2015. február 22., vasárnap

Használjátok --A teremtés művészete. Minden megadatik, csak akarni kell!
A kezekből áradó energiát ősidőktől használják arra, hogy az érzelmi erőtől fűtött gondolatformák az akarat manifesztáló ereje által pozitív hatásokat idézzenek elő. Most a szellemi teremtés művészetében két, igen fontos kéztartást ismerhetnek meg.
A fejet tisztán tartani; a lelket készenlétben, a szív mindig kéznél van. A szívvel érezz és szeress, a fejjel akarj és láss! Minden tudás lényege ez. Minden megadatik, csak akarni kell! 
Mindazt, ami spirituális fejlődésünkhöz nélkülözhetetlen önmagunkon belül találjuk. Az üdvözülés nem kívülről jön, hanem belülről. A kéz a szívvel összekötve segít a felemelkedésben, a tudat kiterjesztésében, és megmutatja:
• a láthatatlan erők és intelligenciák létezését
• az Isteni Energia mindenütt-jelenvalóságát, mindenhatóságát, mindentudását
• más dimenziók és valóságok létezését
• minden élet azonosságát
• hibáink dualisztikus észlelését
• a Szellem boldog természetét, az Isteni Öntudat világosságát
• a lélek különféle hatalmait
• az idő és a tér illúzióját
• a lélek születési előjogait (egészség, nyugalom, jólét, öröm)
• az Isteni Szeretet erőteljes természetét
• a fizikai test tiszavirág életű természetét
• a lélek valóságát
• minden érzékelő élet szentségét
• az erkölcs fejlődéshez nélkülözhetetlen szükségességét
A manifesztáló mudrát – a két kéz ujjhegyeit összeértetik, miközben középen üreget képeznek – hitbodedut meditációban végzik.
Ebben a kézpozícióban felhalmozódik a magnetikus erő, amellyel mágnesezni lehet egy gondolatot, ötletet, érzést. Az így létrehozott gondolat – vagy érzetforma a kozmikus birodalmakban arra törekedik, hogy testet öltve minél előbb megnyilvánuljon. A szellemi teremtés művészetében legjelentősebb mudra, a manifesztáló mudra segít létrehozni a testet öltéshez szükséges erőt, amely a programozásnak megfelelően megteremti a gondolatformában rejlő lehetőségek legrövidebb úton történő megvalósulását.
• - a mudra felvétele közben lelkierők és magnetikus erők felhalmozása
• - hangolás (angyalok neveinek mantrázása, vagy kántálása)
• - angyali erőkhöz való könyörgés, az angyali energiák együttműködésre ösztönzése
• - az angyal hatáskörével analóg gondolatforma megalkotása, képi megjelenítése – imagináció
• - a bizonyossággal és hittel feltöltött gondolatforma magasabb világok felé kibocsátása
Megnyugtat, segíti az elmélyülést, testi-lelki-szellemi harmonizáló, energetizáló.
A tisztelet jele harmonizálja az ember biomagnetikus mezőjét. A mellkas előtt egyesített kezek és ujjak a vallásos gyakorlatokból ismert imatartás póza úgy konfigurálja az ember energiaszerkezetét, hogy megkönnyítse az erők cseréjét a mikro- és makrokozmikus világok között. 5-10 percig tartva a mudrát érezni, ahogy az energia növekedik a kezek területén, majd lassan terjed a karokig és a test többi pontjáig. Ez a mudra egy automatikus választ indít el az idegrendszerből, ami a végtagok és a test szokatlan mozgásaival végződik.
A kéztartás által felkelthető lelki és mentális tulajdonságok: semlegesség, alkotókészség, alkotó képzelet, felébredt tudat-erő, Isteni Könyörület, átgondolt tudás, dolgok lényegéig hatolás, csodatétel, sorsirány-változtatási képesség, magasztos szolgálat áldásimpulzusa, isteni őserő, testi gyógyulás áldásimpulzusa, isteni jóindulat áldásimpulzusa.Részlet:Gyógyító kéztartások

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése