2013. július 28., vasárnap

A hét lelki törvény III OK és OKOZAT, VETÉS és ARATÁS, KOMPENZÁCIÓ törvénye

A következő törvény az ok és okozat törvénye.
Az ok és okozat törvénye kimondja, hogy az életben minden okozatnak megvan a
maga oka. Minden, ami a világmindenségben történik, okkal történik, nem pedig
véletlenül. A kudarc nem a véletlen műve, mint ahogy a siker sem a véletlenen múlik. A
boldogság vagy annak hiánya kapcsolatainkban ok és okozat eredménye. Ha valamiből,
ami kedvezően befolyásolja életét, még többet akar (még több sikert, még több pénzt és
még több boldogságo), annak mindig megvan a maga oka. Ha valamiből, ami
kedvezőtlenül befolyásolja életét, kevesebbet akar (problémát, nehézséget), azt is
visszavezetheti egy okra. Az emberi élet és társadalom egész fejlődése az okok
felismerésében gyökerezik, illetve azok megváltoztatásában – aszerint, hogy előnyösek
vagy hátrányosak. Az ok és okozat törvénye a világegyetem alaptörvénye. Ez az a
törvény, amire ha akarjuk, állandóan visszatérhetünk, mert sok törvényünket az alapvagy
vastörvények magyarázzák. A vetés és aratás törvényének is nevezik, hiszen „ki
mint vet, úgy arat”. A vastörvény az ok és okozat törvénye. Kezünkbe adja az irányítás
lehetőségét. Ha hisszük, hogy van ok-okozati összefüggés, hogy minden történésnek oka
van, akkor miénk életünk irányításának lehetősége. És ha felismerjük a pozitív okokat,
megerősíthetjük azokat, hogy azzá válhassunk, amivé csak akarunk.
Az ok és okozat törvényének legfontosabb tanítása számunkra az, hogy
gondolatink az okok. Gondolataink az okok, és körülményeink az okozatok. Gondolataink
az okok, körülményeink pusztán okozatok. Mert mindig mindennek a kezdete egy
gondolat a fejünkben. Egy gondolat a munkánkkal, a kapcsolatainkkal vagy a jövőnkkel
kapcsolatban. Gondolataink indító okokká, körülményeink okozatokká válnak. Ha meg
akarjuk változtatni életünk valamely körülményét, a gondolatunkat kell megváltoztatnunk,
amely a helyzetet létrehozta. Azon kell változtatnunk, ami a fejünkben van.Csodálatosképpen a világegyetemben egyetlen dolog van, ami fölött korlátlan hatalmunk
van, és ez pedig a gondolkodásunk. Ha határozottan és tudatosan irányítjuk
gondolatainkat, amelyek szándékainkat erősítik, akkor pozitív okokká válnak, és így
pozitív okozatként körülményeink maguktól tisztázódnak vagy elrendeződnek.
Brian Tracy

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése