2014. április 2., szerda

11:11

Emberek millióiban egy dolog közös: folyamatosan látják a 11:11-es számot. Ezek az emberek bármely országból származhatnak, lehetnek bármilyen bőrszínűek, jöhetnek bármilyen életterületről és tudatossági szintről.

Még az iskolás gyerekek is tudják, hogy amikor látják a 11:11-es számot, akkor kívánhatnak valamit.

Először úgy tűnik, hogy ez csupán egy véletlen egybeesés, aztán egyre rejtélyesebbé válik. „Én pontosan 11.11-kor indítottam el a kocsimat.” „Miért ébredek mindig 11:11-kor?"

Végül, tagadhatatlanná válik: „Minden óra 11:11-kor fagy le." Valóban, valami nagyon furcsa történik. Solara a „Belépési PONT”című könyvében azt állítja: „Valami történik és ez sokkal valóságosabb, mint amit bármelyikünk is el tud képzelni."

A Felsőbb Valóság a mi hétköznapjainkba illeszkedik. A földigiliszta végre felnéz a csillagokra, és örökre megváltozik. Egyfajta egyesülés megy végbe a mi óriási Énünk és a fizikai testünk között. Ez az egyesülés megváltoztatja a DNS-ünket és lehetővé teszi számunkra, hogy végre vibrálóan élőek és teljesen valóságosak legyünk.
A következő alkalommal, amikor a 11:11-et látod, állj meg és érezd magad körül a finom energiákat. A 11:11 egy felébredésre hívó jel, amit Te küldtél saját magadnak. Egy emlékeztető a Te igazi célodra itt, a Földön.
Általában gyakrabban vesszük észre a 11:11-et megemelkedett energiaszint vagy felgyorsult személyes változások idején.
Ha a 11:11-es mesterszámot látjuk az mindig egy megerősítés számunkra, hogy a jó úton vagyunk.


AZ EMLÉKEZÉS KIOLDÓJA
fordította Kalmár Piroska 

Sok éve már, hogy a 11:11 szám rejtélyesen emberek millióinak tűnik fel mindenütt a világon. Gyakran digitális órákon tűnik fel. A 11:11 észlelése a megemelkedett tudatosság ideje alatt szokott megtörténni, és a legerősebb hatással van azokra, akik látják.

Amikor a 11:11 feltűnik neked, akkor ez a te felébredési hívásod. Egy közvetlen csatorna nyílik meg közötted és a Felsőbb Valóság között.

Minden egyes alkalommal, amikor a 11:11 számokat meglátjuk a sejtszintű memória bankunk tovább aktiválódik. Mélyen belül ez egy lelkesítő, valami hosszú ideje elfeledett emlékének a nyoma. A 11:11 megjelenése egy erőteljes megerősítése annak, hogy a helyes úton haladunk, összehangolódva a Felsőbb Valósággal.
A 11:11 ismételt észlelése milliókkal történik világszerte. Sokan meg akarják tudni, hogy ez miért történik? Mit jelez a 11:11?

A 11:11 egy belépési pont,
ahol a Felsőbb Valóság belép 
a jelen pillanatba.

Amikor ez megtörténik, itt az idő, hogy abbahagyd, amit éppen csinálsz és NAGYBAN LÁSS. 


Egy transzfer történik. Be tudsz lépni a Felsőbb Valóságba, és mélyebbre tudsz utazni a Láthatatlanba. El tudsz vetni egy régóta meglévő vágyat, látomást kaphatsz, segítséget kérhetsz az életed néhány speciális területén, vagy egyszerűen csak megérezheted, ahogyan a Láthatatlan beleszövi magát a jelen pillanatba. A felismerések, amelyeket kapsz nem mentális koncepciók formájában jönnek. Inkább ez a létezés egy felfokozott állapota lesz, amelyben mindent mintha új szemekkel látnál. Egy mélyebb megértése annak, ami igazán valóságos körülötted. 


A 11:11 megjelenése mindig egy jótékony cselekedete 

az Isteni Beavatkozásnak.

Azt közli veled, hogy itt az ideje annak, hogy jól körbenézz, és észrevedd azt, ami valódi, és azt, ami csak illúzió. Itt az idő, hogy átláss az illúzió fátylán, ami egy valótlan világhoz köt minket. Kiválasztott vagy, mert kész vagy arra, hogy belépj egy Felsőbb Valóságba. Vezetve az utat másoknak egy új életmód felé, egy Felsőbb Szeretet felé. Felemelkedve a dualitásból az Egységbe. 

A 11:11 a híd a dualitás és az Egység között. Ez a mi ösvényünk az Ismeretlenbe.


Mester Számok

Sokszor más összetett mester számok lehetnek az indító-mechanizmusok. A mester számok olyan összetett mester számok, mint a 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 és a 99. Ezek a számok a Felsőbb Valósághoz tartoznak, amely valóság az Egységen alapszik és nem pedig a dualitáson.


11 = az Új megszületése és lehorgonyzása. 

22 = az Új megalapozása, az Új Életek és egy Új Világ felépítése.

33 = az Univerzum szolgálata a mi Egyetlen Lényünk élénkítésén keresztül.

44 = az egyensúly a spirituális és a fizikai világ között, evolúciós labirintusunk újrakonfigurálása.


55 = a személyes szabadság megvalósítása azáltal, hogy a múltunktól szabadok és teljesen valóságosak vagyunk.

66 = a felelősségek teljesítése egy örömteli és kreatív módon.

77 = mélyreható meglátások és felismerések; önmagunk Mag Lényünkhöz való igazítása.

88 = a bőség és a teljesség mestere minden területen.

99 = egy fő evolúciós ciklus befejezése; itt az idő egy újabb kvantumugrásra


Minden egyes mester szám egy beavatási szintet jelent, amelyeken mindannyiunknak át kell mennünk a Földön történő evolúciós utazásunk alatt.


Valamikor, szuper mester számok aktiválnak minket, úgymint 111, 222, 333, 444, 555, 666, stb. A szuper mester számok mindegyikének egyedi rezonanciája van, amely mély, sejtszinten érint meg és aktivál minket.

Solara

http://www.nvisible.com/


Összeállítás különböző közvetítésekből a 11:11 kapu megértéséhez. 

Solara 

A 11:11 a Láthatatlanba vezető Kapu. A 11:11 régóta elrendelt jelzője volt annak, hogy közeleg a beteljesedés ideje. Sokunkba belekódolták a 11:11 mintáit jóval az első földi megtestesülésünk előtt. Amikor a 11:11 csillagmagja aktiválódik, hamarosan felhangzik a teljes felébredésre, felemelkedésre hívó jel. A 11:11 Kapuján belül, Tizenegy Kapu van. Mindegyik Kapu, egy lépcsőfokkal feljebb vezet, az energia egy új frekvenciasávjára. Ezek a Kapuk, egy csatorna zsilipjeihez hasonlítanak. Amint egy Kapu aktiválódott és beléptünk rajta, megkezdünk egy mély átalakulási és beavatási folyamatot, amint lényünk belemerül a tudatosság új szintjeibe. Ezután az energiának ezen az új frekvenciasávján utazunk, elsajátítva a Kapu leckéit, míg el nem érjük a következő Kaput. Minden Kapu egyedülálló rezgéssel rendelkezik, melynek harmonikus rezgési állapotával kell összehangolódnunk. Ez az összehangolódási folyamat adja meg számunkra a továbbutazáshoz szükséges újrakalibrálást, mellyel így mélyebbre utazhatunk a Láthatatlanba. A 11:11 Kapuin bármikor be tudunk lépni, ha már egyszer aktiválva lettek, mivel evolúciós spirálunkon belül nem mindannyian vagyunk ugyanabban az időzítésben. Ezért jelenleg megtapasztalhatsz csak néhányat, vagy mindet az első négy Kapu közül. Azonban, a Kapun nem lehet belépni, amíg nem aktiváltuk megfelelően. A kapu aktiválásához szakrális szertartások, táncok, rituálék kapcsolódnak, a világ számos országában szerveződnek csoportok a kapunyitás aktiválásának segítségére.  Ezidáig tíz kapu nyílt meg, mindegyik más rezgéssel való összehangolódás lehetőségét adva meg. Michelle Eloff - Kuthumi közvetítője

A 11:11 esemény egy ideje fontos aktiválási pont, olyan ünnep, isteni energia kiterjedés, amely arra szolgál, hogy az emberiség minél több része megtapasztalja, megértse, hogy új útját kezdi meg. Kezdete egy új tapasztalási útnak.

A Fény Hordozói (Fény Tevői, Munkásai, Szövői stb...), erre a célra, tervre születtek le, mint élő kódok, akik magukba foglalják az emberiség felszabadításának vezető szerepét, hogy majd az utánuk jövők könnyebben boldogulhassanak, kerülhessenek az úgynevezett Krisztusi Tudatosságukba.

A Krisztusi Tudatosság, nem egy önálló lény, vagy egy lény által meghatározott erő, hanem a lelkek közös megegyezéséből fakadó felhatalmazás, lelkek közössége, akik ehhez a tudatossághoz igazodnak. A Krisztusi Tudatosság egy kollektív Testület, magasabb intelligenciával, bölcsesség kiterjedése, akik az önismeretet, önálló tudást, szabadságot, szabad életből adódó új ígéreteket választják.


SaLuSa/Szíriusz

“A beteljesülés éve”, - akár így is titulálhatnánk ezt az évet, mert mindaz a munka amit befektettetek, hogy idáig eljussatok, idén megérett a szüretre. A különböző földi életeitek során, nagyon sok tapasztalatra tettetek szert, ami által tudatossági szintetek felemelkedett. Most itt a lehetőség, hogy még magasabbra emelkedjetek, felkészülvén a Mennybemenetelre. A következő kulcsfontosságú időpont 2011.11.11 lesz, ami egy jelentőségteljes dátumot képvisel. E naptól számítva, néhányotok érzékennyé válik az energiákra és médiumi képességekre tesz szert. Ugyanakkor lesznek olyanok, akik telepatikus képessége aktivizálódni fog és azt veszitek majd észre, hogy emberrel, állattal, egyaránt képesek vagytokkommunikálni. Elérkezve a 2012-es esztendőhöz, ez lesz a befejezés éve, ahol személyes képességeitek kitágulnak, hogy mire eljön a Mennybemenetel ideje, addigra készen álljatok, hogy Galaktikus Lényekként elfoglalhassátok helyeteket. Onnan ahol most vagytok, ez egy óriási ugrást jelképez, ami fizikai testeteket szénalapúról, kristályalapúra változtatja majd át.(SaLuSa, April 15, 2011) Szinte semmi idő alatt elérkeztek a mágikus 11.11.11-hez, amikor minden lélek fel lesz emelve anélkül, hogy tisztában lenne vele vagy sem. Ez segíteni fog megnyugtatni a kedélyeket amik aggodalomra adnak okot, mivel nem akarjuk a közel-keleti konfliktusokat siettetni. Mindaz ami most történik az annak az eredménye, hogy az emberek kezdenek ráébredni arra miként voltak manipulálva és hogyan tartották el azok életét, akik uralkodtak felettük. A változás energiája végigsöpör a világon és az emberek szándéka szerint szökőárhoz hasonlóan elmos mindent ami az útjába kerül. Nyugaton a változás mozgalmai egyre nagyobb sebességre kapcsolnak, és a hatóságok próbálják megfékezni hatásukat. Már nem tudják sokáig figyelmen kívül hagyni és a nép meg fogja nyerni ezt a harcot.2011.11.11. Mihály arkangyal Celia Fenn-en keresztül

Most történik egy összehangolódási folyamat, egy újjászületés, az új születése, amely összehangolja a Nagy Evolúciós Ugrással minden egyedet a Teremtésével. A 2012-ben elérkező összekapcsolódás lesz az egyik legfontosabb pillanata. 2011.11.11 az az idő amikor a Föld elkészül a 2012-es események összehangolódására. Annak a hullám fényét, amely ezt segíteni fogja, az összekapcsolódás megkezdésében: 2011. márciusában fogjuk megtapasztalni és ez Napkitörésekkel lesz érzékelhető. Ezek a hullámok fogják szállítani az Isteni Harmónia és Egység frekvencia kódjait, amelyek megerősödve fogják tartani az 5dimenziós kristályrácsot. Az Új Rács felgyorsítja a fejlődést, és ezzel együtt széthull a régi tudatosság energiahálózata. Ez nyilvánul meg a gazdasági rendszerekben, mert azok a félelmeken keresztül tartották korlátozva az emberiséget fejlődésében. A régi tudatosság az emberiség végezetét vetíti ki, amely borzalmas eseményeken keresztül egy apokalipszisban végződnek.


Puszati Orsi 


November 11. – A Teljesség kapuja kinyílik. Az isteni energiák, a Teljesség Fényerői áradnak le. Tudatosodást ébresztő fények érkeznek, amiből mindenki azt képes majd befogadni, amire készen áll.
Hatalmas erők és segítő fények áradnak, melyek a Föld és az emberiség javát hivatottak szolgálni. Ma egy olyan dimenzionális Fénykapu nyílik melyen át az isteni Tudat magasan rezgő Fényenergiái áradnak le. Ezek a tudatosság kódok mindenkit és mindent átjárnak, minden energiarendszert megtalálnak. Ahová képesek akadálytalanul beáramlani, ott mindent eltöltenek és gyógyítanak. A fénnyel a felemelkedést és változást segítő erők aktiváló energiái érkeznek.
A Tudatosság kódok erőt és megértést is hoznak magukkal. Szellemi fényű energiarendszerek nyílnak a térben. A kapun keresztül feltöltődik a krisztusi gyémánthaló mindazokkal a rezgésekkel, melyek az emelkedés következő fázisának isteni kódjait tartalmazzák egyéni és kollektív szinteken.
Ezek az erők fokozatos leáramlásban érkeznek a földre és az emberi energiarendszerbe is, majd a befogadáshoz mérten belekötődnek. Éppen ezért a nyitott és befogadó hozzáállás most (is) előnyt jelent.
Az a fénypiramis ami a fej energetikai terében alakult ki, most elkezd forogni. Ez a forgás egy kristályteret alkot az agyi területen. Ez horgonyozza le az isteni tudatosság energiáit bennünk.
Tudatosítsuk, hogy elfogadjuk az isteni fények munkáját bennünk.
A mai leáradó és segítő erő lehetőség azoknak is, akik még szunnyadnak. Ez az energia finoman felrázza őket. Az úton járóknak megerősítések érkeznek a fénnyel, a belső megelégedettség és bizonyosság útján. Felsőbb Énünk szellemi segítőket küld hozzánk, hogy ezek az energiák mindenképpen bekötődjenek.
Ma olyan hatalmas erők áradnak a földre, melyek mindenkinek érezhetőek. A dimenzió fénytengelye, mely az isteni Napközponton át tart a Teremtés központi terébe, most újra átáll. 3 fokot emelkedne alapból, de a most megtámogató fények hatására 3x3-at halad, azaz 9 fokot mozdul az emelkedés irányába. Az egész univerzális tengely egy magasabb síkra emeli a Föld dimenzióját. A Foton öv energiái éppen ezért koncentráltabban érezhetőek, így az energiaszint is megemelkedik ezen a napon a fénykapu és a tengelymozgás hatására. 33% energiaemelkedés történik minden rendszerben. Aki be tudja fogadni és képes beépíteni, annak hamarabb harmonizálódik és áll be az új rendszer. Aki ellenáll, az fizikailag nem érzi majd jól magát és benne energia kisülések lehetnek, szikrázik a szeme, cseng a füle, elsötétül a látása… Ezért fontos az energiarendszer átjárhatósága. De mindenki érezhet, tapasztalhat időkiesést. Szólítsd meg lelked és szellemed az együttműködésre, hogy minden kapu benned, amire szükség van a befogadáshoz, kapcsolódáshoz nyitott legyen benned.

November 19. – a 11:11 energiakapu beáradó energiái ezen a napon tudnak harmonizálódni a térben. Eddig egy intenzív energiahullámzás volt érzékelhető, ma azonban egy harmonizáló energia érkezik, hogy mindent az új rendszerekben megszilárdítson. A 7. isteni dimenzióból, a krisztusi térből jönnek hozzánk olyan kristályenergiák, melyek apró fénycsillámoknak, kristálypálcáknak látszanak. Ezek a kis pálcikaszerű kristályenergiák forognak a tér minden irányába és dimenziójában. Ezek az energiakristályok összekapcsolódnak és egy kristályrács szerkezetű energiahálót alkotnak az emberi auratérben. A bennünk lévő kristályformációkat leolvassák, és ezek alapján az eltéréseket korrigálják, majd egy új kristályrezgést állítanak be, mindenkinek tudatossági szintje szerint.
Az a fénypiramis ami eddig a fejünknél volt, most kitágul és az egész energiarendszert átfogóan leárad a lábunk alá. Kiárad az auratérben lévő most kialakult kristályháló fölé. A kristályhaló és a fénypiramis együttes rezgése egy belső isteni erőt generál, melyet a mai nap folyamán magunkhoz vehetünk. Ez az ajándék egy szellemi és egy energetikai tudás is egyben, mely akkor lesz segítségünkre, amikor a feladat vagy a helyzet megkívánja.
(kristalycsakra.eloldal.hu)

Mihály arkangyal Celia Fenn közvetítésében

"Szívetek az Új Föld teremtő mátrixa. Szívetekből és szívetek által teremtetek. Ez a szeretet hálózatában minden más szívvel való együttműködés, megteremtitek, amit kívántok. Együtt."Kedves fénymunkások, ez volt az az üzenet, amit a 10:10 portál alkalmával adtunk nektek, amikor átléptetek azon, amit mi a tudatosság egy új és sugárzó szintjére vezető "Gyémántkapunak" neveztünk. Most, a 11:11 időpontjában elmondhatjuk nektek, hogy a Gyémánt Háló stabilizálódott a Földön. Szándékotok és összpontosításotok által, a Szellemmel és az angyali birodalmakkal együttműködve meggyógyítottátok és megteremtettétek a bolygó körül a szívenergiának eme hálózatát. A munka bevégeztetett. S most, hiszen a Gyémánt Háló stabil, a bolygó megszentelt szíve újra szilárd, képes kinyílni, a Nagy Kozmikus Szív dobbanásából felétek áradó Forrás szeretetével együtt lüktetni. Kedves Fénymunkások, elmondhatatlan az öröm az angyali szeretet magasabb birodalmaiban, amikor látjuk, hogy a bolygó megszentelt szíve a tökéletes szeretetben újjáéled. Valóban, a bolygó belép a szent egyesülés áldott és gyönyörűséges állapotába, ahol az isteni nőiség és az isteni férfiasság tökéletes egyensúlyban léteznek. Ez az egyensúly hozza létre a tökéletes és kiegyensúlyozott teremtési folyamathoz az energiát és erőt. Kedves fénymunkások, tudjuk, hogy mennyit harcoltatok, hogy kiegyensúlyozott módon teremtsetek, és ennek az volt az oka, hogy bolygótokon nem volt jelen ez a kiegyensúlyozottság. A mentális-gondolati háló túlságosan erős volt, és a szívből származó teremtés nem volt képes tisztán és kiegyensúlyozottan megnyilvánulni. S így, akármilyen erősen próbálkoztatok is, úgy tűnt, képtelenek vagytok rátalálni a kiegyensúlyozottság és öröm ösvényére. Azonban átalakulásotok elmúlt éveiben megnyitottátok a szíveteket, beleegyeztetek a szívenergia hordozásába, hogy bolygótokon a Szív Hálója újra csillogó és gyönyörű valósággá válhasson. S mi tudjuk, legkedvesebbek, milyen keményen kellett azért dolgoznotok, hogy megtartsátok ezt az energiát, hogy összekapcsolja a szíveket egymással. Láttuk, hogyan tártátok ki szíveteket az Istennőnek, hogyan tártátok ki szíveteket egymásnak. S ezáltal megteremtettétek a szíveket összekötő, a bolygót körülölelő Sugárzó Gyémánt Fény fényességes hálóját. És ez, az isteni, feltétlen szeretetet árasztó szívháló lesz az a háló, amely az Új Föld alapját megteremti. Ezen a hálón fogtok szeretetben, harmóniában, isteni kegyelemmel teremteni. Nos, kedveseim, veletek együtt ünnepeljük a briliáns Gyémánt Fényt és a 11:11 ragyogását. Látjuk, amint ez a ragyogás körülveszi bolygótokat, míg a Szívháló stabilizálódik és újra alakot ölt. Idén, a 12:12 alkalmával... ezen a hálón a megszentelt egyesülés vagy menyegző beteljesedik, és ebből az isteni szent egyesülésből az Új Föld megteremtése fog kiáradni.
Ez a hatalmas erő és öröm időszaka lesz, mivel az egyensúly végre beáll. Az egyensúly visszatér. A Nagy Istennőnek, vagy Női Archetípusnak az energiája -Ma'at - mely a Kozmosz kiegyensúlyozottságát hordozza, bolygótokra ismét elhozza a szeretet egyensúlyát. S minden élet újra visszatér az isteni szeretet és egyensúly állapotába. Ti választottátok ezt a magatok számára! Legkedvesebbek, a következő hetekben átadunk majd nektek egy "Megszentelt Szív"-meditációt, amely által akár egyénileg dolgozhattok magatokban a Megszentelt Szív energiáival, és ezáltal a bolygó számára is feldolgozzátok ezeket az energiákat, a 12:12-re való előkészületként. Ekkor majd csak arra szeretnénk kérni benneteket, hogy lássátok, hogyan egyensúlyozódnak ki a férfiúi és női energiák a bolygón, ahogy az egyensúly visszatér. Először, kedveseim, azon dolgoztatok az indigó gyermekek segítségével, hogy a bolygón megalapozzátok a Khrisztoszi, vagy Krisztusi Hálót. Ez a magasabb tudatosságnak és a tiszta öntudatnak a hálója volt, mely az Istenférfi energiáit reprezentálta. Magában foglalta a spirituális harcos energiáját, s hozzásegített ahhoz, hogy a 3. dimenziós mentális mátrixon túllépve megteremtsétek, elérjétek szabadságotokat, és hogy az Én Vagyok eszenciájából teremtsetek. Képessé tett benneteket, hogy kapcsolatba lépjetek lényetek belső hatalmával, s hogy megnyíljatok, és egyre többet fogadjatok magatokba a fényből.Ezt követően, voltak közületek, akik megnyitották szívüket az Istennő sugárzásának. A kristálygyermekek segítségével üdvözöltétek az Istennőt, tiszteltétek meg őt életetekben, testetekben és szívetekben. Újra helyet teremtettetek számára a szívetekben. Teljességgel elfogadtátok őt szoláris megnyilvánulásában, teremtőerejével, szenvedélyével és érzékenységével együtt. S így a Magdaléna Hálót vagy Istennő Hálót, mely eddig be volt zárva és szunnyadt, újra aktiváltátok, mely megtisztulva fénnyel töltődött fel. Ez nem volt könnyű folyamat. Idén, 2007-ben sok fénymunkás utazott el a bolygó különféle szent helyire, hogy kifejezze szándékát a Magdaléna Háló megtisztítására, és az istennői energiák újraaktiválására, hogy a bolygó megszentelt szíve újra felébredhessen. S így a megszentelt szív a bolygón minden emberben felébredhet, ha azt választják, hogy az isteni, mindent összekötő szeretet 5. dimenziós valóságában élnek.
Ezáltal a munka elvégeztetett, és a Gyémánt Háló bolygótokat körbevéve csillog, és a megszentelt szív briliáns kisugárzást áraszt.
Arra kérünk, hogy lássátok, ahogyan a két háló, a Khrisztoszi Férfias Láng és a Magdalénai Nőies Láng összevegyül. Mint két váltakozó lüktetés egyazon szívverésben, összevegyülnek, hogy megteremtsék az általatok ikerlángnak nevezett két szeretetláng - szeretetforrás megnyilvánulásában való - egyesülésének tökéletes pillanatát.
S így, kedves fénymunkások, ha kérdezitek, mit jelent ez majd számotokra és a bolygó számára, azt válaszoljuk, hogy ismét érzitek majd, ahogy a lágyság, a kedvesség és a mélységes szeretet visszatér a Földetekre. Érzitek madj a Magdaléna Hálóból érkező tápláló és szerető áramlást, mely felemeli szíveteket és szellemeteket. El fog múlni a harcok ideje, és az új Gyémánt Hálóból áradó energia támogatását és szeretetét fogjátok élvezni. Legkedvesebbek, arra kérünk, hogy ebben az időszakban nyissátok meg a szíveteket! Csakis kitárt szívvel lesztek képesek felvenni a kapcsolatot a Gyémánt Hálóval, s érezni, ahogy átárad rajtatok a szívenergia, ahogy körülvesz benneteket a Teremtő szeretetével és kegyelmével, és a szeretetből eredő bőséggel.
Ezt nem elmétek, hanem szívetek "szemeivel" fogjátok meglátni. Idővel az elme is elfogadja majd e sugárzó háló támogatását és szeretetét. Megérzi majd a bolygó megszentelt szívéből áradó szeretetet. S ekkor az emberiség ráébred majd arra a szeretetre, mely minden egyes megszentelt szívben ott lakozik a bolygón, s ebből a szeretetből fogja megteremteni az Új Földet.
Kedves fénymunkások, ez a ti időtök. Csatlakozzatok hozzánk, s érezzétek a felétek áradó szeretetet és támogatást. Bőséggel áldottak vagytok! 
(Az Új spirituális Energia osztályterme 2003.-2009. shaumbra.wire.hu fordította: Redáz Korpos Magdi)

2011.11.11. MIHÁLY Arkangyal -Celia Fenn közvetítésében

Most történik egy összehangolódási folyamat, egy újjászületés, az új születése, amely összehangolja a Nagy Evolúciós Ugrással minden egyedet a Teremtésével. A 2012-ben elérkező összekapcsolódás lesz az egyik legfontosabb pillanata. 2011.11.11 az az idő amikor a Föld elkészül a 2012-es események összehangolódására. Annak a hullám fényét, amely ezt segíteni fogja, az összekapcsolódás megkezdésében: 2011. márciusában fogjuk megtapasztalni és ez Napkitörésekkel lesz érzékelhető. Ezek a hullámok fogják szállítani az Isteni Harmónia és Egység frekvencia kódjait, amelyek megerősödve fogják tartani az 5dimenziós kristályrácsot. Az Új Rács felgyorsítja a fejlődést, és ezzel együtt széthull a régi tudatosság energiahálózata. Ez nyilvánul meg a gazdasági rendszerekben, mert azok a félelmeken keresztül tartották korlátozva az emberiséget fejlődésében. A régi tudatosság az emberiség végezetét vetíti ki, amely borzalmas eseményeken keresztül egy apokalipszisban végződnek.

(Az Új spirituális Energia osztályterme 2003.-2009. shaumbra.wire.hu fordította: Redáz Korpos Magdi)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése