2014. április 3., csütörtök

A 12 ikertulajdonság-Elisabeth Haich: Beavatás I.

Eljött az idő, hogy legújabb feladatodként a tizenkét ikertulajdonsággal foglalkozz. A beavatás során ezt a próbát is ki kell állnod. Jól figyelj tehát, és jegyezd meg, amit most mondok neked. Ahogy a "hallgatás" és a "beszéd" ugyanannak az erőnek két, egymást kiegészítő megnyilvánulása, úgy tizenkét tulajdonságpár is felsorolható, amelyek fölött meg kell tanulnod uralkodni. Mostantól csak a délelőttöket töltöd a templomban, azután visszamész a palotába és minden lehetőséget ki kell használnod, hogy olyan sok időt tölts el emberek társaságában, amennyi csak lehetséges. Sokkal könnyebb ugyanis ezeken a tulajdonságokon a templomban úrrá lenni, mint a világi környezetben. A nagyvilágban azonban a legkülönbözőbb kísértéseknek vagy kitéve. Ott sokakkal találkozol, akik a testüknek élnek, és téged is befolyásolni akarnak. Sokkal nagyobb az elbukás veszélye. Ha az összes tulajdonságot képes vagy uralni a nagyvilág forgatagában, akkor a beavatás próbáit is kiállod.


tizenkét ikertulajdonság a következő:
Hallgatás-beszéd

fogékonyság - befolyásolhatóság
engedelmesség - uralkodás
alázatosság - önbizalom
azonnali cselekvés - megfontoltság
bárminek az elfogadása - a különbségtevés képessége
óvatósság-bátorság

nincstelenség - korlátlan birtoklás
a kötődések hiánya - hűség
a figyelem középpontjában levés - háttrébe húzódás
a halál megvetése - az élet tisztelete
közömbösség-szeretet

Az állandó harcok évezredei és a kapzsiság, a hiúság, az irigység, a bosszúvágy, a gyűlölet és a többi állati tulajdonság minden szépet, jót és igazat elpusztítana, ha az isteni gondviselés nem biztosítaná, hogy a lélekben egymáshoz kötődő emberek egysége - az Isteni fiainak szellemi síkon gyakorolt vezetése mellett - a tudást továbbadja és megőrizze a feledéstől. A Föld -a z össze többi bolygóhoz hasonlóan - egy felsőbb szellemi erő vezetése alatt áll, és ez az erő az Isten fiain keresztül nyilvánul meg az emberi léptékhez igazított módon. Ezt az erőt a beavatott, a fejlődés során az Isten fiaival egyenértékűvé vált emberek serege fogja képviselni.Ezek az emberek mind együtt dolgoznak a nagy művön, amelynek célja a Föld megváltása, kiszakítása a sötétségből, az anyagi és pokoli erők uralmából, az elszigeteltségből. Minden beavatott kiveszi részét ebből a munkából, és mivel te is megkapod a beavatást, neked is lesz szereped ebben a műben. Ahhoz, hogy az ember értékes módon járuljon hozzá a nagy műhöz, először a tulajdonságpárok egész skáláján úrrá kell válnia. Az úrrá válás azt jelenti, hogy a tulajdonságokat a megfelelő időben és helyen használod fel. Ugyanaz a tulajdonság, amely a megfelelő helyen és időben isteninek tekinthető, rossz helyen és időben sátáni lesz. Isten ugyanis csak jót, szépet és igazat alkot. Nincsenek rossz tulajdonságok és gonosz erők, csak rosszul felhasznált tulajdonságok és gonosz célokra fordított erők léteznek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése