2013. november 2., szombat

FÉL-elem és a SZER-elem.

Jelen TUDATSZINTEN az Embereknek két motiváló tényezője a FÉL-elem és a SZER-elem. A fél-elem mögöttes tartalmaként ezt sokféleképpen „érhetjük tetten”, legalapvetőbben PÉNZ és HALÁL. A szerelmet behelyettesítik a SZEX-el és a KISAJÁTÍT ással. Minden más ebből következik...

Általánosságban már megtanultuk, hogy a TUDATUNKBAN őrzött, és éltetett KÉP, amit TEREMTÜNK, valamint a SZÍV vágyakozása, EREJE, ami ennek a képnek töltést ad ! Sóvárgunk valami után, és az „megjelenik”.

Börtönőreink erre építik stratégiájukat. Legfőbb fegyverük a MÉDIA, s általa a pszichológia tudományában elrejtett AGYMOSÁS különféle módszerei, és ennek következményes ipara - a folyamatos DROG-fejlesztések... Legújabb „csodaszerük” a gamma hydroxi vajsav, illetve a dimethyl triptamin (DMT).

„Ahol a HIT-ed, OTT az ÉLET-ed” ! Csak arra kell ügyelniük, hogy az ILLÚZIÓT fenntartsák, - a FÉL-elemben.

„JELEN” tudatszintedet pedig „Őrzik”, - több féle módon...

Elhitetik velünk, hogy az AZONOS a TUDÁSSAL. Pedig mi sem áll távolabb ettől! A ma Embere a TUDÁS-t ISTEN helyébe teszi Isten = „Minden tudó”. Ez TÉVEDÉS ! Egyeseknél a HIT egyik formája.
Az eredeti TANÍTÁSOKAT átírták, vagy elrejtették. Ezek mind az ELME és a „Tudás” megtévesztő voltára figyelmeztetnek – „az elme börtöne”, mondják. Az elme könnyen befolyásolható, megtéveszthető az ÉRZÉKSZERVEK-en keresztül. 

Ez az alapja a „hiszem, ha látom” gondolkodásmódnak, ami BENNE is TART az illúzióban (megtévesztés). 

Az elme - befolyásolás egy egyszerű módja, hogy Elektro-Mágneses (EM) hullámokkal bombázzák. ÁLLANDÓAN ! Az elme túlterhelődik, majd elfárad. Az után már csak „alaphelyzetben” működik, - védi, fenntartja, és némi örömet szerez a Embernek...

 Az elme "alaphelyzetben" RUTIN-okat használ. Ezek száma véges, és jól feltérképezhető! Mindegyik rutinnak megfelel egy bizonyos EM hullám. Számítógépes adatbázis, és program vigyázza Földünk lakosságát, hogy az elmék "alaphelyzetben" működjenek. Ezt nevezik a Föld köré vont HÁLÓ-nak, vagy MÁTRIX-nak. Valójában minden elme a bolygón erre van „rákapcsolva”! Ez NEM „tudományos fantasztikum”... Mérhető TÉNY!!!

Természetesen VAN KIÚT!

Először TUDATUNKAT lekapcsoljuk az ELMÉRŐL. A módszer maga a meditáció. Majd az elmét lekapcsoljuk a Mátrix-hálóról. 

Ez már kicsit bonyolultabb, - TV, rádió, (Sz)Ámítógép, „köz-vélemény”, tanult feltételek, kultúra- és vallás-rendszerek, - ez az úgynevezett KIÜRESÍTÉS. 
 Végül tudatunkat összekötjük – SZÍVÜNKÖN KERESZTÜL – a Magasabb Tudattal, - A FORRÁS-sal.

Mindaddig, amíg ezt az „utat” nem járjuk végig, addig hiába MINDEN MÁS, (Guru, Mester, csoport, ezoterikus tanítások, stb.) – rabszolgák vagyunk.

És hiába „jön” a „rezgés-szint” EMELKEDÉS, magunkat nem leszünk képesek arra ráhangolni! Az UTAT MIND kizárólag szabad elhatározásból magunk, EGYEDÜL járhatjuk végig. Még akkor is, ha segítők ezrei vigyáznak ránk az UT-on... és sokan járják.
dr. Czeke András 

A felszabadulás 


NAP, mint nap ÉREZZÜK, hogy VÁLTOZIK az ÉLETÜNK ... Mi változik ? Valójában MINDEN. Valójában mindig is így volt ez, csak most annyira FELGYORSULT a változás, hogy elérte azt a küszöböt, amit EL TUDUNK VISELNI !

Mit mondok ? Azt, hogy jelen emberi képességeinkkel NEM VAGYUNK KÉPESEK ekkora felgyorsult változást KÖVETNI az AGYUNKKAL, azaz „megérteni” – még kevésbé feldolgozni.

Két választásunk van. Vagy TÁGÍTJUK a KÉPESSÉGEINKET, azaz FELFEDEZZÜK, hogy MIT hordozunk MÉG ? És akkor megértjük a „változást”, kitágul számunkra a Világ, és SZABADOK leszünk ... ÚJ Ember születik, a GALAKTIKUS ! Vagy - ebben a formában - kihalunk, mint a Dinók, és ez rettegéssel tölt el bennünket egy végső haldoklásban...

De MITŐL GYORSULT fel MOST hirtelen A MINDEN ? Hát ez az ...!

Amikor a NAP járása, a CSILLAGOK és a BOLYGÓK „örök” mozgása megváltozik, AKKOR van isteni beavatkozás.

Alap eszmeiségünkben azért van ZAVARODOTTSÁG, mert MOST megjelentek az eddig szigorúan tagadott FÖLDÖN KÍVÜLI intelligenciák. Ők az „Istenek” ?

Koránt sem így van, - még ha a materialista magyarázat megrögzötten ezt is akarja elhitetni. Sok százezer évvel régebben ők ugyan genetikus „abraka dabrákat” elvégezhettek, de - amint Isten Teremtett Világát majd megismerjük,- ez nem is oly egyszerű, mint ahogy torz szüleményeiket a mai „genetikusok” előállították ...

EZ a teremtési SIK, vagy RÉTEG, azaz RÉT - DUÁLIS. Jegyezzük meg: csak ez ! Itt a könyörtelen LOGIKA szab meg mindent, matematikailag számítható minden. Ezért is lett a ma „embere” SZÁMÍTÓ !

Ennek, - és CSAK ennek – a rétegnek az UR-a az, akit úgy jellemezhetünk, hogy KÖNYÖRTELEN, HIDEG, számító LOGIKA. Működésének – törvényszerűségei - magából a „Dualitásból fakadnak” ! A CSALÁS (hamisság: az „ olyan mint az igazi”), az ELLEN-pont, (a „mihez képest”? elv, ami mindent megkérdőjelez) - ebből fakadóak. Itt Ő az Isten... kisisten! Ide „valakinek” meleget, fényt, TÜZET kell hoznia ! Ezért mondja ez a Kis-Isten magáról, hogy „Fény-hozó”, - azaz Luci-ferr, - allegorikus görög hasonlattal Pro-métheus, aki az Istenek Birodalmából a „Tüzet” ellopta és lehozta ide, nekünk... Hamis. Csak ígéret marad, ÖRÖK ígéret. Neki ugyanis nem érdeke, hogy zárt Birodalmából az Emberek felszabaduljanak...!

Jól körül is bástyázta ezt az Ő duális Birodalmát ! Körömszakadtáig TAGADTA minden más Birodalom, - RÉT - létezését. Ez volt a szűken vett utóbbi 500 év, - a materializmus kora. Természetesen „haladás”-ként beállítva. „Az Ember saját kezébe veszi a Teremtést, így válik Istenné, a maga urává”...

Ám ezt a TUDATI manipulációt meg is erősítette, egy - a Földünk KÖRÉ telepített - tudati ENERGIA MEZŐVEL, (programmal) amely folyamatosan MINDEN POZITÍV GONDOLATOT és ÉRZELMET ÁTFORDÍTOTT FÉLELEM energiává. Ezt a Teremtés Törvénye szerint holografikus FÉNY HÁLÓNAK kellett megépítenie, ami viszont FOLYAMATOS energia BETÁPLÁLÁST igényelt. Maga a háló! Ezt hívják ma MÁTRIX-nak...

Most érkeztünk el az ARANY KÜLÖNLEGES szerepéhez ! Tudniillik ha nincs FÉNY=SZERETET energiád (ami csak MINDENEK Urától, a JóISTENTŐL VAN!) akkor egy különleges szakrális „hordozót”, az ARANY nevű fémet lehet bevetni, mint ISTENI ENERGIA HORDOZÓ-t. Ezért aranyból készültek mindig a „szent tárgyak”, vagy a rituális kellékek... Ilyen nagy arany-bánya van ERDÉLYBEN, AMIHEZ ezt A HÁLÓT KÖTÖTTE !

Luci-ferr megtestesült FÖLDI HELYTARTÓI EZT a HÁLÓT MŰKÖDTETTÉK, és őrizték...a fizikai szintről. Neki magának EZÉRT nem kellett a Földre TESTESÜLNI.

Mivel Duális Világról beszélünk, ennek ELLENPONTJA IS KELLett legyen. Ezt a szerepet töltötte be a KRISZTUS HÁLÓ, valamint az EZZEL EGYSÉGBEN MŰKÖDŐ Magyar Szent Korona Őfelsége... az Őt megnyilvánító Apostol, - a Magyar Király-, és a vele EGY-ségben lévő Magyar Nemzet – a FÉNY KÉPVISELETÉ-ben! Gondoljunk a Jin- Jang jelre, ahol az egymásba forduló 2 csepp-forma fekete és fehér KÖZEPÉN mindig ott van az ELLENTETT-je is, - egy fehér és fekete pont formájában!!!

Ez a háló azonban a Magyar Szent Koronán keresztül a Magyar Nemzet Szívében hordozott Isteni SZERELEM-hez van bekötve.

Mindez azt mondatja velünk, hogy a Lucifer-i sötétség is hordozza a Fény LEHETŐSÉGÉT, és a Fény mindenkor hordozza az elsötétülés lehetőségét IS ! Nos EZ A DUÁLIS Világ Törvénye ! CSAK ERRE a RÉT-egre, erre a Világra ÉRVÉNYES TÖRVÉNY! Erre a Világra is szükség volt, hogy kipróbálhassuk a TELJES SZABADSÁG „illúzióját” !!! ...és EZÉRT „veszélyes” is lehet ide testesülni....

Mindazok, akiknek már elegük volt ebből a megtapasztalásból, - elsötétült tudatukból,- a SZÍVÜKBEN elrejtett és ŐRZÖTT FÉNY-szikra lehetőséget ad a FELFÉNYLÉS-re, - és ami a lényeg – MAGASABB, a dualitást meghaladó VILÁGBA LÉPÉSRE! Éppen EZ az EMBERI lét nagy LEHETŐSÉGE !

Ez az ÁTKAPCSOLÁS történik TUDAT szinten, amikor a materiális gondolkodást és a dualitást magunk mögött hagyjuk, és a LOGIKUS ész vezérlést SZÍV-vezérlésre cseréljük. ENERGIA szinten, amikor az ARCHON Hálóról a Krisztus hálóra kapcsolunk át, illetve az ARANYRÓL (nevezd tárgyi értéknek, vagy pénznek, - ami birtoklást, félelmet és uralom-vágyat ébreszt) az ISTENI SZERELEM (itt hangsúlyoznunk kell a földi-, emberi szerelem és az Isteni Szerelmetesség közötti alapvető különbséget! ) energiájára térünk.

Természetesen SZABAD VÁLASZTÁS, - döntés alapján. A többiről már JóISTEN gondoskodik.

EZÉRT „HIT” PRÓBA ! ...és ez JÓL VAN így.dr. Czeke András
http://www.naptemplom.eoldal.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése