2013. december 14., szombat

Gyógyító mechanizmusok az Új Energiában. Oldás

Az új és a magas szintű energiák és kódok felnyílásának hatására, testünk magas rezgésű Fénnyel telítődik meg, mely a fizikai és az energetikai testben lévő blokkokat, fájdalommintákat feloldódásra, végleges távozásra készteti.
Saját testünk gyógyítóivá válhatunk, ha egy alapos önértékeléssel hajlandóak vagyunk magunkba nézni, és felfedezni azokat az ok-okozati mintákat, amelyek már nem szolgálnak minket, ami még a régi energetikai rendszer megnyilvánulásához tartoznak,- és egy ok-okozati kört zárnak be, foglalnak magukba.
Ebben a körben nemcsak jelenlévő betegségformák bonthatják meg a teljes egységet, és kialakuló magas szintű Fényminőséget, hanem olyan átvett minták és programok, amelyeknek már a jelenben nincs létjogosultságuk, de mi még mindig akaratlan üzemeltetjük őket, mert mindennek nem is vagyunk a tudatában.
Szervezetünkben, az életeinkben átélt tapasztalataink eredményeként, ezek a minták testünk különböző részén helyezkedhetnek el és okozhatnak energetikai tömörülést, és valamilyen betegség formájában a fizikai testre leképeződhetnek.
Mindez a megnyilvánulási forma, lelki és fizikai szinten is értendő, hiszen a lélek betegsége és fájdalma, a fizikai test szintjén is megnyilvánul.
A mostani és az elkövetkezendő időszak, egészen november- december végéig, kiváltképp alkalmas ezeknek a mintáknak, és a már a leképződött betegség formáknak a feloldására, végleges meggyógyítására.

Nagyon sok Fényküldött vállalt a régi megtestesüléseiben a FÖLD Bolygó, a Krisztusi Fény lehorgonyzása érdekében vezeklő, áldozati szerepmintát, ezzel emelve a Fény mozgásterét a Létezésben. Különböző fogadalmakat tettek a céljuk megvalósítása érdekében, amire lelkük különböző megtestesülések alkalmával emlékeztette őket.
Ezeknek a mintáknak nemcsak kimondottan a Fényküldöttek kötelezték el magukat, hanem különböző megtestesülési archetípusok is. Ez a minta, és az ilyen jellegű vállalás már az Új Energiával és az Új Föld Rendjével nem áll egyensúlyban.
Éppen ezért tanácsos mindenkinek a saját energetikai rendszerében, személyes életében alapos vizsgálódást tartania, hogy felfedezze, rendelkezik-e ilyen mintával vagy akár fogadalom tétellel. Amennyiben megvilágításba kerül előtte, hogy valamilyen formában a régi mintát, megnyilvánulást hordozza magában, vagy akár fogadalom köti, akkor tanácsos mindezt,- az Isteni Ént, Égi Segítőket, Krisztust és Föld Anyát kérve feloldani, felmondani.
Persze most feltehetik a kérdést számomra, hogy mindezt,- hogy csinálják?
A dolog persze nem olyan egyszerű, ahogy leírom. De ha alapos szemlélőivé válunk életünknek, és egy magasabb szintre helyezkedve nézünk le rá, akkor tudni fogjuk melyek is ezek a minták.
 
Különböző zárt életterek, szenvedéssel megélt élethelyzetek, betegségek jelenthetik ennek a régi energiának és energia megnyilvánulásoknak a jelenlétét.
Tudom nagyon nehéz különbséget tenni a két típus közt, ezért a könnyebb érthetőség végett, két részre osztanám őket.
1.- Mikor valamilyen ok-okozat függvényeként találjuk szembe magunkat egy betegség formával, ami egy mélyebb magunkba nézésre késztet minket, lelkünkkel való mélyebb kapcsolatra,- hogy feltárjuk a gyógyítás belső mechanizmusát.
2.- Egy fejlődési szakasz elérése következtében kapott tudatos rálátás, amelyben tudatosodásunk által tárjuk fel, és találjuk meg azokat a mintákat, akár a lélek, akár a fizikai test szintjén lévő energetikai tömörüléseket, leképeződéseket, amelyek még nem engedik teljes hatásfokkal működésbe hozni testünk öngyógyító képességeit,- melynek hatására nem telíthetjük meg magunkat oly mértékig Fénnyel, ahogyan azt mi szeretnénk.

Én úgy gondolom, hogy mindezt mindenkinek saját tudatosságának megfelelően kell feltárni, és ha Önmagunk által nem tudunk végigmenni ezen a felfedezésen, akkor tanácsos mindenképpen szakértő segítségét kérni.
Most az utóbbi, a 2.-es szakaszhoz adok egy-két tanácsot.
Múltbéli vállalásunk következtében tehettünk olyan fogadalmakat, hogy a FÖLD tisztulását, Fénybe emelésének megsegítéséhez saját szenvedéseink megélése által járulunk hozzá. Hasonló jellegű fogadalmat tehettünk a Hazáért, ami áldozati mintával, szenvedéssel jár. A fogalmak összes mintáját nem sorolhatom fel, egyrészt többrétűsége végett, másrészt pedig ezt mindenkinek magában kell felfedeznie. 
Azokat a fogadalom és a vállalt fájdalommintákat, amelyeket a múltban tettünk, és aminek viselése a jelenben áldozattal, szenvedéssel, küszködéssel jár, - mindaz a jelenben felmondásra vagy átminősítésére vár.
Oldás:
A fogadalmat, áldozati mintát, szenvedést, küszködést, amit a régi rendben magamévá tettem,- a jelenben a Fénybe szükségeltetik emelni, és átminősíteni tudatos vállalássá,- kérni, hogy mindezt a Kegyelem és az Irgalom Fénye oldja fel és minősítse át.
  
-         Kérem a Kegyelem és az Irgalom Angyalait, hogy Fényükkel oldják fel a testemben lerakódott fájdalomminták hatásait, - mindazt, ami már fizikai szinten leképződött, és megjelent betegség formájában a testemben.   
-         Kérem, oldjanak fel minden ehhez kapcsolódó mintát, fogadalmat, esküt, vállalást, amit a múltban kötöttem,- s a jelenemre hatással van,- szenvedéssel, áldozattal, küszködéssel jár.   
-         Minősítsék át, emeljék a Fénybe, és az Új Energiában megszületve,- új tartalmat nyerve szolgáljon engem, hogy én is már tudatosan szolgálhassak vele.
- Elengedem a fájdalmat, elengedem a múltat,- csak az újat teremtem.
Kérem az Angyali Erőket, hogy segítsenek ehhez hozzá engem.
Így legyenÁhimré

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése