2013. december 16., hétfő

Theta Gyógyítás

Amikor a Tudomány és a Spiritualitás találkozik

A Gyógyitó jelenségnél láthatjuk, hogy két jelenséget vesz figyelembe. Először is Faraday Első Törvénye (Faraday elektrolízis törvényei mennyiségi összefüggések, amelyek Michael Faraday 1834-ben publikált elektrokémiai kutatásain alapulnak.):

Minden személy testében elektromos aktivitás zajlik. Faraday törvénye kimondja, hogy
ha egy tekercsben folyó áramot változtatjuk, akkor egy másik, például az eredeti köré csévélt, de attól elválasztott másik tekercsben feszültség indukálódik. Ez a nyugalmi elektromágneses indukció.

Hasonlóan, a testünkben minden gondolatunk, szívdobbanásunk, belső kommunikáció szerveink között elektromos jeleket szállít, és ezek ennek megfelelő mágneses mezővel vannak körbevéve. Ez a mágneses mező nem látható szabad szemmel, de látható az MRA gépeken és a kifinomult szemlélődő számára. Ezt hívják a személy aurájának.

Faraday másik törvénye, a Mozgási elektromágneses indukció kimondja:
Egy vezetőt úgy mozgatunk valamely mágneses mezőben, hogy az metszi annak indukcióvonalait, akkor a vezető végei között feszültséget mérhetünk, ezt a feszültséget indukált feszültségnek nevezzük

Ez az, ahol a Legmagasabb Energiára ráhangolódó Gyógyítónak az aurája (mint egy külső forrású mágneses mező) befolyásolja a Fogadó Energiáját, az ő mágneses mezeje “leolvassa” azokat az elektromos jeleket, amik pl. sérülten tárolódtak. Csak akkor jöhet létre a gyógyitás a legmagasabb Jó szerint, ha a Gyógyító a Szeretet Energiában tartózkodik. Mivel gondolataink befolyásolják Auránkat, a Gyógyító gondolatainak tisztának kell lenniük, alapfeltétel, hogy dolgozzon magán.

A Theta gyógyitásban használjuk a kvantumfizika úgynevezett Quantum káosz elméletét, ami azt mondja, hogy minden az Univerzumban összefonódott már a Big Bang óta, azaz ez az Erő ami pl. létrehozta az Univerzumot.
Ez azt jelenti, ha egy részecskét meglenditünk a Világegyetemben, akkor az egy másik részecskét stimulált azonnal, mielőtt a fény elérné.

Ez történik akkor, ha valamilyen extra rejtett tér létezik, amit Einstein nevezett meg először “kísérteties fellépés a távolból” néven.

Láthatjuk, hogy a gyógyítás során amikor EEG készülékkel vizsgálják a Gyógyítót és a Vevőt, amint a Gyógyító transzba megy és kimondja az Isten szót, az EEG készülék kijelzi: mind a Gyógyító, mind a Fogadó agyában théta aktivitás zajlik.

Valójában csak Egy energia-vagy erőtér létezik, amelyik hozzácsatlakozik mindannyiunkhoz. Gyakorlatilag Egyek vagyunk. A gyógyitás végigáramolhat a Hyper-téren azonnal, az Idő előtt.

Vannak más dimenziók túl a tér-idő szerkezeten, ahol élünk. 3 dimenziós világban élünk az idő dimenziójában. De a tudomány bebizonyította, hogy vannak különböző dimenziók amin már túl tudunk látni. Az M-elmélet szerint a húrelméletben 11 dimenzió van, melyek párhuzamosak velünk, de mi nem érzékeljük azokat.

A Theta technikával a dualitás fölé emelkedünk, hogy a kettősség helyett elérjük a szeretet tiszta gondolatainak állapotát.

A Theta Healingben a gondolatok energiáját használjuk a gyógyitásra. A gondolatok nagyon erősek.

Kvantumfizika azt mondja, hogy ahogy megfigyeled az életed, az teremti a valóságod. A felszínen úgy tűnhet, hogy a gondolatod ereje nem mozgat meg egy porszemet sem, de valójában univerzumokat hoz létre számodra. Hiedelmeid és programjaid teremtik az életedet.

A globális tudat, gondolataink hatással vannak a valóságunkra és a végkifejletekre.

Hitünk hozza létre a jövőnket az ok-okozati ciklus révén, melyet karmának is nevezünk. Mindenki követi a karmáját, akár jó, akár rossz. Karmádat csak úgy vághatod el, és változtathatod meg, ha megváltoztatod hitrendszeredet.

Kisérletek (neuroscience) igazolják, hogy tudatalatti megjósolja tetteinket (pl. mikor kezünkbe veszünk egy újságot, a tudatalatti már átolvasta és ott nyitjuk ki, ahol érdekel minket), így amikor azt gondoljuk, hogy tetteinket szabad akarattal hajtjuk végre, valójában nem igy van, mi csupán végrehajtjuk a tudatalatti által hozott döntéseket. Tehát csak úgy változtathatjuk meg a negatív karmát, ha megváltoztatjuk a negatív hitrendszert pozitív hitrendszerre, amelyet a Theta Gyógyitással théta agyhullám állapotban tehetünk meg.

A hit megváltoztatásához a tudatalattinak maximális erőre van szüksége.

Ez az erő elérhető a Szeretet Energiára való rácsatlakozással, pl. a Teremtő erőből érkező megerősítéseken keresztül. Mivel a Teremtő Minden Forrása, igy a tudatalatti elmédé, a szüleidé, a génjeidé, az Univerzumé.. tehát a Tudatalatti maximális segitséget kap annak Alkotójától.

A Theta Healing meghatározásában a Teremtő / Isten az az energia, ami a Quantumelmélet szerint mindannyiunkat egy energiába foglal. Van egy közös tényező mindannyiunkban, ami közös bennünk, és ez a Feltétel Nélküli Szeretet érzése. Mindannyian különböző módon fejezzük ki a szeretetünket, de a Feltétel Nélküli Szeretet az a Legmagasabb Energia, a Legnagyobb Öröm, amit biológiánk akar.

Egyes evolucionisták azt állítják, hogy Isten irreális, de valójában Isten ajándéka az Evolució maga. Még, ha emberek tudatosan nem is hisznek Istenben, agyunk akkor is hisz, konkrétan a jobb halántéklebeny - mondta DR. Michael Persinger pszichológus. Emberi lényekként képesek vagyunk arra, hogy tudjuk, egyszer meg fogunk halni, és ez a gondolat szorongást és traumát teremt az agyban. Agyunk viszont emlékszik egy másik koncepcióra, hogy halhatatlan és még nagyon sokáig él a “halál”-nak nevezett esemény után is, mivel Lelki-Spirituális Lények vagyunk. Ez a koncepció generálódik az agyban magában akkor is, ha valaki ateista, hiszen valamilyen - tudatalatti - szinten hisz Istenben, vagy túlvilágban, különben az agya nagyon ideges és traumatizált lenne azzal a tudással, hogy minden leheletével közelebb kerül a véghez.

Gyakorlatilag a legmélyebb szinten vagy sikon soha nem tudunk megszabadulni Istentől, mindig velünk marad. A Hit soha nem rossz: a bizalom, a határozottság és a magabiztosság kombinációja.
Láthatjuk, hogy azok az emberek, akik a hitükkel jó célt szolgálnak, képesek jobban összehangolni agyuk nagy részét és erőfeszítéseikben jobb eredményt érhetnek el.

Valóban szellemi lények vagyunk? Van-e lehetőségünk arra, hogy a tudatunk életben marad azután, hogy az agy / szív meghal? Nos, a legújabb felfedezések a szervátültetések terén ezt bizonyitják.

Azt már láttuk, hogy azt követően, hogy a donor bármely szervét átadja a betegnek, ad némi tulajdonságot is magából. A kinyilatkoztatások sokkolóak, hogyan lehetséges mindez? Két következtetésünk van:

a) 1. következtetés: van egy úgynevezett celluláris, avagy sejt emlék, ami tárolódik a szervezetben, és ami az átültetett szervvel átkerül a donortól a pácienshez. Ez azt bizonyítja, hogy az elme és a test nincs elkülönülve egymástól. Azt is jelenti, hogy miután a donor halála bekövetkezik, egy része vagy teljes tudata megmarad utána.
Tehát igazán energia lények vagyunk. Ez az energia tárolódik a mitokondriumokban minden sejtben, mint ATP, vagyis Adenozin Tri Foszfát molekula. Ez a lelki természetünk visszaigazolása lehet.

b) 2. következtetés: Néhány biológus azt mondja, hogy nincs semmiféle úgynevezett sejtmemória, viszont a donorszerv jelét továbbra is érzékeli a befogadó. Ez azt jelenti, hogy a donor létezik a környezetben (valahol), valamilyen másik dimenzióban például. Ez ismét megerősíti a mi lelki természetünket.

A legmélyebb szinten mindannyian spirituális lények vagyunk. Spirituális, szellemi, ami azt jelenti, energia, azaz energia természetünk van. Az energia soha nem pusztul el, csak átalakul. A dolgok, ahogy mi gondoljuk.. nem úgy léteznek. Ha belenagyitunk az atom belsejébe, akkor látjuk, hogy minden energiarezgés, nincs szilárd anyag, csak üres tér, mint energia. Tehát a teljes anyag feloldódik, és megerősíti, hogy az egész egy illúzió. Mikor minden üres, akkor mi tart össze bennünket? Milyen erő ragasztott bennünket össze, és miért láthatatlan? A tudósok dolgoznak azon, hogy megtalálják ezt az erőt, az Egységes Erőt, amely megteremtette az összes alapvető erőt: a gravitációt, az elektromágneses és nukleáris erőket. Milliárd dolláros kísérleteket végeznek Svájc határán jelenleg, hogy megtalálják a választ. Nagy Szilvia

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése