 
A humán faj, a rögzült idejű idő-tudatot használja. Ebben létezik a múlt, a jelen és a jövő. Néhány kivételes esetben ezek egyidejű használat is lehetséges, mint Leonardo Da Vinci, Galilei, és Einstein esetében.


Az idővel nem rendelkező és a végtelen idővel rendelkező tudat kiterjedése lényegében azonos s csak fejlettebb entitások rendelkeznek vele. Nem-rögzült humán tudat, jelenleg nem létezik.


A humán faj jelenlét-tudatát, a saját rezgési frekvenciája és a tudat térfogatának rögzítésével éri el. A tudattal jelenleg az ember nem tudja saját alakzatát, tudati kiterjesztését feloszlatni, csak bizonyos rezgésszint emeléssel, vibrációs mozgást létrehozni.


A szeretet rezgése 528 Hz, a kristálytudat rezgése pedig 417 Hz. A Solfeggio frekvencia skála. 174, 285, 396, 417, 528, 639, 741, 852, 963 Hz


Ezek a frekvenciák a csakrák és a Föld harmonizálásához szükségesek. A fejlettebb tudatú segítő fajok, kb. 40 éve sugározzák már a Földre ezeket. Egyébként, a szolmizációs hangok is ugyanezeket tartalmazzák.


A Föld mikro-rezgés változásai, 0,1 mp-től 10 percig bezárólag, 10 Hz-től 0,001 Hz-ig terjednek. Ezek a mikro-pulzációk, mostanában folyamatossá váltak.
Az 5 Hz és a 0,2 Hz óriás-rezgés kozmikus hatású s a földi idő ugyanazon napszakaiban jelentkezik. 6-12-18-24 órakor.


A Föld egyedi, természetes rezgési frekvenciája kb. 7,8 Hz. Jelenlegi mágneses tere, még plusz 100 Hz-t kap bizonyos időszakokban az univerzumtól. Ezek idézik elő a gyorsulást, a mágnesesség fordulását, a pólusok elmozdulását.


Beszéljünk kicsit a humán faj agyhullám rezgéseiről is.

Béta = éber állapot, 13-30 Hz. (logika, döntés, koncentráció)
Alfa = nyugalmi, ellazult állapot, 8-12 Hz. (problémamegoldó, testgyógyító)
Théta = mély nyugalmi állapot, 4-7 Hz. (kreativitás, feldolgozás, tolerancia, tanulás)
Delta = mély alvás, 1-3 Hz. (regenerálódás) és amit nem tudnak, hogy ilyenkor a tudat feltölti önmagát, kapcsolódik az univerzális energiához.

A humán fajnak minden agyhullámára szüksége van, de amikor rezgésszint változást fog saját magán belül létrehozni, akkor a delta agyhullámra kell eljutnia. Most a dimenzióváltással egybekötött rezgésszint változásról beszélek, ami segít a külső dimenzióváltozásban.


- Ezek az információk, most megint minden humán síkba eljutottak. Kíváncsi vagy számadatra?
- A humán síkok számára? Igen.
- A jelenlegi létező és teremtett síkok száma, ***.***.***.***.***
- Beszélnél egy kicsit a dimenziók és a síkok összefüggéséről?


Majdnem minden dimenziónak vannak teremtett síkjai. Sok-sok párhuzamos sík, a választások szerint. Ez leginkább a humán fajra jellemző.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése