2013. június 10., hétfő

A hét arkangyal :Mihály arkangyal

Mihály Arkangyal


A hét Arkangyal egyike. Isten harcosa, o vezeti a Mennyei Seregeket, és o a Hét Mennyország uralkodója. A Biblia azt mondja Mihály és seregei gyozték le a Sátánt és seregeit a Mennyországban, kiűzték ot onnan, és a Földre száműzték. A Biblia szavaival: "És háború tört ki a Mennyekben. Mihály és angyalai harcoltak a Sárkánnyal és a Sárkány harcolt az angyalokkal, de nem gyozhetett; akármilyen nagy is volt a Mennyország, nem volt számára hely. Ezért lehajították a Nagy Sárkányt a Mennyekbol, az oskígyót, akit hívtak Ördögnek és Sátánnak is, aki becsapta az egész emberiséget. Ledobták ot a Földre, és az o angyalait is vele együtt." (Kinyilatkoztatás 12:7-9) Mihály volt, aki leereszkedett a Földre, Abyss kulcsával a kezében, és bezárta a Sátánt ezer évre: "És Mihály leereszkedett a Mennyekbol Abyss kulcsával és egy nagy lánccal a kezében. O elfogta a Sátánt, akit hívtak Ördögnek és Sátánnak is és bezárta ot ezer évre. És lehajította ot Abyss-ba, és bezárta és lepecsételte ot." (Kinyilatkoztatás 20:1-3)

Mihály arkangyalt számos néven ismerik: Isten Hercege, Arkangyalok vezére, Kelet ura, a Merkúr angyalainak ura, a Mennyország Seregeinek kapitánya, a Mennyország seregeinek hercege, a Mennyország alkirálya, a Római Katolikus Egyház védoszentje, Izrael védoszentje, Mennyek Seregének foparancsnoka, az Erény hercege, Isteni védelmezo, a Fény Hercege, a Béke védelmezoje, Vasárnap angyala, a Föld angyala, az Olajfa angyala, a Mandulafa angyala. Általában arany, sárga, és vörös színnel ábrázolják. Mivel Mihályt védoszentként tisztelik, az o követoi is védelmezok. Leginkább a harcra összpontosítanak, hitüket és céljaikat mindenáron megvédik, ha kell fegyverrel is. Ezen tulajdonságaik miatt Mihály követoi a pápa személyes testorei.

Gábriel Arkangyal


A hét arkangyal egyike. A keresztény, zsidó, és az Iszlám vallás szerint o a két legmagasabb rangú angyal egyike. O az, aki a fontos híreket közli az emberi fajjal, ezért a hűség angyalának, a hűség szolgálójának, vagy a jó hírek hozójának is nevezik. O volt az, aki elvitte Keresztelo Szent János születésének hírét Zakariásnak (Lukács 1:11-22) és Jézus fogantatásának hírét Máriának (Lukács 1:26-33).

 Az osi zsidó hitvilágban Gabrielt noalaknak képzelték, mivel szerintük az angyalok mindegyike no volt. Gabrielt számos néven ismerik: a Hatodik Mennyország Ura, az Emberiség nagykövete, Isten követe, Kerubok hercege, Isteni hírnök, Kinyilatkoztatás angyala, Vágyódás angyala, Igazság angyala, Isteni férj, Igazság Hercege, az Öröm angyala, a Gyermekáldás angyala, a Szent Sefiroth Arkangyala, az Utolsó Ítélet Harsonása, Éden kormányzója, a Bosszú angyala, a Halál angyala, Hírvivo angyal, a Feltámadás angyala, a Kinyilatkoztatás angyala, az Almafa angyala.Mindent összevetve Gabrielt Isten hangjának tartják. Erre utal, hogy leggyakrabban trombitaként, harsonaként szimbolizálják. Általában ezüst és fehér színnel ábrázolják. Gábriel név változatai a Gauriel, és Gabriella. A Gabriel noi név, mivel a zsidó mitológiában az Arkangyalok noi alakok voltak

Rafael Arkangyal


A hét Arkangyal egyike. A legendák szerint eredeti neve Labbiel volt. Isten változtatta meg a nevét, mikor megteremtette az elso embert. Raphael felelosége a Föld és az emberi faj gyógyítása. O volt az, aki megszabadította Ábrahámot fájdalmaitól körülmetélése után. Szintén o volt, aki meggyógyította Jákobot, akinek csípoje sérült meg egy angyallal való birkózás során. Különös figyelmet fordít azokra a vallásos emberekre, akik Isten dicsoségére zarándoklatot vállalnak. Raphaelt számos titulussal illeték az idok folyamán: a Szeretet angyala, az Orzo Angyalok Vezére, a Nap Uralkodója, a Hűség angyala, Sheol vezetoje, az Erény Hercege, a Tudás és Tudományok Angyala, az Élet Fájának Orzoje, a Nap Angyala, a Keresztvíz angyala, Szerda angyala. Raphaelt általában narancs és világoskék színekkel ábrázolják.
Uriel Arkangyal


A hét Arkangyal egyike. A zsidó mitológia szerint o orzi a Pokol kulcsait, és az Ítélet Napján o fogja kinyitnia Pokol kapuit. Uriel ábrázolásának leggyakoribb szimbóluma egy tekercs, és egy nyitott kéz, amely lángcsóvát tart. A lángcsóva a nevére - A Tuz Istene - utal. Urielt számos titulussal illették az idok folyamán: a Szeráfok Hercege, az Uralkodás Angyala, a Költészet Angyala, a Prófécia Angyala, a Bűnbánat Angyala, a Rettegés és Mennydörgés Angyala, a Zene Angyala, Szeptember Angyala, a Vágyódás Angyala, Dél Angyala, a Politikai Reformok Angyala, a Diófa Angyala, Hádész Ura. Uriel nevének változatai Auriel, Oriel, Ouriel és Pheniel. Más források szerint Urielt a Csillagok Urának nevezik.


Arkangyalok

Magas rangú angyalok, Isten hírvivői. Ok a legfobb közvetítok a Teremto és az emberi faj között. Az emberek legtöbbször - helytelenül - minden angyalt arkangyalnak neveznek, de az Angyalok Hierarchiájában a normál angyalok a legalacsonyabb, míg az arkangyalok a legmagasabb rangúak.

Arkangyalok a vallásban: Az Iszlám négy Arkangyalt ismer. Nevük: Jibril, Mikhail, Azrael, és Israfel. A zsidó és keresztény vallásban hét Arkangyal van. A négy legismertebb Raphael, Gabriel, Michael, és Uriel. A másik három neve bizonytalan, ezeken már évszázadok óta vitatkoznak a teológusok. Minden bizonnyal a következok közül valamelyik három: Raziel, Remiel, Sariel, Metatron, Anael, Rahuil, Barakiel, Chamael, Jophiel, Zadkiel, Jeduhiel, Simael, Zaphiel, Aniel. Énok könyve szerint a hét Arkangyal Uriel, Raguil, Michael, Saragael, Gabriel, Haniel, Raphael.

Néhány újhullámos angyalszakérto szerint, a tradicionális hét helyet tizenkét Arkangyal van. Ezek Anthriel, Aquariel, Chamuel, Gabriel, Jophiel, Michael, Omniel, Perpetiel, Uriel, Valeoel, Zadkiel. A rend uralkodói Metatron, Raphael, Michael, Gabriel, Barbiel, Jehudiel, Barakiel. Az Arkangyalok vezetik a Mennyek Seregét, amely folyamatos harcban áll a Sátánnal, és annak angyalseregeivel.

Peter Eclesius, a keresztény egyház nevében elismerte, hogy négy Arkangyalt - Michael, Gabriel, Raphael, Uriel - mint Idol-t az egyház is elismerte, és többen követik is ezeket.

zuriel.5mp.eu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése