2015. május 24., vasárnap

2015 A megújjulás ÉVE !

A szív és az érzelmi impulzusok kerültek középpontba. Megint
A szív folyamatosan visszaveszi elsődleges irányítását, s felébreszti az emberben tiszteletet, amely megjár számára.
A szív, mint szerv, a sejtjeiben őrzi a lélek emlékezetét.
A szív erőtere, amely az aurát ellátja a megfelelő információkkal, pontosan akkora, amilyen idős az emberi lélek, és amekkora erővel bír hatni a világában. A szív egy információs központ, amely fogja az adást a „túloldal”, és a fizikai világ dimenziói közt, és lereagálja valami módon az érkező információkat. Nem ismeri az időt, az érkező adás lehet, hogy egy teljesen más téridőből érkező információ, nem is tudja miképpen és mikor valósulhatna meg a külvilágban, de leközvetíti az emberi tudatnak valamelyik frekvencián.
Ezzel megjelenik a vágy, az érzés, a félelem, a hirtelen boldogság érzet, a határtalan fájdalom. Érzékelheti és átvezetheti magán galaxisok üzeneteit. Holott nem is az övé, nem is az ő sorsához tartozik. És esetleg nem is az ő életében valósul meg. Ezért van az a jelenség, hogy sok médium lát valaki életében esetleg egy szépséges jövőt (vagy múltat), mert az időtelen térben vizsgálódik, egy nem időhöz kötött frekvenciát hallgat. A médium meglátja, meghallja, netán megérzi, a legideálisabb esetben minden érzékszervével felfogja, és áthozza az üzenetet. Ezzel el is indítja a megvalósulás útján. A kérdés az, hogy az ember, akinél meglátta, hol tart a saját útján. Lehet, hogy az unokái fogják megélni az üzenet eredményét. Viszont az üzenet kiolvasása felgyorsítja a változásokat, a karma kijátszásokat. Ezzel egy időre nagyot nehezedik a kérdező sorsa. Mert egy boldog jövő megvalósulásához ki kell játszani, meg kell oldani az akadályokat. Ugyanez igaz a nemzetekre, az  emberiségre is.Egy egy előre mutató jóslat, egy lehetséges jövőkép becsatornázása a Föld erőterébe, szívébe, elindítja a folyamatot. És kivívja az ellentámadást, a program és szereplőinek meg semmisítését, levadászását. A történelem végtelen példát mutat erre a háborúival, a békétlenség hirtelen felszításával.
A világokat, dimenziókat átszelő, üzenetet áthozó médium  átvezeti a szívén, behozza ebbe a világba, ahol általa megfogan. A szív fog minden adást, és a jeleket továbbítja a többi szerv felé.
Az egyik fő kérdés az, hogy az Adó fél a túloldalról, vagy evilágból, vajon milyen minőséget szolgál. Az elmúlt évek kiképzései ezt voltak hivatottak megtanítani az emberi létezők azon tagjainak, akik nagy aurával bírnak, és rendelkeznek olyan sejtinformációkkal, amelyek a Halhatatlan Lélekből való szikrák.
Ha az ember önmaga tiszta lelkű, igazságszerető, megfontolt létező, akkor bár átengedi magán, de mérlegelés után törli az információt. Amikor a szív összeszorul, akkor tudhatjuk, hogy az információ minősége, bármily ígéretesnek tűnik is, jobb, ha törlésre kerül, mert ártó lenne hosszú távon mindenkinek. Ez ellenállás megjelenik a szívben azonnal. Az egyedi ember ekkor kijelentheti, „nem hallgatok erre az üzenetre, mert olyan helyről érkezik, amely ártására van az emberiségnek és nem szolgálja a sorsomat”. Az agy azonnal reagál, és kiadja a tiltást. Ezzel más emberekhez is kiközvetíti, hogy ez a frekvencia negatív, ez az információ manipulatív. Érkezett bárhonnan is.
Vannak olyan napok, sőt hetek, hogy a szív fuldoklik az érkező információk alatt, mert a bolygó emberisége ki van téve egy vagy több erős manipulációs hatásnak. Olyankor az egyedi ember a társaival összefogva, saját lelki erejére támaszkodva tudja erőben tartani magát, megkeresni az „élősködőket” , és a hozzá tartozó „lélektelen létezőket”. A szív csakra olyankor automatikusan védi magát a külvilág felé, és a belső, túloldalról érkező energiákra, lélektöltésekre támaszkodva éli túl a sötétség idejét.
A szív, az érkező jeleket továbbítja az agy felé, amely pedig átalakítja. Az agy emlékszik a külvilág hatásaira, memória rekeszeiben tárolja a külvilág programjait. Ismeri az időt, átlátja a teret. Az agy tudja, hogy a fogott információkat , legyen ez a külvilágból jövő, vagy lélekből fakadó, hová helyezze el a külvilágba.
A mostani időszaktól az agy „kifényesítésére” terelődik a hangsúly. Mindez azért, hogy  a szív impulzusait képes legyen úgy behelyezni világába, hogy abból Élet fakadjon.  Sok évet fordítottatok arra is, hogy a gondolataitokat képesek legyetek uralni, rendszerezni, megfelelő Tervet készíteni belőle.
 Az agyban megjelenő gondolat jelenleg 3 napon keresztül képes megmaradni, aztán halványodni kezd a rengeteg új információ alatt. Az egyre gyorsuló világ egyre több információt képes befogadni. Elvesznek olyan információk is, amelyek a szívből pozitív jellel kerültek fel az agyba értékelésre, tervezésre. Amelyek a sors kiteljesedését szolgálták volna. 3 nap után viszont a felszínről mélyebb rétegekbe kerül az információ.
Ami a leginkább jó megoldás az átalakulás gyorsuló időszakában, a megjelenő információk felírása a nap egy reggeli időszakában. Még mindig a reggeli időszak a szív számára a legideálisabb. Ha az információ ereje feszít is 3 nap alatt, de a szem ismét meglátja és megidézi az agy számára, amikor átnézzük az előző napok írásait, hogy vajon mit is tettünk meg, mit indítottunk el, és mi maradt el. Ami nagyon nem a miénk volt, csak tetszetős valamiért, az úgyis kiesik a rostán, mert nem lesz hozzá kapcsolódó, támogató információ a későbbiekben.  Az agy eddig nem használt területei  kezdenek felfényesedni, használatba kerülni. Minél idősebb, elhasznált a test, annál több zavart képes okozni ez a folyamat. Ezért egyre inkább rákényszerül az ember, hogy felvegye a kapcsolatot a környezetével, a figyelmét a Földjére fordítsa ismét.
A belső szív – agy összehangolás külvilági jelei az elektromos eszközök, telefonok tönkremente, cseréje. A zavar mértékét, (ha van) ezeken lehet lemérni.
Amit még újra kell gondolni, az a Halhatatlan Lélekkel való kapcsolat. Élnek emberek  ezen kapcsolat nélkül. Élnek úgy emberek, hogy a szikra már jelen van, de az emberi tudatuk nem tud felemelkedni hozzá. Sokan élnek úgy, hogy azt hiszik a Halhatatlan Lélekkel van kapcsolatuk, s közben félnek a haláltól és tulajdonképpen az élettől is. A Halhatatlan Lélek egy adott frekvenciától elérhető csak, nem az ember természetes joga. Ezt elveszítette az emberiség.
Van az emberi lélek, amely viszont az ősök emlékezete, a vérvonal hossza.
A kérdés az, hogy az emberi létező honnan veszi az töltést, amivel éli a sorsát. Ezt a kérdést hivatott eldönteni a szív, amely nem adja el a benne rejlő lélekmagot, semmilyen hatalomért, gazdagságért, egyéb jól hangzó ígéretért, hanem önmaga erejéből felnő a Halhatatlan Lélekhez. S ez a lélekmag minden emberben ott rejlik már. Rengeteg réteg zárja el, sok mindent kell értékelni és átértékelni miatta, sok nehéz ösvényt kell bejárni, hogy meglelje egy létező, de ott van mindenkiben.
Ezt a kérdést hivatott eldönteni az agy, amely a döntéseivel az Életet szolgálja és teremti újra és újra.
A cél pedig az, hogy minden ember képessé váljon visszatérni a Halhatatlan Lélekhez.
A környezet mindig reagál az emberben zajló változásokra, azonnal megmutatja, hol a gond, vagy hol van éppen kiegyenlítődés. Az időjárás, a katasztrófák  jelzik, hogy a népek közös tudatában mi zajlik éppen dominánsan. Vagy éppen népek között mi zajlik le. A közös tudat nem a lélek.
Most az emberiség közös szintjén zajlik a szív és az agy, a lélek és tudat összehangolása. A népek, akik eddig őrizték a helyeket, ahol a naprendszer lélek és tudat kapcsolati pontjai voltak, most összehangolódnának egymással.  Miképpen az egyedi ember is a saját központjaival.
Innentől már nagyon nem mindegy, hogy az emberi hang a lélek húrjainak ad e hangot, vagy pedig a tudat lélektelenségének. Az egyik csak az időtlen dimenzióké, a másik pedig csak anyagi érdekeltségű. Mindegyiknek köztünk élnek a képviselői.
A kettő együtt tud harmóniát hozni az anyagi világban.  És az egyedi ember sorsában.
Miről is beszéltünk eddig?
Vannak olyan népek, helyek, emberek, akik a mélyrétegek alatti zárt lélekmaggal és domináns emberi tudattal élnek.
Vannak olyan népek, helyek, emberek, akik élő lélekmaggal, különböző szintű lélek kapcsolódásokkal bírnak, de az emberi tudat anyag teremtő erejével nem nagyon.
És vannak olyan létezők, helyek, népek, akik bírják a lélek erejét és kapcsolatát, és a tudat dominanciáját is.
Bennük nagyrészt a harmónia hangolódott el, vagy az egyik, vagy a másik rész lett kissé erősebb, mert nehéz „két világban”, túloldalt és evilágban egyszerre élni.
Most az ő sorsuk kerül előtérbe.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése