2014. május 29., csütörtök

A tudatos teremtés tíz alapelveA tudatos teremtés tíz alapelve

Ten Principles of Consciously Creating
© Fred Sterling
Contact:
Lightways Publishing, 3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawai, 96819, USA
Lightways@Kirael.com, Tel: + 808 952-0880, http://www.kirael.com/

A magyar fordítás forrása:: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

Kirael mesterről ...

Kirael mester egy szeretett lélek a hetedik dimenzióból, aki fényét a Föld bolygónak ajánlotta, hogy segítsen az emberiségnek gyógyulni, fejlődni és megtapasztalni azt, amit ő „Nagy Változásnak” nevez a tudatosságban [„Great Shift” in Consciousness]. Kahu Fred Sterling médiumi közvetítésével jut el hozzánk; Kirael mester ősi bölcsességet nyújt, és utat mutat a jövőnk felé.

A közelmúltban, hatalmas energiák hatoltak be a Föld bolygóra, olyan forrásokból hozva ismeretet, ami nem könnyen hozzáférhető az emberi világnak. Az 1970-es években Jane Roberts egy figyelemreméltó nem fizikai entitást közvetített, akit Seth-nek hívtak. Ma, számos jelentős és szeretett energiát közvetítenek, hogy segítsék az Anyaföldet és annak lakosait: Kryon-tól Lee Carroll [ahogy Lee Carroll ejti: "Krájon" - oroszul: Крайон], A Csoport-tól Steve Rother, Gaia-tól Pepper Lewis, és Michael Arkangyaltól Ronna Herman, és még sokan mások.

Az 1980-as évek végén egy izgalmas új energia erő jelent meg, mely ismert volt a Fénytevők új generációja számára. Kirael-nek hívta magát [ejtsd: Kirael] és Kahu Sterling-é a megtiszteltetés, hogy a médiuma lehet. …* Kirael tisztázta, hogy energiája nem hímnemű, és nem nőnemű, inkább egy fény minta egy váltakozó dimenzióból.
*[Fordító megjegyzése: a magyar nyelvben nincs hímnemű és nőnemű személyes névmás, így az egyes szám harmadik személy takarhat nő- és hímnemű létezőt is – nyelvünk nem tesz különbséget nő és férfi között.]

Kirael itt van egy monumentális jelentőségű, példa nélküli küldetés okán. A történelem ezen pillanatában tűnt fel, hogy beteljesítse az ősi próféciákat – amit sokszor ismételtek az évek során – egy fejlődési ciklusról, ami közel 200.000 évvel ezelőtt kezdődött. Nem véletlen, hogy olyan sok nagyszerű energia van itt egyszerre, mivel ez egy egyedülálló változás és fejlődés ideje.

Kirael mester, ahogyan őt hivatalosan ismerik, eljött, hogy bevezesse az Anyaföldet és annak lakosait egy mélyreható evolúciós változás új korszakába, amit ő a „Nagy Változásnak” nevez a tudatosságban [„Great Shift” in Consciousness]. A történelem ezen periódusát – ahogy azt az ősi maják, amerikai őslakosok, egyiptomiak, a bibliai naptárak, Nostradamus és sokan mások megjósolták – „végső időknek”, „zéró pontnak”, „idők végének” és más félelmetesen hangzó nevű korszaknak hívták. Ez Armageddon, a Mennybemenetel, Elragadtatás vagy az Apokalipszis élénk képeit csalja elő.

Kirael, következetesen képviseli azt, hogy a Nagy Változás nem a végzetről és szomorúságról szól, ez a nagy öröm és ünnep ideje, mivel az Anyaföld újra kiegyensúlyozza magát és felkészül egy új dimenzióba történő tömegméretű fejlődési [evolúciós] elmozdulásra. Kirael mester legnagyszerűbb kötelessége az emberi világ meggyógyítása.

Mikor történik meg a Nagy Változás? Már elkezdődött – mondja Kirael – bár ennek a változási folyamatnak a tetőpontja akkor jön el, amikor „mi az emberek” csatlakozunk ahhoz, hogy spirituálisan ráébredjünk arra a tudásra, miszerint korlátlan lények vagyunk, felelősek vagyunk saját végzetünkért, és minden egyes emberen belül van egy fényszikra, ami arra vár, hogy egy olyan életet éljen, ami inkább a szereteten, mint a félelmen alapul.

Az ősi bölcsesség részeként Kirael mester elhozta és megosztotta a Föld bolygóval a Tudatos teremtés tíz alapelvét [Ten Principles of Conscious Creation]. Ezek az alapelvek egyszerűek, mégis hatékony eszközök a feleszmélésre, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy te teremtsd meg életedet vágyaid szerint. Mindegyik alapelv egy kulcs, mely nyitja a tudatosság magasabb szintjét és rácsatlakoztat a saját teremtésed hatalmához.A tudatos teremtés tíz alapelve
A tudatos teremtés tíz alapelve az ébredés, ráeszmélés hatékony eszköze. Amikor tanulod és gyakorlod, hozzájárul, hogy vágyaid szerint alkosd meg életed élményeit. Akár fizikai állapotot gyógyítasz, vagy keresed azt a bizonyos tökéletes kapcsolatot, a tíz alapelv meg tudja mutatni neked az utat. Ezek a megtévesztően egyszerű alapelvek segíthetnek neked irányítani egy vállalkozást, új otthont találni, felébreszteni fizikai képességeid, vagy drámaian megváltoztatni az anyagi helyzeted.

A tudatos teremtés tíz alapelve a fejlődést jelenti. Nincs vége azoknak az ajándékoknak, melyeket nyújtanak. Nem számít, hogy a siker melyik szintjét érted el, az alapelvek mindig ott lesznek, arra várva, hogy egy másik szintre juttassanak. Ezek a bölcsesség és az útmutatás végtelen eszközei. Hogyan működnek? Alapvetően mindegyik alapelv egy kulcs, mely nyitja a tudatosság magasabb szintjét és rácsatlakoztat a saját teremtésed hatalmához. Meghívunk, hogy fedezd fel az alapelveket weboldalakon, könyveken, audio felvételeken, kurzusukon keresztül.


Igazság
Bizalom
Szenvedély
Tisztaság
Kommunikáció
Befejezés
Imádság
Meditáció
Alvási állapot programozása
Mesteri irányítás


A hármasság

Első – Igazság
Az igazság a szeretet lényege, amiből minden valóság kiterjed és fényetek alapja a földön. Az igazság a gondolat, a világ és a cselekedet teljessége, ami megalkotja a szabadságot, hogy az légy, aki igazán vagy. Az igazság a többi kilenc alapelv megalapozója.

Második – Bizalom
A bizalom egy belső tudás, ami abból az igazságból ered, hogy a Teremtő egy része vagy, és a valóság minden szintjével kapcsolatban vagy, illetve a megértés, hogy életedben minden tökéletesen bontakozik ki.

Harmadik – Szenvedély
A szenvedély a lényeg-energia, mely által megérzed saját teremtő fényed jelenlétét. A szenvedély annak a megértése, hogy korlátok nélküli fény-lény vagy. Ez egy erő, mely hagyja, hogy életutad folyamatosan fejlődjön.

A három elkötelezettség

Negyedik – Tisztaság
A legegyszerűbb formájában, a tisztaság annak az elismerése, hogy a fizikai önmagad egy nagyobb, nem fizikai hatalomnak, erőnek a része. A tisztaság a saját igazságod tudása, mely vezet téged, hogy tudatosan teremtsd meg életed.

Ötödik – Kommunikáció
A kommunikáció az energiák és információk (a szavakat beleértve) cseréje emberek között, a fizikai önmagad és az esszenciális vagy felsőbb éned között, és közötted és a fény látatlan erői között.

Hatodik – Befejezés
A befejezés annak a tudása, hogy egy tapasztalat, egy folyamat, vagy egy út végeredménye a megértés több szintjén létezik. Minden befejezés egy új tapasztalás, folyamat vagy út kezdetét nyitja meg.

A négy pillér

Hetedik – Imádság
Az imádság egy kommunikáció az emberi önmagad és a fény látatlan erői között, amiben benne lehet a saját felsőbb éned, a Teremtő, az angyalok, kísérőid, stb. Az imádságnak nem kell vallási cselekedetnek lennie; ez egy lehetőség számodra, hogy meghatározd gondolataid, érzéseid és vágyaid életutad mindennapjaiban. Kirael mester szavaival: „Az imádság a kérés; a meditáció az, ahol meghallod a válaszokat az imádságaidra.”

Nyolcadik – Meditáció
A tudatod lecsendesítésének gyakorlata, hogy képes legyél tudatosan ismeretanyagot, bölcsességet és iránymutatást fogadni a nem fizikai forrásokból. Kirael mester szavaival: „Az imádság a kérés; a meditáció az, ahol meghallod a válaszokat az imádságaidra.”

Kilencedik – Alvási állapot programozása
Az alvási állapot programozása annak a gyakorlása, hogy megnyerd a felsőbb éned, vagy lényegi fényed, hogy amikor alszol, vegye fel a kapcsolatot és kommunikáljon mások felsőbb énjével.

Tíz – Mesteri irányítás
Mesteri irányítás: megalkotni egy kollektív tudatosságot, mely arra összpontosít, hogy létrejöjjön egy bizonyos tapasztalat, vagy végkifejlet. Ez a kollektív tudatosság állhat fizikai emberi lényekből, emberek felsőbb énjeiből, angyalokból, vezetőkből, és a fény más látatlan erőiből.

Rövid történet

A tudatos teremtés tíz alapelve ősi bölcsességének tana, ami majdnem elveszett az Alexandriai Könyvtár tűzvészében évezredekkel ezelőtt, amikor 400.000 és 700.000 könyv és tekercs veszett oda. Kirael mester szerint, közel 200.000 kötet túlélte a tűzvészt. A megmenekült tekercsek közül néhány kiválasztottat a Tanácsadók Birodalma visszahozott, hogy újra bemutassák a bolygó fejlődésének azon pontján, amikor azokat az emberiség a legjobban tudja megérteni és hasznosítani. A tudatos teremtés tíz alapelvét egy ilyen iratban rögzítették, ami megelőzi az Alexandriai Könyvtár korát. Ezeket az alapelveket megvilágosodott ősi társadalmak gyakorolták – mint Lemuria – mintegy 50.000 évvel ezelőtt.

Miért mutatták be újra ezeket az alapelveket az emberiség történelmének ezen időszakában?
A tíz alapelv itt van, mert éppen a tudatosság nagy változását éljük.
Itt vannak az alapelvek, mert mi, az emberek megemeljük a globális tudatosságot a kritikus tömegig, ahol a teljes Föld bolygó és annak lakói a dimenzionális tudatosságban egy sarkalatos változáson mennek keresztül. Itt vannak, mert az emberi fejlődés egy olyan időszakában vagyunk, ahol – tudatosan – megteremthetünk mindent, amire vágyunk életünkben. Ahogy Kirael mester magyarázza: „Minden a Teremtőként kezdődik, és minden a Teremtőként fejeződik be.” A tíz alapelvvel felismerjük, hogy nem vagyunk elválasztva a Teremtőtől. Mi vagyunk a Teremtő.© Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing,
3075 Kalihi Street, Suite 101,
Honolulu, Hawaii
96819, USA
Lightways@Kirael.com
Tel: + 808 952-0880
http://www.kirael.com/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése